Kevadine külviaeg on õige pea saabumas. Väga oluline on mõelda kultuuri ja sordi valikule, kuid on veel olulisem, kuidas kindlustada võimalikult hea saak. Üheks võimaluseks on seemnete puhtimine. Puhtimine on parim ja ka odavam viis tõrjuda taimehaigusi. Oluline on taime kasvu algperioodil, kui taim on nõrk ning ilmastikutingimused sageli väga muutlikud, hoida taimehaigused kontrolli all.

Puhtimine aitab kaitsta seemneid mitte ainult seemnete pinnal, vaid ka selle sees olevate haigustekitajate eest. Samuti aitab puhis ära hoida taime varajases arengufaasis mulla kaudu levivate haiguste eest. Puhitud seemne külvamisel moodustub ühtlane külv, kuna taimed juurduvad paremini ja kasvavad kiiremini ning on elujõulisemad. Lisaks saame puhtimisega vähendada fungitsiididega pritsimiskordade arvu, kuna väldime nakatumist lehehaigustesse varajases kasvufaasis. Nii pannakse alus tulevasele saagile ja selle kvaliteedile. Seemnete puhtimiseks kasutatavad tooted peaksid hõlmama võimalikult laia seenhaiguste spektrit. Vaid puhitud seemnete külvamine aitab vältida teatud haiguste (kõvanõe, lendnõe, kõrrenõe, odra triiptõve, juuremädaniku) poolt tekitatavat kahju.

lendnõgi odral3Odra lendnõgiNisu lendnõgi (Ustilago tritici), odra lendnõgi (Ustilago nuda f.sp. hordei), kaera-lendnõgi (Ustilago avenae f.sp. avenae)

Haigustekitaja säilib seeneniidistiku ja nõgieostena tera idus säilitades eluvõime pikaks ajaks. Terise idanemisel hakkab seeneniidistik aktiivselt kasvama, levides kõrres süsteemselt pähikuteni. Pähiku arenemise ajaks moodustuvad nõgieosed ja kõik õisiku osad haigestuvad v.a. õisikutelg ja muutuvad tolmavaks nõgieoste massiks moodustades nn. nõgipea.

Lisaks otsesele kahjule (terise hävimine) väheneb allesjäänud pähikutes 1000 tera mass, pidurdub kasv ja nõrgeneb kõrsumine. Nakatunud taimed muutuvad vastuvõtlikuks teistele haigustele. Saagikaod sõltuvad hävinud taimede arvust.
Vältimine ja tõrje: Seemne puhtimine süsteemse toimega puhtimisvahenditega. Seemnematerjali pidev uuendamine.

Nisu kõvanõgiNisu kõvanõgiNisu kõvanõgi (Tilletia caries sün.Tilletia tritici), kõvanõgi odral (Ustilago hordei f.sp. hordei), kõvanõgi kaeral (Ustilago levis)

Haigustekitaja talvitub terade pinnal nõgieostena, mis mulda viiduna hakkavad arenema ja nakatavad idandeid. Idust levib seene mütseel taime kasvades kogu taime. Loomise ajal laguneb arenevasse terasse tunginud mütseel, moodustades nõgieoseid.

Normaalsete terade asemel on arenenud läbipaistva kilega kaetud nõgiterad. Viljakoristusega nõgiterad purunevad ja vabaneb heeringasoolveelõhnaline nõgieoste mass, mis saastab terad, taara jne.

Vältimine ja tõrje: Kasvatada resistentseid sorte. Külvise puhtimine.

Kõrreliste juuremädanik minKõrreliste juuremädanikKõrreliste juuremädanik (Gaeumannomyces graminis, Ophiobolus graminis)

Taimede juured pruunistuvad ja mädanevad, kuivanud taime saab kergesti mullast välja tõmmata. Nuusutades kahjustatud juuri on tunda seente lõhna. Kõrresõlme pruunistumisel kõrs murdub.

Haigus levib mulla kaudu, taimejäänuste ja kõrreliste umbrohtudega. Levikut soodustab kõrreliste järjestikune kasvatamine, märg sügis, pehme talv, soe ja märg kevad, tihedaks tallatud pinnas. Otsekülv ja minimeeritud harimine suurendavad haiguse levikut. Haigus levib sageli laikudena põllul.

Vältimine ja tõrje: Puhtimine laia tõrjespektriga fungitsiidiga. Viljavaheldus, eelviljadena liblikõieliste, kartuli või ristõieliste jt mitte kõrreliste liikide kasvatamine. Kõrreliste umbrohtude hävitamine. Vastupidavate sortide kasvatamine.

Kõrreliste harilik juuremädanik BayerKõrreliste harilik juuremädanik, BayerKõrreliste harilik juuremädanik, pruunlaiksus (Cochliobolus sativus, Helminthosporium sativum, Fusarium spp.). Tõusmepõletik (Microdochium nivale, F. avenaceum, F. Culmorum).

Idandite ja tõusmete kahjustust ja hukkumist põhjustab tavaliselt seemnel olev nakkusalge. Idanditel või tõusmetel pruunistub ja mädaneb laikude või triipudena juurekael, vanematel taimedel ka võrsumissõlm ja alumised lehetuped. Haigetel võrsetel tekib kasvuseisak ja valgepähiksus kõlujate teradega, hiljem kattuvad taimed saproobsete seente mustja kirmega. Kõrresõlme pruunistumisel kõrs murdub. Haigustekitajad levivad seemne ja taimejäänustega ning säilivad mullas.

Vältimine ja tõrje: Lisaks puhtimisele, haiguskindlamate sortide kasvatamine. Viljavaheldus, vähem vastuvõtlike liikidega. Otsekülv ja minimeeritud harimine suurendavad haiguse levikut. Taimede vastuvõtlikus haigustele on nõrgem optimaalsel väetamisel, kus taimedel puudub toitainete stress. Vältida lämmastikuga üleväetamist ja liiga sügavat külvi. Kasvuaegne keemiline tõrje.

Triiptõbi taliodral minTriiptõbi taliodralOdra triiptõbi (Pyrenophora graminea sün Drechslera graminea)
Haigustekitaja talvitub seeneniidistikuna sõklal ja seemnekestal. Nakatunud terad on välimuselt terved, seemnekestalt arenevat infektsiooni tärkamisfaasis mõjutab tugevalt mullatemperatuur ja niiskus.

Kahjustab enam odra varajasi sorte. Esimesed haigustunnused ilmuvad tõusme teisel või kolmandal lehel ja seejärel enamikel lehtedel. Lehtedel pikad pruunid, tumeda äärise ja heledama keskosaga triibud, hiljem lehelaba lõheneb triipude kohalt. Nakatunud taim jääb kasvus kängu.

Haigustunnused varieeruvad vastavalt haigustekitaja nakatamisvõimest, sordi vastuvõtlikkusest ja keskkonna tingimustest. Saagikao suurus on positiivses korrelatsioonis haigestunud taimede arvuga: iga 1% haigestunud taimedega kaasneb saagikadu 0,5-1,0%.
Vältimine ja tõrje: Seemnete külvieelne puhtimine, kuna haigustekitaja on ainult seemnel elunev. Seemnekasvatuses vajalik haigestunud seemned (kõluterad) seemne hulgast välja sorteerida ja haigestunud seemnepõllud välja prakeerida. Resistentsed sordid tõrjuvad haigust, kuid kuna haigustekitajal on füsioloogilised rassid, siis ühe piirkonna resistentsed sordid ei pruugi terveks jääda kasvatamisel teises piirkonnas.
Millega puhtida teravilju?
Puhtimispreparaate on mitmeid ja kõik Eestis registreeritud tooted on efektiivsed. Oluline on puhtimisel arvestada puhtimislahuse voolavuse, kleepuvuse ja formulatsiooniga. Väiksemate seemnete puhul on see eriti oluline. Hea voolavuse ja kleepuvusega puhtimispreparaadi kasutamisel saame tagada puhtimise ühtlikkuse. Preparaadi erinev kattuvus seemnetel põhjustab juba tärkamise ebaühtlikkuse, kuna need seemned mis preparaadiga vähem kokku puutusid, võivad nakatuda haigustesse ning mitmekordsed doosid teatud seemnetel võivad muutuda toksiliseks. Kui külviseemnete idanevuse kvaliteet on madal (nõrk idanevus), võib puhtimispreparaat seda veelgi vähendada. Oluline on puhtimisel veenduda, et seemned oleksid võimalikult tolmuvabad, kuna tolm takistab puhtimispreparaadi seemnele kinnitumast. Suurimaks ohuks on transpordi ja külvi käigus eraldunud puhis, mis saastab keskkonda ning pudeneb seemnetelt.

Mitme erineva toimeainega puhise kasutamist võib käsitleda juba kui resistentsuse vältimise võtet, kuid teatud patogeenide vastu võib olla mõni toimeaine vähem tundlik. Seetõttu on valiku tegemisel oluline jälgida, et kasvuaegselt kasutatavad fungitsiidid ei kattuks puhises olevate toimeainetega, nii saate tagada võimalikut laia kaitse erinevate haigustekitajate poolt põhjustatud haiguste vastu.

Oluline on teada, kui Teil on seemned, mis on haigustekitajatega juba nakatunud (põllul leidus möödunud aastal nõgesid, fusarioosi, hiline koristus, hallitusseentega viljapead jne), valida toode, millel on tugevamad toimeained.

 • Celest Trio 060 FS (25 g/l difenokonasool 25 g/l, fludioksoniil 10 g/l, tebukonasool) on kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend nii tali kui suviteraviljadele. Kulunorm suvinisul ja odral 1,5-2,0 l/t, kaeral 1,5 l/t. 
 • Vibrance Duo (sedaksaan 25 g/l, fludioksoniil 25 g/l) on kontaktse, süsteemse ja profülaktilise toimega, lubatud kasutada suvi- ja talinisul, rukkil ning suvi- ja talitritikalel. Kulunorm kõikidel kultuuridel 2,0 l/t seemnetele. Töölahuse kogus peaks olema 6-10 l/t seemnete kohta. Töölahuse valmistamiseks lahustada toote kulunorm 1 tonni seemnete kohta 4-8 l veega.
 • Bariton Super (tebukonasool 10 g/l, protiokonasool 50 g/l, fludioksoniil 37,5 g/l) tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, talirukkil ning tali- ja suvitritikalel.Kulunorm 1,0 l/t, Valmista puhtimislahus segades preparaati veega nii, et töölahuse kulu oleks 6-10 l/t seemnete kohta, st 5-9 l/t vett + Bariton Super 1.0 l/t.
 • Kinto Plus (fluksapüroksaad 33,3 g/l, fludioksoniil 33,3 g/l, tritikonasool 33,3 g/l) on kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend nii tali kui suviteraviljadele. Kulunorm taliteraviljadel 1,2-1,5 l/t, suvinisul ja odral 1,5 l/t.
 • Redigo Pro (protiokonasool 150 g/l, tebukonasool 20 g/l) on süsteemne puhtimisvahend suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral, suvi- ja talitritikalel, rukkil ja kaeral.Kulunorm 0,5-0,667 l/t, kõrgemat normi kasutada juuremädanike vastu. Valmistada puhtimislahus, segades preparaati veega nii, et töölahuse kulu oleks vähemalt 2-10 l ühe tonni seemnete kohta, st 1,5-9,3 l vett + 0,5-0,67 l Redigo Pro/ 1 t seemnetele töölahuse kulu oleks vähemalt 2-10 l ühe tonni seemnete kohta, st 1,5-9,3 l vett + 0,5-0,67 l Redigo Pro/ 1 t seemnetele.
Lisaained puhtimispreparaatidele

Keemilistele puhistele lisatakse sageli mitmeid biostimulaatoreid. Biostimulaatorite ülesanne soodustada idanemisvõimet, ergutada juurte kasvu ning tagada taimedele tugevam juurestik. Nii paraneb taimedel eelkõige varajases faasis toiteainete omastamine, veega varustatus ning nad suudavad paremini ebasoodsatele keskkonnatingimustele vastu pidada. Tulemuseks on ainevahetuse paranemine, suureneb antioksüdantide hulk ning klorofülli tootmine, selle läbi paraneb saak ning saagi kvaliteet. Pikaajalised katsed näitavad, et igal aastal ei anna lisaainete lisamine positiivseid tulemusi. Alati on võimalus katsetada ja proovida.

 • Prolis, sisaldab 99,5% L-α aminohapet proliin, mis on ühest 20st peamisest aminohappest, mis moodustab valke. Valgud osalevad kõikides bioloogilistes protsessides. Proliini kasutamine ergutab narmasjuurte arengut ja klorofülli moodustumist. Reguleerib taimede veerežiimi, mis aitab taimedel kergemini taluda ebasoodsaid tingimusi ning kiiremini taastuda. Kulunorm 5 g/t.
 • Raykat Start sisaldab aminohappeid, polüsahhariide, tsütokiniinide ning mitmed taimele vajalikke toiteelemente. Tsütokiniinid on hormoonid, mis soodustavad raku jagunemist, indutseerivad võrsed ja soodustavad nende kasvu. Seemnete puhtimiseks kasutatakse kulunormiga 0,25-1,0 l/tonnile.
 • Fertigrain Start sisaldab vabu aminohapeid, organilist ainet, merevetika ekstrakti ning lämmastiku. Tootel on suurepärane kleepuvus seemnetele. Kulunorm nisul, odral: 1-1,5 l/tonnile, vee kogus 8,0-8,5 liitrit. Puhtimislahus kokku 10 liitrit.
 • Razormin sisaldab vabu aminohappeid, polüsahhariide, orgaanilist ainet ning mitmeid taime kasvuks vajalikke toiteelemente. Kulunorm: 0,2-0,3 l/tonnile seemnetele.
 • VISCOFOL Black sisaldab humiinhappeid (20,5%) ja fulvohappeid (4,5%). Need huumushapped on huumusainete peamised komponendid. Huumusainetest sõltuvad mulla füüsikalis-keemilised omadused, nende olemasolu suurendab mulla neelamismahutavust, parandab toitainete liikuvust ning on peamiseks toitainete allikaks taimedele. Kulunorm 1,0 l/t seemnetele.
 • Humistar sisaldab humiinhappeid (12%) ja fulvohappeid (3%). Kulunorm 1-4 l/t.
 • YaraTera Tenso Cocktail sisaldab erinevaid mikroelemente. Katsed on näidanud, et toote kasutamine avaldab positiivset mõju seemne arengule, stimuleerib idanemise jõudu (2-15%), suurendab idanemise kiirust (2-7%) ja vastupanuvõimet taimehaigustele ja ebasoodsatele ilmastikutingimustele taime kasvu algstaadiumis. Kulunorm 50-100g/tonnile seemnetele. YaraTera TENSO Cocktail lahustatakse 10 liitris vees, seejärel segada lahust koos 1 t seemnetega, pärast puhtimist on seemned valmis külviks. 
Herne ja oa puhtimine 
hernes kollane Copy minÜhtlaselt kollane haigusvaba seemeHerne ja oa seemnete puhtimine pole meil veel nii levinud, kuid sellele tasuks mõelda, et kui Teil on laigulised külviseemned. Ilma analüüse tegemata on raske öelda, millised haigusteitajad seemne pinnal on ülekaalus, kuid tõenäoliselt esinevad seal erinevate laikpõletike (Mycosphaerella pinodes sün. Ascochyta pinodes, Ascochyta pinodella (sün. Phoma medicaginis var. Pinodella), Ascochyta pisi, Ascochyta boltshauseri, A. fabae jt) tekitajad. Erinevate patogeenide poolt põhjustatud laikpõletike tunnused on suhteliselt sarnased, mistõttu diagnoosimine on keeruline, kuigi erinevused siiski on. Siinkohal neid ei hakka välja tooma.

laikpõletikuga uba 2019 min 1Laikpõletiku tunnustega põldoa seemeLaikpõletiku puhul on seemnetel ümmargused või piklikud, algul pruunid ja hiljem keskelt heledad laigud. Haigusetekitajad säilivad seemnetes 5...10 aastat.

Seemnete puhtimine on üks võimalusi vähendada laikpõletikku nakatumist. Lisaks on tähtsal kohal külvikord, sordi valik, külvisügavus, seemne kvaliteet. Haigust saab kontrollida ka kasvuaegselt fungitsiidide kasutamisega. Siiski fungitsiidide kasutamine hernel on majanduslikult õigustatud siis kui pooled lehed taime alumisest kolmandikust on nakatunud ning haigus levib keskele, samal ajal lubab ilmaprognoos vihma ning kõrget õhuniiskust ning on oodata kõrget saaki. Niisketes tingimustes võib laikpõletikku nakatumise korral alaneda saagikus keskmiselt 10-50 %.

Millega puhtida põlduba ja hernest?

Maxim 025 FS (25 g/l fludioksoniil) on kontaktse toimega puhtimispreparaat, mis kaitseb seemneid ja idusid seemnetega ning mullas levivate haigustekitajate eest. Omab järelmõju seemnetes ja tõusmetes. Kulunorm põldoal ja hernel 2,0 l/t.

Puhtimiseks võib kasutada ka bakterpreparaate, mis kiirendavad taimede kasvu, hoiavad taimed tugevamad ja seeläbi haigustesse nakatumise oht väheneb. Mügarbakterid kuuluvad Rhizobium`i perekonda. Mügarbakterid on valivad peremeestaime suhtes, seetõttu on nad väga spetsiifilised. Näiteks Rhizobium leguminosum on herne, viki, põldoa ja läätse mügarbakter.
 
Mügarbakterid peavad olema võimelised tungima taime juurtesse, paljunema seal ja tekitama mügaraid. Mullas leidub nii efektiivseid kui ka mitteefektiivseid mügarbaktereid ja nende vahelisi üleminekuvorme. Liblikõieliste inokuleerimine efektiivsete mügarbakteritega intensiivistab õhulämmastiku sidumist, mitteefektiivsete korral tekivad küll mügarad, kuid lämmastiku sidumine on väike. Uute maade kasutuselevõtul liblikõieliste kasvatamiseks tuleks liblikõieliste seemned enne külvi inokuleerida spetsiifilise antud liblikõielisele omase mügarbakterpreparaadiga. Kui liblikõielised on töödeldud aktiivsete õhulämmastiku sidujatega, suureneb  liblikõieliste saak ja rikastub muld vastavate bakteritega, mis on kasulik edaspidi vastavate liblikõieliste taimede külvil.

Bactoliv legumega töödeldud ubaBactolive Legume´ga töödeldud põldubaBactolive Legume on spetsiaalne kaunviljade puhtimisvahend, mis sisaldab erinevaid Rhizobium liike bioloogilise lämmastiku sidumiseks. Kulunorm 400 g/ 1 ha seemnetele.

Põldkatsete järeldused ja soovitused: kasuta Rhizobiumi inokulaadi täisnormi (400 g/ha) põldudel, kuhu ei ole külvatud kaunvilju (näit: hernes, uba) 10 aastat või mille ajalugu on teadmata, vähese orgaanilise ainega liivmuldadel ja liivsavi muldadel, vähese lämmastiku sisaldusega muldadel külvi ajal (ja madala N mineralisatsiooniga muldadel).

Kulunormi 200 g/ha kõikide teiste tingimuste korral, et tagada varajane ja ühtlane noodulite moodustumine juurtel. Töölahuse valmistamine: sega 400 g toodet 0,75 l veega – lisa seemnetele ja sega korralikult.
Cruiser OSR-ga puhitud suvirapsi seemet on lubatud külvata.


Põllumajandusamet andis välja erandloa puhtimisvahendi Cruiser OSR piiratud ja kontrollitud kasutamiseks. Luba kehtib 120 päeva ehk ajavahemikus 20.02.2019-20.06.2019.

Cruiser OSR kaitseb rapsi lisaks maakirbule ka lehetäide ning fusarioosi, tõusmepõletiku, mustmädaniku ehk fomoosi ja kuivlaiksuse vastu.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI 
Agronoom
kevili logo