Sillamäe sadam edastas alljärgneva instruktaaži:

Tarneaadress:
Sillamäe sadam
Tööstuse 14, Sillamäe / vabatsoon ZO/0048/EE5000EE
Ladu avatud üldjuhul: 08:00 – 20:00*
*Sadamasse sissesõit on lubatud hiljemalt 30 minutit enne lao sulgemist

NB! Muu töögraafiku osas lepitakse terminaliga eraldi kokku


Palume, juhul, kui autojuhil tekkib probleeme/küsimusi võtta kindlasti ühendust SilSteve lao-dispetseriga ( tel. 53026660).

Saatelehel, lisaks kohustuslikule informatsioonile peab olema märgitud:

* sihtkoht - AS Silsteve ladu Sillamäel, vabatsoon ZO/0048/EE5000EE
* autojuhi nimi ja isikukood
* veoki reg. Number

 

 1. Vilja kvaliteedi kontroll toimub enne sadama territooriumile sisenemist.

Laboriplatsi asukoht ja sõiduskeem on toodud allpool oleval kaardil.

Pärast proovi võtmist liigub auto tabloo juures olevale ootealale ning ootab analüüsitulemusi. Kui kvaliteet on aktsepteeritud ilmub tabloole mahalaadimise lao number.

Auto sõidab sadama territooriumile.
Laadimise skeem2Veokid viljaga lubatakse AS Sillamäe Sadam territooriumile sisse vilja saatelehe alusel

Autod võivad saabuda nii paberkandjal saatelehe- kui ka elektroonse saatelehega.

Iga kliendi elektroonse saatelehe alusel Sillamäe vabatsooni sisemise protseduur kooskõlastatakse Sillamäe sadama turvateenistusega eraldi kokku.             

 1. Veok saabub Sillamäe sadama  pääslasse nr 1 ja pargib määratud järjekorras.
 2. Veoki juht esitab turvatöötajale kauba saatedokumendid. Elektroonse saatelehe alusel toimuva veo puhul trükib turvateenistuse töötaja saatelehe ise välja. Selleks autojuht, enne sissesõitu pöördub turvateenistuse poole,  teatab auto nr, mis ja kelle vili on veokis. Sisenemine toimub turvatöötajale esitatud saatelehe alusel.
 3. Dokumentides vastuolude puudumisel turvatöötaja teeb  saatelehele märke SISSE, kuupäev, kellaaeg ning  kinnitab andmed oma allkirjaga. Seejärel annab dokumendid tagasi veoki  juhile.
 4. Kauba kaalumine toimub autokaaludel №3 (skeemil Kaalumaja 3). Veok liigub märgitud STOP jooneni ja ootab valgusfoori lubavat signaali ning tõkkepuu avanemist.
 5. Kaalumine toimub automaatselt, autojuht ei pea kabiinist välja minema. Kaaluandmed ja mahalaadimise lao nr. näidatakse tablool. Kaaluandmed edastatakse viljakliendi infosüsteemi automaatselt.
 6. Veok liigub määratud lattu. Tee „A“ ja „B“ ladudesse on märgistatut allpool oleval sõiduskeemil.
 7. SilSteve laodispetšeri poolt mahalaadimise loa saamisel (suusõnaliselt) siseneb auto lattu tagurdades.
 8. Peale kauba mahalaadimist lattu, dispetšer kontrollib visuaalselt kauba puhtust. Võõrkehade või muude mittevastavuste avastamisel dispetšer informeerib laborit. Labori töötaja tuleb kohale,  hindab mittevastavust ning seejärel otsustab edasise käitlemise.
 9. Peale kauba mahalaadimist liigub tühi veok tagasi kaalumajja.
 10. Kaalumine toimub automaatselt, autojuht ei pea kabiinist välja minema. Kaaluandmed näidatakse tablool. Kaaluandmed edastatakse viljakliendi infosüsteemi automaatselt.
 11. Veoki juht liigub pääsla nr 1 väljasõidu suunas ja tõkkepuu ees jääb seisma.
 12. Turvatöötaja veendub, et kaubaruum on tühi, teeb saatelehele märke VÄLJA kuupäev, kellaaeg ning  kinnitab andmed oma allkirjaga. Märgetega saateleht jääb turvatöötaja kätte.
 13. Turvatöötaja lubab tühja veoki vabatsoonist välja.

Peale kauba mahalaadimist auto võtab teise kauba peale

 1. Autojuhil oleks vaja kindlasti peale vilja lossimist käia kaalumajas tühja auto kaalumiseks ning peale seda minna muu kauba laadimisele.
 2. Sadamast väljasõitmisel peab autojuht näitama turvateenistusele nii vilja saatelehe, kui ka muu kauba saatelehe/CMR-i.
Sadamas liiklusskeem:
Palun jälgida uut mahalaadimise skeemi ning jälgida sadamapoolseid juhiseid ning korraldusi!