Umbrohutõrje kevadel talirapsil võib osutuda vajalikuks, kui sügisene tõrje ei toiminud teatud umbrohtudele efektiivselt või jäi see üldse tegemata.

Kevadel on talirapsil võimalik umbrohutõrjeks kasutada vaid väheseid tooteid.


virn Large MediumErinevalt Lontrel 72 SG tõrjub Galera hästi virna, kuid toote kasutamisel tuleb jälgida rapsi kasvufaasi! Virna tõrjub ka Korvetto.Galera (klopüraliid 267 g/l, pikloraam 67 g/l). Preparaati võib kasutada varsumise algusest kuni õienuppude moodustumise faasini, kui pungad on ikka veel kattelehtedega kaetud (BBCH 30-50). Valel ajal kasutamise korral võib tulemuseks olla saagikuse vähenemine. Mitte kasutada sordil Mendel, Quartz ja seemnekasvatuses.
N 32 Harilik puju MediumHarilikku puju tõrjuvad nii Galera, Lontrel 72 SG kui Korvetto.
Pritsimise ajal peaks päevane õhutemperatuur olema kõrgem kui 8–9 °C ning öökülmade oht minimaalne. Vihmakindlus saabub 6 tunniga. Galera kulunorm 0,3 l/ha, lisada märgaja.
kesalill2 Medium 1Kesalille tõrjuvad nii Galera, Lontrel 72 SG kui Korvetto.
Lontrel 72 SG
(720 g/kg klopüraliidi) varsumisest kuni esimeste õiepungadeni (kasvufaas 31 – 55). Mõju märgata juba 1 - 3 päeva pärast pritsimist.

võilill MediumVõilille tõrjuvad nii Galera, Lontrel 72 SG kui Korvetto.Kasv peatub ning umbrohi hävineb 3 - 4 nädala jooksul. Optimaalseim pritsimistemperatuur jääb vahemikku 10-12 °C. Mitte pritsida, kui on tegemist väga kuuma või väga jaheda ilmaga. Mitte pritsida vahetult pärast öökülma ega öökülmade ajal. Lontrel 72 SG on normaaltingimustes vihmakindel 6 tunni möödumisel pritsimisest.

Lontrel 72 SG, kulunorm 125 – 165g/ha, lisada märgaja.
rukkilill 5
Rukkilille tõrjuvad nii Galera, Lontrel 72 SG kui Korvetto.

Korvetto 
sisaldab lisaks Lontrel 72 SG toimeainele (klopüraliid 120 g/l) veel  metüülhalauksifeeni 5g/l (Arylex Active). Tänu sellele on Korvetto umbrohutõrje spekter laiem. Mõlemad tooted tõrjuvad efektiivselt kesalille, konnatatart, rukkilille, võilille, puju, põld- ja piimohakat jt.


Madal kurereha Geranium pusillum Medium 1Korvetto tõrjub kurerehasid, fotol madal kurereha.Korvettot võib kasutada talirapsi varsumisest kuni õitsemise alguseni (BBCH 30-50). Parim tulemus saavutatakse umbrohtude varajases kasvufaasis kulunormiga 1,0 l/ha ning kui päevane õhutemperatuur on vähemalt 10 °C.verev iminõges MediumKorvetto tõrjub verevat iminõgest.Kasuta Korvettot, kui põllul on järgnevad umbrohud: rukkilill, valge hanemalts, põldohakas, roomav madar ehk virn, harilik kesalill, kukemagun, verev iminõges, harilik punand  ja kurerehad.

Visuaalsed tunnused avalduvad tundlikel liikidel tavaliselt mõne päeva jooksul peale pritsimist. Lõplik mõju avaldub 4-6 nädalat peale kasutamist.

punand2Korvetto tõrjub harilikku punandit.Mõningad umbrohtud, näiteks kukemagun, valge hanemalts, roomav madar, verev iminõges ja harilik punand hävivad efektiivselt ka madalamal õhutemperatuuril (8 °C). Kindlasti tuleks pritsimine edasi lükata, kui enne või pärast planeeritavat tööd on oodata öökülma. Korvetto on vihmakindel ühe tunni jooksul pärast kasutamist.

litterhein2 MediumKui põllul on talvitunud põld-litterheina keerab Korvetto selle alarindesse.mailane 2 MediumMailased jäävad alarindesse ning Korvetto efektiivsus jääb nõrgaks, seetõttu pole mailaste puhul mõtet umbrohutõrjet teha.
Põldkannike MediumPõldkannike jääb alarindesse ning tõrjet pole mõtet teha, kuna toodete efektiivsus nõrk.kaarkollakas2 MediumKaarkollakat ei saa efektiivselt kevadel tõrjuda.hiirekõrv3 MediumHarlik hiirekõrv pole väga tõsine probleem, sõltuvalt taimede suurusest on võimalik Korvettoga kontrolli all hoida.
Liblikõieliste umbrohtude (ristik, lutsern) tõrjeks sobivad kõik eelnimetatud tooted. Sobib segada insektitsiididega.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI taimekasvatusspetsialist
kevili logo