Sillamäe sadam edastas alljärgneva instruktaaži:

Tarneaadress:
Sillamäe sadam
Tööstuse 14, Sillamäe / vaba tsoon ZO/0048/EE5000EE
Ladu avatud: 08:00 – 20:00*
*Auto peab saabuma hiljemalt 19.30, et jõuaks samal päeval tühjaks laadida
Palume, juhul, kui autojuhil tekkib probleeme/küsimusi võtta kindlasti ühendust SilSteve lao-dispetseriga ( tel. 53026660).

Alates 03.08.2020 muutub viljaautode sisemise logistika Sillamäe sadamas:

Vilja sisseveol toimib turvateenistusega seotud protsetuurid  pääslas nr.1 järgevalt :

1. Veokid viljaga lubatakse AS Sillamäe Sadam territooriumile sisse vilja elektroonilise (WAYBILLER) saatelehe alusel (läbipääsuluba ega nimekirja ei rakendata!).
2. Elektroonilisel saatelehel peab olema märgitud :

* sihtkoht - AS Silsteve ladu Sillamäel
* autojuhi nimi ja isikukood
* veoki reg. number

3.  Sillamäe sadamasse saabumisel, kontrollib turvatöötaja eelnevalt elektroonilise veoselehega esitatud isikuandmeid ja kauba vedamise sihtkohta ning seejärel trükib välja elektroonilise veoselehe ja teeb märke sissesõidust
4. Väljatrükitud e-veoseleht antakse autojuhile kaasa
5. Pärast tühjendamist liigub tühi veok tagasi Pääslasse nr 1
6. Turvatöötaja teeb märke väljasõidust ja võtab märgistatud e-veoselehe autojuhilt ära

NB! Pääslasse jõudmisel vaja kinnitada Waybilleris, et auto on jõudnud sihtpunkti ! 
Sadamas liiklusskeem:
Palun jälgida uut mahalaadimise skeemi ning jälgida sadamapoolseid juhiseid ning korraldusi!