Veotellimistega seotud toimingud
Süsteem on ülesse ehitatud põhimõttel, et esmalt on veotellimus ning kui koorem on peal ning juht on WB-s kinnitatud, et koorem on laaditud, muutub veotellimus veoseleheks.
Kõiki oma ettevõttega seotud veotellimusi saab WB keskkonnas näha. Põhiinfo, mis on näha:
• Mis kuupäeval veotellimus on loodud (veotellimust avades on näha, kes veotellimuse tegi).
• Veotellimuse staatus.
• Veofirmat, kellele koorem vedada on antud.

Lisaks:
1. Veotellimusele klikkides avaneb veotellimus kogu olemasoleva infoga, mida süsteemi sisestatud on. Lisaks saab siit vaadata ka veoselehte, kus võimalus see ka PDF dokumendi näol salvestada või välja trükkida. (Näidis)
2. Näitab veotellimusega seotud koorma staatust.
3. Info veofirma, selle auto ja autojuhi kohta. (NB! Kui veotellimus lahti teha, siis seal on autojuhi number hüperlingina. Sellele klõpsates, saab autojuhile vajadusel otse helistada)
4. Vajadusel saab antud veotellimust läbi kopeerimise juurde lisada (Pane tähele, et kopeerimisega on kõik välja k.a. kuupäev eeltäidetud samade andmetega, millest koopia tehti!)
5. Lisada ise veotellimuse (saab kasutada juhul, kui kedagi kätte ei saa või muul põhjusel).
NB! Veotellimuse sisestamisel palun märkida veoettevõtteks "Põllumeeste Ühistu KEVILI" ja autojuhi kohale oma piirkonna esindaja. Tühjaks jäänud lahtrite korral ei jõua info soovitud adressaadini.
Juhul, kui töö on märgitud märkeruudus avalikuks tööks, näevad seda veotellimust kõik KEVILI-ga seotud kasutajad (vedajad ja talunikud). Avaliku veotellimuse mõte on, et selle töö saab valida teenuse osutaja, kellele ta parasjagu kõige enam veoplaanidesse sobitub. 
6. Grupeeritud info aktiivsete-, lõpetatud-, tühistatud veotellimuste kohta