Sillamäe sadam edastas alljärgneva instruktaaži:

Tarneaadress:
Sillamäe sadam
Tööstuse 14, Sillamäe / vaba tsoon ZO/0048/EE5000EE
Ladu № 3/А
Ladu avatud: 08:00 – 20:00*
*Auto peab saabuma hiljemalt 19.30, et jõuaks samal päeval tühjaks laadida
Palume, juhul, kui autojuhil tekkib probleeme/küsimusi võtta kindlasti ühendust SilSteve lao-dispetseriga ( tel. 53026660).

Alates 07.08.17 muutub viljaautode sisemise logistika Sillamäe sadamas:

Vilja sisseveol toimib turvateenistusega seotud protsetuurid  pääslas nr.1 järgevalt :

1. Veokid viljaga lubatakse AS Sillamäe Sadam territooriumile sisse vilja saatelehe alusel (läbipääsuluba ega nimekirja ei rakendata!).
2. Saatelehel peab olema märgitud :

* sihtkoht - AS Silsteve ladu Sillamäel
* autojuhi nimi ja isikukood
* veoki reg. number

3. Veoki sisenemisel teeb turvatöötaja saatelehele märke pitsatiga `` SISSE `` ja tagastab veokijuhile saatelehe ning lubab veoki territooriumile.
4. Veoki väljumisel turvatöötaja kontrollib, et veok oleks tühi. Võtab veokijuhilt saatelehe ja teeb pitsatiga saatelehele märke`` VÄLJA ``, pitsati kõrvale tuleb kirjutada `` TÜHI ``


Vilja sisseveo protseduur detailsemalt.

1. Vili (edaspidi Kaup) liigub sisse veokitega;
2. Klient esitab nimekirja veokitest sissepääsu loa vormistamiseks. SilSteve korraldab sissesõidu loa vormistamise;
3. Kaubaga veok siseneb vabatsooni pääslas nr 1, esitab sissesõidul saatelehe. Turvatöötaja paneb saatelehele templi „SISSE“;
4. Veok liigub edasi autokaalule. Kalule pealesõit toimub üldjuhul elavas järjekorras;
5. Kauba kaalumine ning proovide võtmine toimub samaaegselt, kui auto seisab kaaludel. Saatedokumendid antakse üle SilSteve kaalumaja töötajale.
6. Pärast kaalumist ootab autojuht Labori tulemuste ootealal surveieri poolt märguannet , et võib mahalaadimisele minna;
7. Pärast analüüside valmis saamist saab autojuht surveieri töötajalt tagasi saatelehe, millele on kirjutatud Kauba nimetus ja Lao number; vajadusel ka sõiduskeemi;
8. Autojuht sõidab saatelehel märgistatud lattu. Vastavasse lattu jõudes esitab saatelehe laodispetšerile; kauba lattu mahalaadimisel juhindub laodispetšeri instruktsioonidest;
9. Tagasisõidul kaalutakse tühi auto samadel kaaludel, saatelehele kirjutatakse auto kaal ja kauba netokaal.
10. Tühi veok liigub vabatsoonist välja;

Sadamas liiklusskeem:
Palun jälgida uut mahalaadimise skeemi ning jälgida sadamapoolseid juhiseid ning korraldusi!