E-veoselehega seotud uuendused
2021/2022 põhitarnekohad


Aastal 2021taotles KEVILI edukalt GMP+ ja ISCC sertifikaadid. Sertifikaadid on vajalikud vilja eksportimiseks, GMP+ söödavilja ja ISCC sertifikaat rapsi eksportimiseks.
Sertifikaatidega kaasnevad nõuded:
Sissejuhatus
1. Viljatranspordil kasutatavate haagiste puhtus. Haagised, millega on transporditud muid kaupu, tuleb puhataks pühkida, vajadusel ka pesta. Kui on vaja haagist pesta võidakse pesu tegemise kohta nõuda kirjalikku kinnitust kas pesulast (tšekk näiteks) või autojuhi enda allkirja tõendamaks, et haagist on vahepeal pestud. Piisab autos asuvast pesugraafikust, kus kirjas pesu kuupäeva, - koht ning autojuhi allkiri pesu teostuse kohta.
2. Kolme eelnevalt transporditud kauba märkimine saatelehele. Pabersaatelehtedel on selleks lisatud 3 rida. Kes on kaupa transportinud Waybilleri elektroonilise saatelehtedega, saavad selle info lisada vastavatele ridadele Waybilleri e-saatelehe programmis.

NB ! Kui eelnevalt on veetud kaupa Waybilleri e-saatelehega, siis eraldi autojuht midagi tegema ei pea! Need koormad kajastuvad automaatselt e-veoselehel.
Antud teema kohta on juhend ja saatelehtede näidised . Palun vaata need üle !

HÜGIEENINÕUDED TERAVILJA TRANSPORDIL

Seoses sellega on muudetud ka nii paber- kui ka elektroonilise saatelehe kirjeid. Allp
ool  mõlemate saatelehtede näidised   
 
Pabersaatelehe uus formaat
E-veoselehe uus formaat