Talirapsi umbrohu- ja kahjurite tõrje

Talirapsi külve on tehtud juba augusti algusest, kohe järgi ka umbrohutõrjet. Siiski on paljudel koristuse viibimise tõttu see töö ees, kuna põlde ei ole saanud enne talirapsi külvi eelmise kultuuri alt kätte. Seega pole hilja meelde tuletada talirapsi-ja rüpsi umbrohutõrjeks kasutatavaid tooteid. Talirapsile ja -rüpsile peaks tegema umbrohutõrje juba sügisel. Umbrohutõrjevahendite valik tuleks teha vastavalt põllul olevatele tingimustele.

raps 2021 MediumTaliraps tärganud, taimed idulehtedes.Juhul kui on mullas piisavalt niiskust, siis on sobiv kasutada erinevaid mullaherbitsiide. Talirapsi tärkamiseelsete toodete parim kasutusaeg on kolme päeva jooksul peale külvi. Üldjuhul tõrjuvad kõik mullaherbitsiidid kesalille, vesiheina, valget hanemaltsa, verevat iminõgest jt. Lisaks kaheidulehelistele umbrohtudele tõrjuvad mullaherbitsiidid edukalt ka teatud kõrrelisi umbrohtusid nagu murunurmikas, põld-rebasesaba, rukki-kasteheina jt.

metasakloori kahjustus2 2021 MediumMetasakloori kahjustus, 2021.a.Tugev paduvihm pärast mullapreparaadi kasutamist võib kahjustada kultuurtaime arengut ja seetõttu soovitame mullapreparaatidele lisada spetsiaalset mullamärgajat. Mullamärgaja Grounded kulunorm 0,2-0,4 l/ha. Periterra kulunorm 0,2 l/200 l vee kohta. Suuremat normi kasutada kergetel muldadel. Mullamärgaja fikseerib herbitsiidi mulla pindmisele kihile ning vähendab toimeaine liikumise alumistesse mullakihtidesse, millega vähendatakse toimeainetest tulenevat kultuuri kahjustust. Lisaks parandab ja pikendab herbitsiidi mõju. Mullamärgaja lisatakse pritsimislahusele alati viimasena!

Kui külvid on tehtud suure huumusesisaldusega muldadel, suure põhumassi korral ja kõrdekülvidel on soovitatav pritsida pärast tõusmete ilmumist. Pritsimine ei ole soovitatav kuumal ja päikesepaistelisel päeval, samuti kui on oodata öökülma.

Kindlasti on põlde, kus taliraps läheb külvikorras liblikõieliste järgi, seega võib probleemiks saada näiteks nii lutsern, ristik kui hernes. Lisaks on mõnel põllul väga tugev ristõieliste foon, seetõttu tuleks kasutada sellist umbrohutõrjelahendust millega neid kontrolli all hoida.

Kahjurid rapsi kallal!

nälkjate kahjustus 2021.a. MediumNälkjate kahjustus 2021.a.Väga oluline on kaitsta talirapsi taimi limuste eest, kui taimed on idanemas ja kohe pärast idanemist, sest siis on tehtud kahju suurim. Kuna ristiku ja rohumaa puhul on kahjurid üle kogu põllu laiali, siis esmane tunnus on, et teatud kohtadest põllul raps ei tärka ja hävitatud piirkond laieneb kiiresti. Tulemuseks on suured tühikud põldudel või lausa taimedest hävitatud põllud. Limuste oht on väiksem kui enne talirapsi külvi hoiti põldu mustkesana.

Lisaks on limuseid rohkem nendel aladel, kus viljeldakse minimeeritud harimist ja kõrdekülvi, kuna pinnast liigutatakse vähem ja nälkjatel on paremad ellujäämisvõimalused. Soodsad varjevõimalused on eelkõige taimejäänuste all, kuna muld ei kuiva nii kiirest ära, samuti ei hävitata nende mune mullatükikeste alt. Praktika on näidanud, et ka küntud aladele pole limustest pääsu.

Limuste kontroll ja keemiline tõrje
sluxx matt MediumSluxx matt limuste seireks.
Hindamaks nälkjakahjustuste riski on soovitav kasutada peibutussöötmist, kui mullapind on niiske. Normaalseks töötlusmeetodiks on puistata molluskitsiide segatuna peibutuseks ning seda on kõige parem kasutada pärast külvipinna ettevalmistamist, kuid paar päeva enne külvi. Peibutussööta võib segada ka seemnetega. Seire tegemiseks sobib kas spetsiaalne matt samuti käepärased vahendid nt niisked kapsalehed vms panna põllule hunnikusse, hea oleks katta veel niiske papiga ning hommikul vaatama minna, kas keegi on kogunenud sinna alla.

nälkjate graanulid talirapsipõllul LargeNälkjate graanulid talirapsipõllul.Tigude ja nälkjate tõrjeks sobivad raudfosfaati sisaldavad preparaadid nt Ironmax Pro või Sluxx HP, kulunorm mõlemal tootel 7,0 kg/ha (0,7 g/m²). Raudfosfaati sisaldav preparaat on söötmürk. Pärast toote allaneelamist sekkub raudfosfaat teo seedetraktis kaltsiumi metabolismi, tigu katkestab otsekohe söömise ja sureb 3–6 päeva hiljem. Raudfosfaat on suhteliselt ilmastikukindel. Siiski tuleb vältida kasutamist, kui on oodata tugevat vihma, sest see võib vähendada graanulite toime tõhusust.


naeri lehevaablane 2022 Kristjan Kasearu1Naeri-lehevaablase noorema kasvujärgu ebaröövik, 2022.a. Foto: Kristjan Kasearu.Naeri-lehevaablane (Athalia colibri või A. rosae)

Nii varakult polegi kohanud, et naeri-lehevaablase ebaröövikud talirapsi idulehtede faasis kahjustavad! Sellises faasis võivad ebaröövikud taimed täiesti ära süüa. Tavaliselt hakkavad meie tingimustes kahjustama talirapsi 3-4 lehe faasis. Sageli võib ebaröövikuid märgata põllul lokaalselt. Noorema kasvujärgu ebaröövikud on kahvatu hallikasroheka värvusega, hiljem muutuvad tumedamaks ja on tumerohelised kuni musta värvusega. Ebaröövikud roodavad ristõieliste lehti, suure kahjustuse korral jäävad järele vaid rootsud.
naeri lehevaablase ebaröövik 2021 MediumNaeri-lehevaablase täiskasvanud ebaröövik, 2021.a.Suurematel taimedel ja kiire kasvu ajal võivad kahjustused olla vähemärgatavad. Nukkuvad kookonis pinnase ülemises 1-5 cm kihis. Naeri-lehevaablasel võib olla kuni kolm põlvkonda aastas. Tuule kaasabil võib naeri-lehevaablane teha pikki rändeid. Tehke profülaktilist kontrolli! Keemilist tõrjet alustatakse, kui ühel taimel on 2–3 ebaröövikut ja asustatud on 10–15% taimedest.raphanusraphanistrum19 sml põldrõigas MediumPõldrõigas.Ristõieliste umbrohtude tõrjevõimalused

Teridox 500 EC (dimetakloor 500g/l) on mõõdukas mõju põldrõikale ja põldsinepile. Lisaks on väga hea mõju harilikule hiirekõrvale, maltsadele, punandile jt umbrohtudele. Kulunorm 2,0 l/ha. Teridox 500 EC võib talirapsil kasutada enne tärkamist, tärkamise ajal või natuke aega pärast tärkamist. Väga suure põldrõika probleemi korral, kui ilmastiku tõttu on toimunud ebaühtlane tärkamine, saab hiljem vajadusel kasutada Salsat. Kui kasutatakse kohe peale tärkamist, siis toote efektiivsus väheneb ning siis võib Teridox 500 EC-d  segada Salsa-ga efektiivsemaks põldrõika ja teiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks.
põldsinep MediumPõldsinep.
Teridox 500 EC on tõrjespektri laiendamiseks soovitatav kasutada segus Brasan 540 EC (toimeained dimetakloor 500 g/l ja klomasoon 40 g/ha), kuna viimane tõrjub väga hästi virna, põld-litterheina, harilikku hiirekõrva jt, seevastu hanemaltsale on mõõdukas mõju. Soolotootena kulunorm 2,0 l/ha, kasutada enne rapsi tärkamist. Segus Teridox 500 EC 1,0 l/ha + Brasan 540 EC 1,0 l/ha. Paagisegu eeliseks on lisaks tõrjespektri laiandamisele ka Brasan 540 EC-s oleva klomasooni sisaldust vähendamine, mis põhjustab taimedel kloroosi. Kloroosi vähendamiseks soovitame kindlasti lisada paagisegule mullamärgajat. Teridox 500 EC ja Brasan 540 EC segu kasutada ainult enne tärkamist.

Salsa (Eriluba!) (metüületametsulfuroon 750 g/kg) on tänavu sügisel lubatud kasutada talirapsil kui -rüpsil erandkorras põldudel, millel on probleemiks põldrõigas. Kasutaja peab tõestama põldrõika tõrjevajaduse, selleks tuleb teha seiret ning fikseerida tulemus põlluraamatus, kui võimalik tee põldrõikast pilte.

• Eriloa alusel võib Salsat kasutada ainult sel juhul kui eelmainitud toode Teridox 500 EC kasutamine käesoleva aasta ilmastiku tõttu on sobimatu nt kuiv pinnas, sajud, tormituuled jne. Seire tulemus tuleb fikseerida põlluraamatus. Kasutamine lubatud alates 20.07 kuni 15.10.2022.
raphanusraphanistrum43 sml sinep MediumRistõielised umbrohud (põldsinep) talirapsis.
Salsa´t võib kasutada talirapsil ja -rüpsil kulunormiga 15-25 g/ha. Kindlasti lisada märgajat. Salsa kasutamisel umbrohud peavad pritsimise hetkel olema tärganud. Parim efekt saadakse väikeste umbrohtude puhul ajavahemikus idulehe staadiumist kuni 2 lehe staadiumini. Kui põldsinep on juba 4 pärislehe faasis, tuleks kasutada Salsa täisnormi 25 g/ha. Kuna aga talirapsi põldudel on suures osas talvituvad umbrohud nagu kesalill, vesihein, kare kõrvik jne siis tuleks kindlasti arvestada, et suurte umbrohtude puhul võib jääda mõju ebapiisavaks. Efektiivsemaks tõrjeks on soovitatav kasutada esmalt Salsat ning hiljem vajadusel parandada mõju nt kesalillele, pujule, ohakale jms. Lontrel´iga või kevadel Galera´ga, kuna kesalill ja virn võib rapsi koristamisel osutuda üsna tõsiseks probleemiks.

Salsa on väga hästi segatav ka mullaherbitsiididega nagu nt Sultan 500 SC või Butisan Star. Sellise paagiseguga laiendame mõlema toote umbrohutõrje spektrit. Sobiv kasutusaeg on rapsi idulehtede faasist kuni kolmanda pärisleheni, kui umbrohi on juba tärganud, kuid ka mullamõjuga tooted toimivad hästi.
raps 3 lehes MediumTaliraps 3 pärislehe faasis.
Metazamix 0,6-0,8 l/ha + Belkar 0,25 l/ha+ märgaja Dassoil 0,5 l/ha. Segu surub efektiivselt alla ristõielised umbrohud nii, et need ei konkureeri enam kultuuriga. Väiksemad ristõielised hävivad täielikult. Väga lai spekter ka teistele umbrohtudele. Segu kasutatakse ajal mil talirapsil on vähemal 2-4 pärislehte ja umbrohi on tärganud.

Metazamix 0,6-0,8 l/ha+ Salsa 10-15 g/ha+ märgaja Dassoil 0,5 l/ha. Umbrohud peavad pritsimise hetkel olema tärganud. Parim efekt saadakse väikeste umbrohtude puhul ajavahemikus idulehe staadiumist kuni 2 lehe staadiumini.

Belkar 0,25 l/ha+ Salsa 15-25 g/ha segu tõrjub küll ristõielisi, kuid kesalillele, ohakale ja pujule võib segu jääda nõrgaks, eriti kui umbrohud on suuremad. Sel juhul tuleb kevadel uuesti umbrohutõrjet teha. Väikestele umbrohtudele on efektiivsus hea. Kasutada talirapsi 3-4 lehe faasis
raps 3 4 lehe faasis toprexi kasutamise aeg LargeTaliraps 3-4 pärislehe faasis.
Clamox (imasamoks 17,5 g/l, metasakloor 375 g/l). Talirapsil võib kasutada ainult imasamoksi taluvatel CLEARFIELD (CL) sortidel. Tavarapsil kasutades toimub kultuuri täielik hävimine. Optimaalse efekti saavutamiseks peavad kultuur ja umbrohi olema pritsimise ajal heas kasvujõus. Parim aeg pritsimiseks on kultuuri 2-6 pärislehe faasis. Tähtis on, et umbrohud oleksid tärganud. Optimaalne tulemus saavutatakse ühtlase, kamakatevaba, korralikult ettevalmistatud ja niiske pinnase pritsimisel. Kulunorm 1,5-2,0 l/ha, efektiivsuse parandamiseks tuleb alati lisada märgaja Dash 0,5-1,0 l/ha. Tugeva umbrohtumuse ja hästi arenenud umbrohtude puhul tuleb valida suurem kulunorm.

Cleravo (imasamoks 35 g/l, kvinmerak 250 g/l) CLEARFIELD talirapsil ja -rüpsil sügisel tärkamisest kuni 8 lehe faasini, umbrohtudel kuni 4 lehte, kulunorm 0,8-1,0 l/ha. Lisada märgaja Dash 1,0 l/ha.

Liblikõieliste (lutsern, ristik, hernes) umbrohtude tõrjevõimalused

Herne varis talirapsi MediumHerne varis talirapsis

Belkar 0,25l/ha + Metazamix 0,5-0,8 l/ha tõrjub hästi nii ristikut, lutserni, hernest kui ka teisi liblikõielisi kultuuure. Mõlemad tooted sisaldavad pikloraami, mis on tuntud herbitsiidist Galera. Kahe toote kooskasutamisel saab piisavalt palju toimeainet efektiivseks tõrjeks. Segu kasutatakse siis, kui talirapsil on vähemal 2-4 pärislehte ja umbrohi on tärganud. Tooted tõrjuvad ka teisi kaheidulehelisi umbrohtusid.

Belkar (metüülhalauksifeen 10 g/l, pikloraam 48 g/l) on talirapsile kasutamiseks peale umbrohtude tärkamist. Pritsida, kui vähemalt 90% põllukultuurist on saavutanud kahe pärislehe kasvufaasi. Pritsimine kolme kuni nelja pärislehe kasvufaasis on soovituslik, et saavutada suurem kontroll tõrjutavate umbrohtude üle. Belkar-it võib kasutada ka hiljem, alates põllukultuuri kuue pärislehe kasvufaasist kuni varsumiseni kasutades kulunormi 0,25-0,5 l/ha. Vähemalt 90% põllukultuurist peab olema saavutanud kuue pärislehe kasvufaasi. Belkar-it võib pritsida ka kahes jaos: esimene pritsimine teostada kahe kuni viie pärislehe staadiumis kulunormiga 0,25 l/ha ja kolme nädala möödudes uus pritsimine kulunormiga 0,25 l/ha.
belkari kahjustus Läti MediumBelkari kahjustus
NB! mitte segada Belkarit kasvuregulaatoritega ja kõrreliste tõrjevahenditega. Belkarit ei tohi segada puhta booriga, kuid on lubatud segada väikese boori konsentratsiooniga mikroväetiste seguga, juhul kui kasutatakse normi 1,0 l/ha nt YaraVita Brassitrel Pro. Pritsimiste intervall teiste toodetega peab olema vähemalt 7 päeva. Eriti tähtis on hoida 7 või rohkem päeva Belkari ja teiste toodetega vahet siis kui Belkari kasutamisel jäädakse hiljaks, tähelepanekud on, et võib põhjustada talirapsile Y lehe kuju või varsumisel kasvukuhik kõverdub ning tekivad ebanormaalse kujuga taimed.
herne varsis rapsis MediumHerne varsis talirapsis
Lontrel 72 SG (klopüraliid, 720 g/l), talirapsil kulunorm 125-165 g/ha lisada märgaja Dassoil. Sobib liblikõieliste varise tõrjeks. Tõrjub hästi kesalille, põldohakat, konnatatart, rukkilille, valget karikakart jt raskesti tõrjutavaid umbrohtusid.

Barca 334 SL (klopüraliid 267 g/l ja pikloraam 67 g/l), kulunormiga 0,2 l/ha talirapsi 3-5 lehe faasis, lisada märgaja Dassoil. Sobib liblikõieliste varise tõrjeks. Lisaks Lontrel 72 SG tõrjespetrile tõrjub ka virna ja maltsa.

Metazamix (metasakloor 500 g/l, aminopüraliid 5,3 g/l ja pikloraam 13,3 g/l), kulunorm 0,6-0,8 l/ha, kasutada talirapsi idulehtede maapinnale ilmumisest kuni 4. pärisleheni. Lisada märgaja nt Dassoil 0,5 l/ha, et mõju hanemaltsale oleks piisav. Metazamixil, kulunormiga 0,8 l/ha hea efektiivsus herne ja oa varisele, kuna lisaks pikloraamile mõjub varisele ka aminopüraliid, aga ainult sel juhul kui varis pole suurem kui 10 cm. Suuremate taimede puhul võib kasvukuhik küll hävida, kuid taim jääb roheliseks, seega pidurdub taime kasv. Siiski väga head efektiivsust ei tasu oodata. Ei saa välistada suuremate taimede puhul ka uuesti kasvama minekut. Mulla mõju suurendamiseks võib teha nt segu: Sultan 500 SC 0,7 l/ha+Metazamix 0,8 l/ha.

Teised levinud umbrohutõrjevahendid

rapsil tärkamiseelne umbrohutõrje LargeRapsil tärkamiseelne umbrohutõrje Kui ristõieliste ja liblikõieliste probleeme pole on väga hea kasutada vanu häid läbiproovitud tooteid. Sõltuvalt toote valikust saab neid kasutada kas enne või pärast rapsi tärkamist. Samuti kombineerida neid omavehel vastavalt vajadusele.

• Ainult metasakloori sisaldav toode Sultan 500 SC (metasakloor 500 g/l), kulunorm 1,5 l/ha. Pritsimise aeg: pritsida alates 3–4 päeva pärast talirapsi külvamist umbrohtude arenemise ajal, nende idulehtede staadiumis, kõige hiljem esimeste pärislehtede staadiumis. Tärkamisjärgsel kasutamisel tuleb arvestada, et mida suuremad on umbrohud, seda väiksem on efektiivsus umbrohtudele. Väga hea segupartner Metazamix´e, viimase mulla mõju suurendamiseks.
raps idulehtedes MediumTaliraps idulehtede faasis.
Butisan Star (metasakloor 333 g/l, kvinmerak 83 g), kulunorm 2,0-2,25 l/ha, talirapsi ja talirüpsi idanemisest kuni koleoptiiliga kaetud idud on mullapinnal või kuni 4-5 leht on välja arenenud. Väga hea segupartner Metazamix´e, viimase mulla mõju suurendamiseks. Toode sisaldab metasakloorile lisaks toimeainet kvinmerak, viimane suurendab mõju virnale ja mailastele ning on väga laia spektriga. Keskmine mõju harilikule hiirekõrvale, rukkilillele, osaliselt (<50%) mõjub põldkannikesele, põld-litterheinale ja põldsinepile.

Butisan Kombi (dimeteenamiid-P 200 g/l, metasakloor 200 g/l ), kulunorm 2,5 l/ha. Seeme on mullas kuni idud on mullapinnal nähtavad või tärkamisest kuni 4.-5. leheni.
puhas rapsipõld LargeUmbrohupuhas rapsipõld.
Butisan Avant (dimeteenamiid-P 100 g/l, metasakloor 300 g/l ja kvinmerak 100g/l), kulunorm 2,0-2,5 l/ha. Kolme toimeaine mõju annab veelgi laiema tõrjespektri umbrohtudele sh on efektiivne nii murunurmikale kui rukki-kasteheinale, lisaks roomavale madarale ehk virnale. Mõõdukas mõju põldkannikesele. Samuti vähem sõltuv mulla niiskusest, optimaalsem horisontaalne toime ja paindlikum põhurohkel pinnasel. Kasutamise aeg on alates külvist kuni koleoptiiliga kaetud idude mullapinnale tärkamiseni või tärkamisest kuni 4. pärisleheni. Butisan Kombi ja Butisan Avant on lubatud kasutada sügisel ainult talirapsil mitte talirüpsil!


Teraviljavarise ja teiste kõrreliste tõrje talirapsis ja -rüpsis

kõrreliste tõrje rapsis Medium CopyKõrreliste tõrjega ei või oodata.Kõrreliste tõrjega ei tasu viivitada.Talirapsi külvidel, mis tehakse teravilja järgi on suurimaks probleemiks teraviljavaris, eelkõige on probleeme nendel põldudel, kus vili on lamandunud ning saagikaod koristamisel suured. Teraviljavarise tõrjega ei tohi hiljaks jääda, sest massiline varise tärkamine, võib väikest samaaegselt tärganud rapsi hakata lämmatama. Hiljem tärganud oras pole enam nii agressiivne ja pole enam nii suur konkurent kultuurile.

kõrreliste umbrohutõrje vaja teha talirapsis 2021 MediumKõrreliste umbrohutõrje on vaja ära teha, 2021.a.Rapsist erinevate kõrreliste tõrjeks on lubatud mitmed tooted nt Agil 100 EC/Zetrola (0,5- 1,0 ja 0,75-1,5 l/ha), Targa Super (0,75-1,25 ja 1,25-2,0 l/ha), Quick 5% EC (1,25 l/ha), Leopard (1,0-1,5 ja 2,0-2,5), Pantera 4 EC (0,6-1,0 ja 1,25-1,5 l/ha) jt. Kõrgemaid kulunorme tuleb kasutada mitmeaastaste kõrreliste, nagu näiteks hariliku orasheina tõrjel, kuna need on suurema juurestikuga ja raskemini tõrjutavad. Teraviljavaris on samal aastal seemnest kasvanud, seetõttu pole tema juurestik nii võimas, ning on oluliselt kergem tõrjuda, st. saab kasutada väiksemat kulunormi. Väga oluline on teada, et kõrreliste tõrjumiseks ettenähtud tooted on aeglase mõjuga, see tähendab, et kuni 2-3 nädalat läheb umbrohu täieliku hävimiseni.

Nurmikas talirapsis 6.09.18 MediumNurmikas talirapsis.Kasutusaeg on üldiselt ikka selle järgi, kui suur on teraviljavaris ja see ei sõltu kultuuri kasvufaasist. Seega võib julgelt pritsida rapsi idulehtede faasis, tähtis on jälgida kõrrelise kasvufaasi. Erandiks võivad olla stressis taimed, väga kuivad tingimused või öökülmad jne, mil võib tekkida ebasoodsatest tingimustest tulenev taime kahjustuse oht. Mõnel preparaadil, nt Targa Super, on toote etiketil ära toodud kirje, et rapsi soovitatakse pritsida alates kahe pärislehe faasist. Selle soovitusega ongi silmas peetud, et ebasoodsates tingimustes võivad tekkida idulehtede faasis kahjustused ning seega on soovitatav herbitsiidi kasutada pärislehtede ajal. Kuid see ei tähenda, et tavatingimustes rapsitaimedega midagi juhtuks, sest kaheidulehelistele kultuuridele nagu taliraps ei mõju üheidulehelistele ehk kõrrelistele mõeldud tõrjevahendid. Targa Super on lubatud kasutada ka talirüpsil.

Kõrreliste toodetest Agil 100 EC ja Zetrola´t ei ole soovitav segada teise herbitsiidiga, kuna võib kahjustada kultuuri, edukalt võib aga kasutada koos fungitsiidide või leheväetistega. Samuti on lubatud kõiki tooteid segada insektitsiididega. Kui taliraps on väga väike varise tõrjumise ajal, ärge kasutage Agil 100 EC segus booriga, on juhtunud, et boori kõrged kontsentratsioonid koos Agil 100 EC-ga on rapsi kahjustanud. Kasutage leheväetisi hiljem, kui taimedel on piisavalt lehepinda, edukalt saab neid ajastada fungitsiid/kasvuregulaatorite kasutamisega.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, agronoom
kevili logo