Talirapsi ja talirüpsi umbrohutõrje

Talirapsi külve on tehtud juba juuli lõpust. Siiski on paljudel, koristuse viibimise tõttu, see töö ees, kuna põlde ei ole saanud enne talirapsi külvi eelmise kultuuri alt kätte. Seega on hea aeg meelde tuletada talirapsi-ja rüpsi umbrohutõrjeks kasutatavad tooteid. Kindlasti peaks tegema umbrohutõrje juba sügisel. Umbrohutõrjevahendite valik tuleks teha vastavalt põllul olevatele tingimustele.

külv tehtud 2019 LargeTalirapsi külv Juhul kui on mullas piisavalt niiskust, siis on sobiv kasutada erinevaid mullaherbitsiide. Talirapsi tärkamiseelsete toodete parim kasutusaeg on kolme päeva jooksul peale külvi. Üldjuhul tõrjuvad kõik mullaherbitsiidid kesalille, vesiheina, valget hanemaltsa, verevat iminõgest jt. Lisaks kaheidulehelistele umbrohtudele tõrjuvad mullaherbitsiidid edukalt ka teatud kõrrelisi umbrohtusid nagu murunurmikas, põld-rebasesaba, rukki-kasteheina jt.

Tugev paduvihm pärast mullapreparaadi kasutamist võib kahjustada kultuurtaime arengut ja seetõttu soovitame mullapreparaatidele lisada spetsiaalset mullamärgajat. Mullamärgaja Grounded kulunorm 0,2-0,4 l/ha. Periterra kulunorm 0,2 l/200 l vee kohta. Mullamärgaja fikseerib herbitsiidi mulla pindmisele kihile ning vähendab toimeaine liikumise alumistesse mullakihtidesse, millega vähendatakse toimeainetest tulenevat kultuuri kahjustust. Lisaks parandab ja pikendab herbitsiidi mõju. Mullamärgaja lisatakse pritsimislahusele alati viimasena!

Põhk LargeSuur põhumass takistab mullapreparaatide toimet.Kui külvid on tehtud suure huumusesisaldusega muldadel, suure põhumassi korral ja kõrdekülvidel on soovitatav pritsida pärast tõusmete ilmumist. Pritsimine ei ole soovitatav kuumal ja päikesepaistelisel päeval, samuti kui on oodata öökülma.

Kindlasti on põlde, kus taliraps läheb külvikorras liblikõieliste järgi, seega võib probleemiks saada näiteks nii lutsern, ristik kui hernes. Lisaks on mõnel põllul väga tugev ristõieliste foon, seetõttu tuleks kasutada sellist umbrohutõrjelahendust millega neid kontrolli all hoida.

Enne tärkamist võib kasutada järgnevaid tooteid:

Teridox 500 EC (dimetakloor 500g/l) on mõõdukas mõju põldrõikale ja põldsinepile. Lisaks on väga hea mõju harilikule hiirekõrvale, maltsadele, punandile jt umbrohtudele. Kulunorm 2,0 l/ha. Teridox 500 EC võib talirapsil kasutada enne tärkamist, tärkamise ajal või natuke aega pärast tärkamist, kuid efektiivsuse tagamiseks on soovitav võimalusel enne tärkamist ära pritsida.

klomasoon LargeKlomasooni mõju (heledad lehed), mis mõne aja pärast möödub.
Teridox 500 EC on tõrjespektri laiendamiseks soovitatav kasutada segus Brasan 540 EC (toimeained dimetakloor 500 g/l ja klomasoon 40 g/ha), kuna viimane tõrjub väga hästi virna, põld-litterheina, harilikku hiirekõrva jt, seevastu hanemaltsale on mõõdukas mõju. Soolotootena kulunorm 2,0 l/ha, kasutada enne rapsi tärkamist. Segus Teridox 500 EC 1,0 l/ha + Brasan 540 EC 1,0 l/ha. Paagisegu eeliseks on lisaks tõrjespektri laiendamisele ka Brasan 540 EC-s oleva klomasooni sisaldust vähendamine, mis põhjustab taimedel kloroosi. Kloroosi vähendamiseks soovitame kindlasti lisada paagisegule mullamärgajat. Teridox 500 EC ja Brasan 540 EC segu kasutada ainult enne tärkamist.raps idulehtedes MediumTaliraps idulehtede faasis.Peamiselt enne tärkamist, aga juhul kui mullas niiskust pole, võib kasutada enamasti 3-4 rapsi pärisleheni järgnevaid tooteid:

Sultan 500 SC (metasakloor 500 g/l), kulunorm 1,5 l/ha. Pritsimise aeg: pritsida alates 3–4 päeva pärast talirapsi külvamist umbrohtude arenemise ajal, nende idulehtede staadiumis, kõige hiljem esimeste pärislehtede staadiumis. Tärkamisjärgsel kasutamisel tuleb arvestada, et mida suuremad on umbrohud, seda väiksem on efektiivsus umbrohtudele. Väga hea segupartner Metazamix´e, viimase mulla mõju suurendamiseks.

Butisan Star (metasakloor 333 g/l, kvinmerak 83 g), kulunorm 2,0-2,25 l/ha, talirapsi ja talirüpsi idanemisest kuni koleoptiiliga kaetud idud on mullapinnal või kuni 4-5 leht on välja arenenud. Toode sisaldab metasakloorile lisaks toimeainet kvinmerak, viimane suurendab mõju virnale ja mailastele ning on väga laia spektriga. Keskmine mõju harilikule hiirekõrvale, rukkilillele, osaliselt (<50%) mõjub põldkannikesele, põld-litterheinale ja põldsinepile. Väga hea segupartner Metazamix´e, selle mulla mõju suurendamiseks.
raps 3 lehes MediumTaliraps 3 lehe faasis.
Butisan Kombi (dimeteenamiid-P 200 g/l, metasakloor 200 g/l ), kulunorm 2,5 l/ha. Kasutada peale külvi kuni idud on mullapinnal nähtavad või tärkamisest kuni 4.-5. leheni.

Butisan Avant (dimeteenamiid-P 100 g/l, metasakloor 300 g/l ja kvinmerak 100g/l), kulunorm 2,0-2,5 l/ha. Kolme toimeaine mõju annab veelgi laiema tõrjespektri umbrohtudele sh on efektiivne nii murunurmikale kui rukki-kasteheinale, lisaks roomavale madarale ehk virnale. Mõõdukas mõju põldkannikesele. Samuti vähem sõltuv mulla niiskusest, optimaalsem horisontaalne toime ja paindlikum põhurohkel pinnasel. Kasutamise aeg on alates külvist kuni koleoptiiliga kaetud idude mullapinnale tärkamiseni või tärkamisest kuni 4. pärisleheni. Butisan Kombi ja Butisan Avant on lubatud kasutada sügisel ainult talirapsil mitte talirüpsil!

Ainult peale talirapsi- või rüpsi tärkamist

Metazamix (metasakloor 500 g/l, aminopüraliid 5,3 g/l ja pikloraam 13,3 g/l), kulunorm 0,6-0,8 l/ha, kasutada talirapsi idulehtede maapinnale ilmumisest kuni 4. pärisleheni. On registreeritud kasutamiseks vaid suvirüpsil. Lisada märgaja nt Dassoil 0,5 l/ha, et mõju hanemaltsale oleks piisav. Metazamixil, kulunormiga 0,8 l/ha hea efektiivsus herne ja oa varisele, kuna lisaks pikloraamile mõjub herne varisele ka aminopüraliid, aga ainult sel juhul kui varis pole suurem kui 10 cm. Suuremate taimede puhul võib kasvukuhik küll hävida, kuid taim jääb roheliseks, seega pidurdub taime kasv. Siiski väga head efektiivsust ei tasu oodata. Ei saa välistada suuremate taimede puhul ka uuesti kasvama minekut. Mulla mõju suurendamiseks võib teha nt segu: Sultan 500 SC 0,7 l/ha+Metazamix 0,8 l/ha.
Põldsinep 3 lehe faasis LargePõldsinep 3 lehe faasis.
Belkar (metüülhalauksifeen 10 g/l, pikloraam 48 g/l) on talirapsile kasutamiseks peale umbrohtude tärkamist. Pritsida, kui vähemalt 90% põllukultuurist on saavutanud kahe pärislehe kasvufaasi. Pritsimine kolme kuni nelja pärislehe kasvufaasis on soovituslik, et saavutada suurem kontroll tõrjutavate umbrohtude üle. Belkar-it võib kasutada ka hiljem, alates põllukultuuri kuue pärislehe kasvufaasist kuni varsumiseni kasutades kulunormi 0,25-0,5 l/ha. Vähemalt 90% põllukultuurist peab olema saavutanud kuue pärislehe kasvufaasi. Belkar-it võib pritsida ka kahes jaos: esimene pritsimine teostada kahe kuni viie pärislehe staadiumis kulunormiga 0,25 l/ha ja kolme nädala möödudes uus pritsimine kulunormiga 0,25 l/ha.
belkari kahjustus Läti MediumBelkari kahjustus (Läti).

NB! Mitte segada Belkarit kasvuregulaatoritega ja kõrreliste tõrjevahenditega.
Belkari kahjustus (foto: Läti) Belkarit ei tohi segada puhta booriga, kuid on lubatud segada väikese boori konsentratsiooniga mikroväetiste seguga, juhul kui kasutatakse normi 1,0 l/ha nt YaraVita Brassitrel Pro. Pritsimiste intervall teiste toodetega peab olema vähemalt 7 päeva. Eriti tähtis on hoida 7 või rohkem päeva Belkari ja teiste toodetega vahet siis kui Belkari kasutamisel jäädakse hiljaks, tähelepanekud on, et võib põhjustada talirapsile Y lehe kuju või varsumisel kasvukuhik kõverdub ning tekivad ebanormaalse kujuga taimed.

Herne varis talirapsi min MediumHerne varis talirapsis.
Metazamix 0,6-0,8 l/ha + Belkar 0,25 l/ha+ märgaja Dassoil 0,5 l/ha. Segu surub efektiivselt alla ristõielised umbrohud nii, et need ei konkureeri enam kultuuriga. Väiksemad ristõielised hävivad täielikult. Segu tõrjub hästi ristikut, lutserni, hernest kui ka teisi liblikõielisi kultuuure. Väga lai spekter ka teistele umbrohtudele. Segu kasutatakse ajal mil talirapsil on vähemal 2-4 pärislehte ja umbrohi on tärganud.

Clamox (imasamoks 17,5 g/l, metasakloor 375 g/l). Talirapsil võib kasutada ainult imasamoksi taluvatel CLEARFIELD (CL) sortidel. Tavarapsil kasutades toimub kultuuri täielik hävimine. Optimaalse efekti saavutamiseks peavad kultuur ja umbrohi olema pritsimise ajal heas kasvujõus. Parim aeg pritsimiseks on kultuuri 2-6 pärislehe faasis. Tähtis on, et umbrohud oleksid tärganud. Optimaalne tulemus saavutatakse ühtlase, kamakatevaba, korralikult ettevalmistatud ja niiske pinnase pritsimisel. Kulunorm 1,5-2,0 l/ha, efektiivsuse parandamiseks tuleb alati lisada märgaja Dash 0,5-1,0 l/ha. Tugeva umbrohtumuse ja hästi arenenud umbrohtude puhul tuleb valida suurem kulunorm.
põldsineo 2021 MediumPõldsinep.
Cleravo (imasamoks 35 g/l, kvinmerak 250 g/l) CLEARFIELD talirapsil ja -rüpsil sügisel tärkamisest kuni 8 lehe faasini, umbrohtudel kuni 4 lehte, kulunorm 0,8-1,0 l/ha. Lisada märgaja Dash 1,0 l/ha.

Barca 334 SL (klopüraliid 267 g/l ja pikloraam 67 g/l), kulunormiga 0,2 l/ha talirapsi 3-5 lehe faasis, lisada märgaja Dassoil. Sobib liblikõieliste varise tõrjeks. Lisaks tuntud toote Lontrel 72 SG tõrjespektrile tõrjub ka virna ja maltsa.

kõrreliste umbrohutõrje vaja teha talirapsis 2021 MediumTalirapsis on vaja teha kõrreliste umbrohutõrjet.

Teraviljavarise ja teiste kõrreliste tõrje talirapsis ja -rüpsis

Kõrreliste tõrjega ei tasu viivitada.Talirapsi külvidel, mis tehakse teravilja järgi on suurimaks probleemiks teraviljavaris, eelkõige on probleeme nendel põldudel, kus vili on lamandunud ning saagikaod koristamisel suured. Teraviljavarise tõrjega ei tohi hiljaks jääda, sest massiline varise tärkamine, võib väikest samaaegselt tärganud rapsi hakata lämmatama. Hiljem tärganud oras pole enam nii agressiivne ja pole enam nii suur konkurent kultuurile.

Nurmikas talirapsis 6.09.18 MediumMurunurmikas talirapsis.Kõrreliste tõrjeks on lubatud rapsil ja rüpsil kasutada nt Agil 100 EC/Zetrola (0,5- 1,0 ja 0,75-1,5 l/ha) ja Targa Super (0,75-1,25 ja 1,25-2,0 l/ha). Leopard (1,0-1,5 ja 2,0-2,5) on registreeritud kasutamiseks ainult rapsil, mitte rüpsil. Kõrgemaid kulunorme tuleb kasutada mitmeaastaste kõrreliste, nagu näiteks hariliku orasheina tõrjel, kuna need on suurema juurestikuga ja raskemini tõrjutavad. Teraviljavaris on samal aastal seemnest kasvanud, seetõttu pole tema juurestik nii võimas, ning on oluliselt kergem tõrjuda, st. saab kasutada väiksemat kulunormi.  Kui probleemiks on murunurmikas, kasutada vaid Agil 100 EC või Zetrolat, kuna Targa Super ja Leopard seda ei tõrju. Väga oluline on teada, et kõrreliste tõrjumiseks ettenähtud tooted on aeglase mõjuga, see tähendab, et kuni 2-3 nädalat läheb umbrohu täieliku hävimiseni.

Varislàànrmaa 4.09.18 MediumVarise surve on olnud tugev. Varis tõrjutud.Kasutusaeg on üldiselt ikka selle järgi, kui suur on teraviljavaris ja see ei sõltu kultuuri kasvufaasist. Seega võib julgelt pritsida rapsi idulehtede faasis, tähtis on jälgida kõrrelise kasvufaasi. Erandiks võivad olla stressis taimed, väga kuivad tingimused või öökülmad jne, mil võib tekkida ebasoodsatest tingimustest tulenev taime kahjustuse oht. Mõnel preparaadil, nt Targa Super, on toote etiketil ära toodud kirje, et rapsi soovitatakse pritsida alates kahe pärislehe faasist. Selle soovitusega ongi silmas peetud, et ebasoodsates tingimustes võivad tekkida idulehtede faasis kahjustused ning seega on soovitatav herbitsiidi kasutada pärislehtede ajal. Kuid see ei tähenda, et tavatingimustes rapsitaimedega midagi juhtuks, sest kaheidulehelistele kultuuridele nagu taliraps ei mõju üheidulehelistele ehk kõrrelistele mõeldud tõrjevahendid. Targa Super on lubatud kasutada ka talirüpsil.

Kõrreliste toodetest Agil 100 EC ja Zetrola´t ei ole soovitav segada teise herbitsiidiga, kuna võib kahjustada kultuuri, edukalt võib aga kasutada koos fungitsiidide või leheväetistega. Samuti on lubatud kõiki tooteid segada insektitsiididega. Kui taliraps on väga väike varise tõrjumise ajal, ärge kasutage Agil 100 EC segus booriga, on juhtunud, et boori kõrged kontsentratsioonid koos Agil 100 EC-ga on rapsi kahjustanud. Kasutage leheväetisi hiljem, kui taimedel on piisavalt lehepinda, edukalt saab neid ajastada fungitsiid/kasvuregulaatorite kasutamisega.

Nälkjate seire ja tõrje

sluxx matt MediumLimuste seire matt.Vihm ja kõrge õhuniiskus mõjutavad soodsalt limuste (teod ja nälkjad) arvukust. Eelkõige jälgige neid piirkondi, kus on varasemalt kahjustusi esinenud, samuti tuleks kõrgendatud tähelepanuga jälgida külve, mis on tehtud rohumaa järgi. Väga oluline on kaitsta taimi limuste eest, kui taimed on idanemas ja kohe pärast idanemist, sest siis on tehtud kahju suurim. Kuna ristiku ja rohumaa puhul on kahjurid üle kogu põllu laiali, siis esmane tunnus on, et teatud kohtadest põllul raps ei tärka ja hävitatud piirkond laieneb kiiresti. Tulemuseks on suured tühikud põldudel või lausa taimedest hävitatud põllud. Limuste oht on väiksem kui enne talirapsi külvi hoiti põldu mustkesana.

nälkjate graanulid talirapsipõllul MediumNälkjate graanulid talirapsipõllul.Lisaks on limuseid rohkem nendel aladel, kus viljeldakse minimeeritud harimist ja kõrdekülvi, kuna pinnast liigutatakse vähem ja nälkjatel on paremad ellujäämisvõimalused. Soodsad varjevõimalused on eelkõige taimejäänuste all, kuna muld ei kuiva nii kiirest ära, samuti ei hävitata nende mune mullatükikeste alt. Praktika on näidanud, et ka küntud aladele pole limustest pääsu.

Hindamaks nälkjakahjustuste riski on soovitav kasutada peibutussöötmist, kui mullapind on niiske. Normaalseks töötlusmeetodiks on puistata molluskitsiide segatuna peibutuseks ning seda on kõige parem kasutada pärast külvipinna ettevalmistamist, kuid paar päeva enne külvi. Peibutussööta võib segada ka seemnetega. Seire tegemiseks sobib kas spetsiaalne matt samuti käepärased vahendid nt niisked kapsalehed vms panna põllule hunnikusse, hea oleks katta veel niiske papiga ning hommikul vaatama minna, kas keegi on kogunenud sinna alla.
nälkjas 2019 LargeNälkjas talirapsi põllul.
Tigude ja nälkjate tõrjeks sobivad raudfosfaati sisaldavad preparaadid nt Ironmax Pro või Sluxx HP, kulunorm mõlemal tootel 7,0 kg/ha (0,7 g/m²). Raudfosfaati sisaldav preparaat on söötmürk. Pärast toote allaneelamist sekkub raudfosfaat teo seedetraktis kaltsiumi metabolismi, tigu katkestab otsekohe söömise ja sureb 3–6 päeva hiljem. Raudfosfaat on suhteliselt ilmastikukindel. Siiski tuleb vältida kasutamist, kui on oodata tugevat vihma, sest see võib vähendada graanulite toime tõhusust.


Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, taimekasvatusspetsialist
1.08.2023
kevili logo