Kunda Sadamasse veetav söödanisu läeheb lattu nr. 4
 Protsetuur on järgmine:

  • Kaalukaardid on väravas turvatöötajate käes.
  • Autojuht võtab sealt kaardi ja sõidab koormaga siisesõidu kaalule- kaalub sisse
  • Paneb kauba lattu nr4 maha ja sõidab väljasõidu kaalule-  kaalub välja
  • Annab kaardi väravasse.
Saatelehele on oluline märkida kaardi number ja kella aeg, millal auto kaalule läks.
Saatelehe paneb autojuht postkasti, mis asub laoukse siseküljel.

Ladu on lahti 8:00-18:00