Tüfuloos (Typhula borealis, T. incarnata)

Tänavusel kevadel on peale tavapärase lumiseene (Microdochium nivale) kahjustuse näha ka tüfuloosi (Typhula borealis, T. incarnata) kahjustusi. Paljudele on kindlasti see haigus suhteliselt tundmatu ning seepärast tahaksin jagada pisut infot.


rsz tüfuloos 2 minKahjustatud lehtedel arenevad pruunikad sklerootsiumidTüfuloos on väga sarnane haigus lumiseenega ja sageli esinevad nad koos. Haiguse arengut soodustab lumikatte teke külmumata maale või selle püsimine pikemat aega. Taimede süsivesikute varud vähenevad ning nad on vastuvõtlikumad haigusele. Sõltuvalt haigustekitajast võib areneda haigus juba 60 päevaga. Haigusetekitaja säilib sklerootsiumitena mulla pinnal või 1 cm paksuse mullakihi all, kus on eluvõimeline 2 aastat. Kuna haigustekitaja areneb ka umbrohtudel (vesihein, orashein, laialehelised umbrohud), siis soodustab umbrohtumus haiguse levikut. Rohkem kahjustub talinisu ja talioder, vähem rukis.

Varakevadel on kahjustunud taliviljad kaetud valkjashalli kirmega. Võrsumissõlm hävib, maapealne osa eraldub kergesti juurtest. Kahjustatud lehtedel, kõrtel ja juurekaela piirkonnal areneb hulk heledaid kirmetunud laike, mis on algul valged, kollakad, kreemid, hiljem pruunikad või mustad 1,5-5 mm sklerootsiumid, mida lumiseenel kunagi pole. Hilissuvel tekkiva seeneniidistiku või kandeostega nakatab orast.


Vältimine ja tõrje: Kui vähegi võimalik äestada oraseid ja anda õigeaegselt pealtväetist. Lämmastik annab taimedele energiat ning pidurdab haiguse arengut. Väga oluline on jälgida külvikorda, eriti kui on esinenud suurel määral tüfuloosi, tuleb arvestada alljärgnevate  soovitustega. 

Üldiselt tuleb vältida orase ülekasvamist sügisel, seega tuleb külvata talivili optimaalsel ajal, samuti vältida lämmastikuga üleväetamist. Võimalusel kasvatada haiguskindlamaid sorte. Sügisene fungitsiidide kasutamine vähendab nakatumist. Umbrohutõrje sügisel. Parimateks eelviljadeks on liblikõielised kultuurid või liblikõielisterohke põldhein, mis vähendavad (nagu orgaaniline väetiski) haiguse levikut. Piisav kaalium soodustab süsivesikute säilitamist ning väldib haiguse esinemissagedust, kuid ükski võte et takista soodsatel aastatel haiguse esinemist.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI 
Agronoom
kevili logo