Talirapsikatse Mäemõisa OÜ põllul

Käisime Meelis Värnik´u, Üllar Hiire ja Sander Hiire´ga Lääne Virumaal Mäemõisa OÜ põldudele rajatud rapsikatset üle vaatamas. Esimene kord sai tutvustatud katse rajamist ja tehtud töid sügisel (LINK). Seekord vaatasime üle sordid ning hindasime neid visuaalselt, lisaks anname ülevaate mis töid on katsepõllul tehtud ja mida kohe plaanis teha.

Atora 1 LargeTaliraps ´Atora´Juba esimesel korral selgus, et kõik sordid olid hästi talvitunud. Siinkohal meie visuaalse hinnangu tulemused erinevatel talirapsisortidel:

  •  Sordid ´Sundance´, ´Atora´, ´Kuga´,´DK Expression´ - taimik ilus, kompaktne, heledama värvusega, õisikud osaliselt lehtedega kaetud, taimede kõrgus 23-24 cm.
  • Sort ´Amstrong´ - taimik ilus, kompaktne, võrreldes sordiga ´Expression´ tundusid õisikud suuremad.
  • Sort ´Alicante´ - taimik madalam, aeglasema kasvuga, õisikud rohkem lehtede vahel peidus, katsepõllul oli näha hiirte poolt tehtud kahjustusi.
  • Sort ´Mercedes´ - sarnane sordiga ´Amstrong´, õisikud osaliselt lehtedega kaetud, taimedel näha kaaliumipuuduse tunnuseid.
  • Sort ´Tempatation´ - hilisem, võrreldes eelmiste sortidega tumedama värvusega.
  • Sort ´Ragnar´ - taimik jõuline, katsepõllul polnud näha tühimikke, võrreldes kõrvalasuva sordiga ´Kuga´ oluliselt tumedama värvusega.
  • Sort ´Silver´ - taimik jõuline, tugev, tihe, õisikud osaliselt lehtedega kaetud.
  • Sort ´DK Severny´ - taimik väiksem, hõredam, alumised lehed rohkem kuivanud, midu kompaktne, õisikud osaliselt lehtedega kaetud,

Rapsikatse väetamine

Märtsi lõpuks anti talirapsidele 300 kg/ha Yara Bela Axan N 27, S4, seega said rapsid esimese ringiga 81 kg/N-i. 12 kg/ha S-i. YaraBela AXAN sisaldab lämmastikku nii ammooniumi kui nitraadina. Nitraatlämmastik tagab kohese kättesaadavuse kiireks kasvuks ning on optimaalse saagi saamisel võtmeelemendiks.

Teine väetusring tehti 24. aprillil ASN-ga 26-13 samuti 300 kg/ha. Väga oluline on jälgida väetamisel N:S suhet, mis peaks rapsil olema 4-5:1-le. Teise väetusringiga sai raps  78 kg/ha N-I ja 39 kg/ha S-i. Kokku on talirapsid saanud 159 N-I ja 51 kg/ha S-I, seega N ja S suhe on 3,1: 1-le, mis on küll optimaalsest pisut kitsam, (optimaalne suhe 4-5: 1) kuid arvestades väävli liikuvust võrreldes lämmastikuga ei ole veel muretsemiseks põhjust. Arvestada tuleb, et väävli liigkasutamine võib põhjustada molübdeeni puudust ja soodustab vaba Ca ja Mg leostumist. Molübdeenipuudust saab kompenseerida leheväetistega, mis sisaldavad molübdeeni.

Tavaliselt jäetakse pealtväetamise vaheks üks kuni kaks nädalat, seda aga väikeste lämmastiku normide juures (30kg/N ha-le), kuna esimeses väetusringis anti suurem kogus lämmastikku, siis sai jätta pikema vahe samuti ei soosinud jahe ilmastik lämmastiku tarbimist.

Taimekaitse ja mikroväetised

roomav madar ehk virn LargeRoomav madar ehk virn Esimesel katse ülevaatamisel oli näha, et põllul oli nii roomavat madarat, rukkilille kui kesalille, mis on talvituvad umbrohud, seega tuli teha umbrohutõrje Galera´ga 0,3 l/ha, kuhu lisati märgaja Dassoil ning leheväetised. Umbrohutõrje tehti 22. aprillil, kui taimedel veel õiepungad väljas polnud ning ilm oli tõrje tegemiseks soe.

Leheväetistest kasutati magneesiumsulfaati 1,25 kg/ha ning Anfisco Micro boori 1,0 l/ha (151 g/ha, 80 g/ N). Boori vajadus talirapsil on sõltuvalt saagikusest ja Ca sisaldusest mullas keskmiselt 500g/ha (400-600 g/ha) kasvuperioodil, seega taimede booripuuduse rahuldamiseks on plaanis anda vajadusel boori juurde. Booripuudus põhjustab olulist saagi ja selle kvaliteedi langust, raps vajab seda kõige enam kiirel kasvuperioodil. Olemas on toode Ikar BOR, mis sisaldab 170 g/l B, 70 g/l N ja 7,5 g/l Mo. Ikar BOR-I andmisega saab vältida ka väävlist tingitud molübdeenipuuduse tekkimist. Molübdeeni vajavad rapsid küll suhteliselt väikestes kogustes, kuid on oluline saagi kujunemisel.

Seire põllul

hiilamardikas Amstrong il LargeHiilamardikas sordil ´Amstrong´Tegime põllul ka putukate seiret, kuid kuna nii varre-peitkärsakaid kui hiilamardikaid oli alla tõrjekriteeriumi, siis praegu putukate tõrjumine pole aktuaalne. Tänaste ilmadega on nende aktiivsus oluliselt madalam kui eelmine nädal, see aga ei tähenda, et jätkuvalt pole vaja seiret teha, sest õienuppude moodustumise faasis tehakse hiilamardikate poolt suurimad kahjud, mida hiljem on raske, kui mitte võimatu kompenseerida. Hiilamardikate tõrjekriteeriumiks loetakse õienuppude moodustumise faasis 1-2 putukat taime kohta. Varre-peitkärsakate tõrjekriteerium on 1 mardikas 6 taime kohta.
Tõrjekriteeriumi saavutamisel on plaanis putukaid pritsida Proteus OD-ga ning lisada ka leheväetiseid. Juhul kui putukate arvukus ei tõuse, jäetakse tõrje tegemata ning taimede sobiva kasvukõrguse saavutamisel, mis on 30-50 cm (praegu olid taimed keskmiselt 20-25 cm kõrged) tehakse kasvureguleerimine Orius 250 EW ja lisatakse vaid leheväetised Brassiterel Pro ning Ikar BOR, mis tagavad nii boori, molübdeeni kui teiste elementide vajaduse. Kuna raps tarbib alates rosetifaasist, terve varsumise perioodi suurel hulgal toiteelemente. Kasvureguleerimise eesmärk on taime kõrguskasvu pidurdada ja suruda külgvõrseid tugevamini arenema, sellisel moel kasvanud taimedel on ühtlasem õitsemine ja ka koristusperioodil on lihtsam, kuna külgvõrsete kasvu soodustamine vähendab hilisemate võrsete tekkimist ja raps valmib ühtlasemalt.

Meeldetuletuseks!

Kindlasti soovitame meeles pidada, et kui kasutate insektitsiide ja kui vee pH on 7 või rohkem, väheneb märgatavalt toote toime. Seega on vajalik veepehmendajate kasutamine, mis tuleb alati lisada pritsipaaki esimesena! Selgituseks, et boori kasutamine tõstab vee pH-d üle 8, segus insektitsiidiga on katsed näidanud isegi kuni 50% toime vähenemist 2 tunni jooksul. Veepehmendajate kasutamisel jäävad toimeained aktiivseks ja saavutate parima tulemuse, samuti imendub sel juhul rohkem boori läbi lehe. Kui on lisatud paagisegusse fungitsiid töötab ka see sel juhul täisvõimsusel. Leheväetiste lisamisel paagisegusse kasutage võimalusel vähemalt 200 l vett/ha-le.

Praktikas on väga raske ette näha erinevate toodete kokkusobivust, kuna seda võivad mõjutada mitmed faktorid. Kahtluse korral tasub võtta aega ja teha proovisegu enne paaki panemist. Lisaks kontrollige erinevate paagisegude kokkusobivust veebilehelt: www.tankmix.com.

Pilte põllultTiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI 
Agronoom

kevili logo