KEVILI saakide infopäev toimus 21. veebruaril


Hannes MediumAjakava
09.00 – 09.25 Saabumine, tervituskohv
09.25 – 09.30 Päeva avamine – Hannes Prits, KEVILI juhataja
09.30 – 10.45 2023, uus volatiivsuse aasta? (2023, a new year of volatility?) – Nathan Cordier, Agritel (ettekanne Zoomis)
10.45 – 12.00 Hooaeg 2022/2023, uue hooaja plaanid ja väljavaated – Janno Toomet, KEVILI, saakide müügijuht
12.00 – 13.30 Lõunapaus (toitlustus kahes vahetuses Lennuakadeemia kohvikus)
13.30 – 14.45 Perioodi 2023 – 2027 MAK taimekasvatusalaste toetusmeetmete tutvustus – Reelika Päädam, Birgit Pai, Maaeluministeerium

pilt Medium14.45 – 15.00 Kohvipaus
15.00 – 16.15 Perioodi 2023 – 2027 MAK taimekasvatusalaste toetusmeetmete tutvustus – Reelika Päädam, Birgit Pai Maaeluministeerium
16.15 – ... Kojusõit

Ettekanded.
1. Otsetoetused
2. KSM ja KSM lisameetmed
3. Tingimuslikkus ja HPK nõuded


Skeem HPK 8 tootmisest välja jäävatele aladele. Kellel on üle 50% põllumaad metsasuse erisusega vallas, see ei pea seda nõuet täitma. Lisaks on veel paar tingimust sellest nõudest vabastamisel, mida saate täpsemalt vaadata ettekandest/määrusest.
HPK 8 tootmisest välja jäävatele aladele

Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala määramise ja põllumassiivi kasutamise kohta andmete esitamise tingimused ja kord, vastu võetud 20.12.2022 nr 67
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded, vastu võetud 21.12.2022 nr 68
Otsetoetuste saamise üldised nõuded, põhisissetuleku toetus, ümberjaotav toetus ja noore põllumajandustootja toetus, vastu võetud 21.12.2022 nr 71
Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus, puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus ning seemnekartuli kasvatamise otsetoetus, vastu võetud 21.12.2022 nr 72
Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus, vastu võetud 21.12.2022 nr 73
Perioodi 2023–2027 keskkonnasõbraliku majandamise toetus, vastu võetud 21.12.2022 nr 75
Perioodi 2023–2027 mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus ja mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus, vastu võetud 23.12.2022 nr 81
Perioodi 2023–2027 ökoalade toetus, vastu võetud 23.12.2022 nr 80
Perioodi 2023–2027 ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus, vastu võetud 23.12.2022 nr 83
• Perioodi 2023–2027 mesilaste korjeala toetus, vastu võetud 21.12.2022 nr 76
Perioodi 2023–2027 turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus, vastu võetud 27.12.2022 nr 86
Perioodi 2023–2027 põhjavee kaitse toetus, vastu võetud 27.12.2022 nr 87
Perioodi 2023–2027 pinnavee kaitse toetus, vastu võetud 27.12.2022 nr 88
Perioodi 2023–2027 pärandniidu hooldamise toetus, vastu võetud 23.12.2022 nr 79
Perioodi 2023–2027 ohustatud tõugu looma pidamise toetus, vastu võetud 23.12.2022 nr 82
Perioodi 2023–2027 loomade tervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete toetus, vastu võetud 23.12.2022 nr 77
Perioodi 2023–2027 loomade heaolu toetus, vastu võetud 23.12.2022 nr 84
Perioodi 2023–2027 Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetus, vastu võetud 23.12.2022 nr 78

kevili logo
Vaata galeriid: