Ristõieliste nuuter (Plasmodiophora brassicae)


Ikka ja jälle võib osutuda halvaks üllatuseks, et ristõielist nuuter on rapsi nakatanud. Esmaseks tunnuseks on sageli pisut punakas või natuke kehvapoolsem taim ning mullast välja tõmmates on taime juurdel pahataolised moodustised. On olukordi, kus kasvuperioodi alguses pole haiged taimed visuaalselt tervetest eristatavad, kuid mulla pinnalt on paksendid juurtel juba näha.

NuuterRistõieliste nuuter, juurtel on näha paksendid, kevad 2019.a.Igal juhul, kui varasemalt on põllul nuutrit esinenud või ristõielisi kultuure kasvatatud, tasub pistelisi kontrolle teha, eriti tähelepanelikult tuleb kontrollida neid põlde kus kasvab raps ning on teada, et muld on happeline. Nuutrisse nakatunud taimed jäävad kasvus kängu, sest juurte kaudu toiteainete omastamine on häiritud. Varajases faasis, tugeval nakatumisel tõenäoliselt taimed hukkuvad, hilisemal nakatumisel taimedel tekib hädaküpsus visuaalselt eristuvad põllul kollakate laikudena, kõtru moodustub vähe ning taimed on kiduramad. Saagikadu sõltub nakatunud taimede osakaalust põllul.

Tavaliselt on esmanakkus niiskematel, raskemate mineraalmuldadega kohtades, kuid levib ka kergema ja keskmise lõimisega muldadel lokaalselt põllul, sageli sissesõidu kohtades, kus tallamine suurem. Väga oluline, et nuutri avastamine ja kindlakstegemine nakatumise varajases kasvufaasis, sel juhul saab mõningate võtetega haiguse survet vähendada.


• Väetamisel lämmastikuga, ära vähenda planeeritud norme, eriti esimesel väetamiskorral. Hiljem paistab juba kahjustuse ulatus välja ning saab korrigeerida vastavalt loodetavale saagile.   Väiksema kahjustusega taimed suudavad heas kasvujõus produtseerida lisajuuri ning vähendada nuutri survet. Kui juured on juba muutunud komudeks ehk pahkadeks, pole kahjuks lämmastiku andmine nendele taimedele abiks, kuna enamus juuri on juba hävinud ja taim mädanema läinud.

• Anna piisavalt väävlit, samas jälgi, et lämmastiku ja väävli suhe oleks tasakaalus. Optimaalne N ja S suhe on 1: 4-5 st 100 kg lämmastiku kohta 20-25 kg väävlit.

• Peale poolmakroelementide (Mg, S), ära unusta mikroelemente (Mn, Zn, B, Mo)! Sobib kasutada erinevaid leheväetisi, mis sisaldavad vajalikke toiteelemente.

• Vajadusel tõrju ristõielisi umbrohtusid, kevadel saab seda teha toodega Salsa, kulunorm 15-25 g/ha, kindlasti lisa märgaja nt Lignum, kulunormiga 0,1 l/ 100 liitri vee kohta.

Nuuter hilises kasvufaasis 2018 LargeNuutrikahjustusega taimed, 2018.a.Haigust soodustavad happeline mullareaktsioon (pH alla 6,0), taimedele omastatava väävli ning mikroelementide (boor, tsink, jood jt.) vähesus mullas. Kuna ristõieliste nuutri vastu Eestis pole registreeritud ühtegi preparaati on parim tõrje muldade lupjamine. Lisaks nuutri leviku tõkestamisele soodustab lupjamine mullast toitainete kättesaadavust, parandab väetiste kasutusefektiivsust, soodustab mikroorganismide tegevust ning ühtlasi tõstab saagikust.

Haigustekitaja levib nii pinnavee, põllutöömasinate, koristusjääkide,  jalanõude kui tuulega.  Enam aga mulla liigutamisega, seega põllutöömasinatel olevate mullaosakestega – oluline on masinad puhastada. Keskmine kultivaator võib kanda kaasas kuni 35 kg, traktor kuni 100 kg mulda. Vajalik on tugev harjamine, masinate survepesu – puhvertsoonis. Nuuter võib levida ka taimejäänuste abil ning jõuda loomade seedekulglat läbinuna lõpuks sõnnikuga uutele põldudele, seega on soovitatav koristusjäägid pinnasesse künda. Ristõielised kultuurid ei tohiks korduda külvikorras enne 5…8 aastat. Eoste ehk spooride poolestusaeg on 4 aastat st peremeestaime mitte leidmisel surevad pooled eosed, seega vähemalt 5 aastat mitte kasvatada sellel põllul ristõielisi kultuure. Üks võimalus on kasvatada nuutrikindlaid sorte (SY Alister, Mendel, Cracker jt.). Kuid need sordid on resistentsed vaid teatud patogeenitüvede suhtes, seega ei hoia nad ära nuutri levikut põllumuldades.

Kokkuvõttes on kõige tähtsam happeliste muldade lupjamine, korralik viljavaheldus ning põllutööriistade puhtana hoidmine. Ristõieliste nuuter on limaseen, kes elab spooridena mullas. Seene ellujäämiseks on oluline peremeestaime olemasolu. Mullavees idanenud rändeosed tungivad juurtesse ning põhjustavad taimedel eelpool mainitud kahjustusi.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI 
Agronoom
kevili logo