heinatehas tehas 0012021 aastal varume ligikaudu 20 000 tonni heinakultuure ja haljasmassi
heinatehas tehas 002Haritakse 1800 hektaril rohumaalt erinevaid söödakultuure
heinatehas tehas 003Varume põllumeestelt lutserni, heina ja silo tooret
heinatehas tehas 004Rohusöödast toodetud toore eksporditakse Lähis-Itta


Kuiva eksportheina ostutingimused Roodeväljale tarnituna (niiskus kuni 14,99%):

Proteiini
sisaldus % 

Hind eur/t Roodeväljale tarnituna. 50% makse peale esmase kvaliteedi kontrolli ja lepingu allkirjastamist, 50% 150päeva peale lepingu allkirjastamist.

alla 6 95€
6,01-7,99  100€
8,00-9,99  105€
10,00-11,99  115€
12,00- ja kõrgem   120€

  • Umbrohu sisaldus ei tohi pakis/ruloonis ületada 10%
  • Kaup peab vastama heinale tavapäraselt esitatud nõuetele, mitte sisaldama toskilisi osakesi ega eluskahjureid, värvus loomulik. Ei ole lubatud ebaloomulikku lõhna ega hallitust.
  • Niiskusega 15,00% – 19,00% heina ostetakse kokku allahindlusega -12 eur/tn
  • Esmane kvaliteedi kontroll saab toimuda kõige varem 30 päeva peale heina pressimist. Enne 30 päeva möödumist on kaupa võimalik tehasesse tarnida ainult eraldi kokkuleppel!
  • Ladustamise tasu alates 2 kuust 0,026 eur/tn/päevas.


Timuti kokkuostu tingimused:

Niiskuse
sisaldus % 

Hind eur/t (Roodeväljale tarnituna), 30 päevase maksetähtajaga peale kauba kvaliteedi määramist

alla 15% 240€
15,01%-16,00%  239€
16,01%-17,00%  238€
17,01%-18,00%  237€
18,01%-19,00% 236€
19,01%-20,00% 235€
20,01%-70,00% Kokkuleppel

  • Haljasmassina tehasesse toodava timuti hinnaks on 210eur/tn 90% kuivaine tonni eest. Maksetähtaeg 30 päeva peale kauba kvaliteedi määramist
  • Timut võib sisaldada umbrohtu kuni 10,00%. Kõrgema umbrohu sisaldusega materjali ostmine kokkuleppel
  • Põllukuiva materjali esmane kvaliteedi kontroll toimub 30 päeva möödumisel heina pressimisest
  • Timuti heina ladustamise korral makstakse tootjale alates 2. kuust ladustamistasu 0,026 eur/tn/päev


Transpordi kompensatsioon kuiva heina müüjale:

Distants heinatehasest
km

Juurdemakse transpordi kulude katteks

0-60,99 -€
70-79,99 1€
80-89,99 2€
90-99,99 3€
100-109,99 4€
110-119,99 5€
120-129,99 6€
130-139,99 7€
140-149,99 8€
150-159,99 9€
160-169,99 10€
170-179,99 11€
180-189,99 12€
190-199,99 13€
200-209,99 14€
210-219,99 15€
220-229,99 16€
230-239,99 17€
240-249,99 18€
250-.... 19€

  • Esmase kvaliteedi kontrolli käigus pannakse paika põllumehe lao/ladude kaugus(ed) Lääne-Virumaal, Roodeväljal paiknevast heinatehasest, et fikseerida transpordi kulude katteks tehtav juurdemakse suurus tonni kohta.


Näide 6,00% - 7,99% heina hinna kujunemist:

Distants tehasest
km

Juurdemakse
eur/tn

6,00%-7,99% proteiiniga heina hind, eur/tn 1+2 kuud ladustamise tasu, eur/tn. 60päeva, 0,026eur/tn päeva Heina eest saadav hind
eur/tn
160-169,99 10,00€ 95,00€ 1,56€ 106,56€

KEVILI tugiteenused on tootjale tagatud!