Põhiasjad, mida seoses Waybilleri e-veoselehega sellel hooajal muutub, ning mis lülitatakse sisse juuli esimesel poolel:

• Veotellimuste vormi muutumine, et selle käsitlemine oleks mugavam.
• Aruande vormi täiustamine Exceli jaoks.
• Terminalidest väljaveo jaoks lisatakse autojuhtidele lisanupp „ Kohal lähtekohas“, mille vajutamisel saadetakse info laborisse auto saabumise kohta
• Plaanis on luua ka võimalus, hakata näitama veotellimustel, sihtkohtade (sadamad, terminalid) juures ka vaba laomahtu, et näidata, kas antud kultuuri valitud sihtkohta saab viia või mitte.
• Oluline uuendus (juba valmis) on, et korraga lubatakse põhisihtkohtade juures üksnes üks aktiivne saateleht. Selle uuenduse eesmärk on vältida segadust, kus ühel autol oleks korraga töös mitu aktiivset vedu. Enne, kui juht saab uue veotellimusega tegelema hakata, peavad eelnevad saatelehed sihtkohtades- kas vastuvõetud, või kui vedu pole toimunud, peavad need kustutatud olema.
• Hakkame saatelehel kuvama lähte- ja sihtkohtade vahelist vahemaad, mis baseerub pigem reaalse veoauto marsruudile, mitte ainult Google poolt arvutatud kilomeetritele. See uuendus peaks vedude arvepidamise haldamise lihtsamaks tegema. Samas jääb autojuhil võimalus parandada etteantud kilomeetreid, mida saab aga teha üksnes kommentaari lisamisega (näiteks ümbersõit, lähtekoha või sihtkoha muutus vms)
• Sillamäel hakatakse vilja analüüse tegema väljaspool sadama territooriumi ning sissesõidu lubamisest hakatakse teavitama lisaks eemal asuvale tabloole ka Waybilleri kaudu ja SMS teel (saatelehel peab olema kirjas õige autojuhi telefoni number!), kus siis kirjas ka laonumber, kuhu sõita tuleb.
• Kõikide sihtkohtade juurde tuleb jooksev operatiivinfo, kus siis kirjas sadama või terminali lahtioleku ajad ja muu oluline info, mida vaja operatiivselt näidata. Teavitust kuvatakse veotellimuste vaates autojuhile, kui ta veotellimuse avab.
• Plaanis on kaardistada üle ka laadimiskõrgused ning neid kuvada nende laadimiskohtade juures, kus see võib probleemiks tulla
Lähte- ja sihtkohtade infot kuvatakse veotellimustes seni, kuni see pole kas maha võetud või muudetud.
NB! KEVILI kodulehe logistika osas on Waybilleri kasutamise õpetused, mida on plaanis uuendada seoses ka uuenduste lisamisega. Palun tutvu!