Talirapsi kasvureguleerimine ja haiguste tõrje


Viimastel aastatel on talirapsi külve järjest varasemal ajal tegema hakatud. Põhjus on selles, et keeruliste ilmastikutingimustega aastad on näidanud, et kui varem külvata siis raps kasvab talvitumiseks sobivasse kasvufaasi, kui külvid jäävad augusti teise poole ei pruugi taim piisavalt suureks kasvada. Mõjutanud on taimede kasvu ja arengut, nii põud kui ka sügisesed madalad temperatuurid. Täna muidugi on vara öelda, milliseks kujuneb selle aasta sügisperiood.

suured taimed 3 lehte Medium26. juulil 2023. aastal tehtud külv, ilma kasvureguleerimata taimed veinivad välja ning on talvele vähem vastupidavad, 22.08.23Väga varajaste, juba juuli lõpus, samuti augusti esimeste päevade, külvide puhul võib sügisene kasvuperiood, sooja sügise korral, kujuneda üsna pikaks. Kõige eelnevaga tuleb arvestada ning alustada kasvureguleerimist juba varakult. Kasvureguleerimise eesmärk on vältida taimede ülekasvamist, suurendada juurekaela läbimõõtu (juurekaela läbimõõt üle 6-8 mm) ning suruda taime juurekael võimalikult maapinna lähedale. Lisaks soodustavad kasvuregulaatorid juurestiku arengut ning kuna nad on samaaegselt ka fungitsiidid ehk haiguste tõrjevahendid, hoiavad nad taimi erinevate sügisel nakatuvate haiguste eest. Ülekasvanud taim on haigustele enam vastuvõtlik ning oluliselt väheneb ka tema talve- ning külmakindlus. Seega õiges kasvufaasis, korralikult maadligi reguleeritud taim peab meie ebasoodsatele talvedele kindlasti paremini vastu, muidugi krõbeda külma eest pääsu ei pruugi olla.

fomoos 2019 sügis LargeMustmädaniku ehk fomoosi haigustunnused talirapsi lehel.Haigustest tuleb erilist tähelepanu pöörata eelkõige sügisel nakatuvatele haigustele nagu mustmädanik ehk fomoos (Phoma lingam, Leptospaeria maculans), mis tekitab rapsil juurekaela- ja varremädanikku. Samuti tsülindrosporioosile (Pyrenopeziza brassicae, Cylindrosporium concentricum), mille tunnused on meil tavaliselt kevadeti näha. Lisaks võib taliraps sügisel nakatuda ka kuivlaiksusesse (Alternaria brassicae) ja tõusmepõletikku (Phoma lingam) ja mulla kaudu levivatesse haigustesse nagu ristõieliste nuuter (Plasmodiophora brassicae) Viimastel aastatel on vertitsilloosi (Verticillium longisporum) nakatumine oluliselt suurenenud. Vertitsilloos on eelkõige nn. tüüpiline viljavaheldushaigus, kus taimed võivad nakatuda juba pärast tärkamist, kuid haigus püsib taimes kaua aega varjatult. Haigus levib mulla kaudu, samuti põllutööriistade ja masinatega. Üheks vertitsilloosi leviku põhjuseks peetakse ka liiga tihendatud mulda. Seega on väga oluline tagada rapsi taimedele head kasvutingimused.

Täna on esimesed külvid juba nii suureks kasvanud, et esimene kasvureguleerimise aeg on käes. Arvestades tänast kuupäeva, tuleb tõenäoliselt arvestada ka teise kasvureguleerimisega. Samuti ei tohi meie tingimustes ära unustada, et haiguste ennetav tõrjumine hoiab taimed terved ja tugevad.

Järgnevalt ülevaade erinevatest toodetest, mida saab sügisel talirapsi- ja rüpsi kaitseks kasutada.
raps kahes 3 lehes MediumTaliraps 2-3 lehe faasis.

Toprex 375 SC (sisaldab 250 g/l difenokonasooli ja 125 g/l paklobutrasooli) tegemist tugeva fungitsiidi (fomoosi, tõusmepõletiku, kuivlaiksuse ja tsülindrosporioosi vastu), kui kasvuregulaatoriga. Sügisesel kasutamisel pidurdab see tõhusalt kasvukuhiku väljavenimist ega lase rapsil liiga palju kasvada, samal ajal stimuleerib tugevama juurestiku arengut. Tootel on lisaks tugev rohendav toime. Lubatud kasutada juba alates esimesest pärislehest, kuid soovitame kasutada 3-4 pärislehe faasis, kuid mitte hiljem kui rapsil on 6 lehte. Lubatud 1 kord sügisel talirapsil, kulunormiga 0,3 l/ha.

Toprex 375 SC kasutamist saab ühildada teraviljavarise tõrjega, kui selleks peaks vajadus olema, samuti on segatav herbitsiididega nt Salsa, kui ka insektitsiidide ja leheväetistega. Pika sügise korral võib tekkida vajadus teistkordselt pritsida, sel juhul võiks kasutada nt Juventus 90/ Artina EC´d või Caryx’it, mis on kindlasti ühed kõige kiiremini ja äkilisemalt mõjuvad tooted. Juventus 90/ Artina EC eelistada kui haiguste foon kõrge. Caryx´i ja Juventus 90/ Artina EC kasutamisel pidurdame taimede liiga jõulist kasvu ja tõmbame taime lehed võimalikult maapinna lähedale. See kaitseb taimi veelgi paremini tuule ja külma kahjustuste eest.
20220823 121101 MediumTaliraps enamasti 3 lehe faasis.
Tilmor (sisaldab 80 g/l protiokonasooli ja 160 g/l tebukonasooli) on väga hea kasvuregulaator ja tugev fungitsiid hoides ära enamikke haigusi (tõusmepõletik, fomoos, tsülindrosporioos, kuivlaiksus), mis võivad mõjutada saaki. Lubatud kasutada nii talirapsil kui -rüpsil.

Tõusmepõletiku ning mustmädaniku e fomoosi tõrjeks pritsitakse talirapsi ja -rüpsi sügisel alates 4 lehe faasist esimeste haigustunnuste ilmnemisel. Kulunorm: 0,8 – 1,2 l/ha. Kõrgemat kulunormi on soovitav kasutada, kui tingimused on haiguse levikuks soodsad. Teistkordsel pritsimisel on kulunorm 1,0 l/ha. Tsülindrosporioosi tõrjeks pritsitakse sügisel esimeste haigustunnuste ilmnemisel alates rapsi ja rüpsi 4 lehe faasist. Kulunorm 0,8-1,0 l/ha.

Taimede kasvureguleerimiseks tuleb vastavalt kultuuri kasvufaasile valida õige kulunorm. Kui talirapsil ja -rüpsil on 5-6 lehte kasutada kulunormi 0,8-1,0 l/ha. Kui talirapsil ja -rüpsil on 7-8 lehte, tuleb efektiivseks toimimiseks kasutada kulunormi 1,0-1,2 l/ha. Hooajal on lubatud pritsida kuni 2 korda.
rapsil 3 lehte raps suurTaliraps 3 lehe faasis. Taimed on lopsakad, kasvureguleerimisega ei saa väga enam viivitada. 22.08.23
Caryx
(sisaldab 210 g/l mepikvaatkloriidi ja 30 g/l metkonasooli) mõlemad toimeained mõjutavad taime kasvu ja annavad teatud mõju fomoosi vastu. Caryx on väga tugev kasvuregulaator ja suhteliselt äkilise mõjuga. Tootes sisalduv mepikvaatkloriid stimuleerib rapsi külgjuurte arengut, parandades toitainete omastamist ja suurendades taime talvekindlust. Sügisene kasutamine hoiab ära talirapsi liiga jõulise vegetatiivse kasvu ning kasvupung püsib maapinna lähedal. Lumi katab madalamat kompaktset taime paremini ja kaitseb tuule ning külma kahjustuste eest. Caryx’iga töötlemine annab parema võimaluse kriitilised talvetingimused üle elada. Kasutatakse talirapsil alates kolmandast lehest kuni leheroseti moodustumiseni, lubatud kasutada 1 kord sügisel. Kulunorm 0,7-1,4 l/ha.
osa taimi 2 lehes osa tärkab MediumTalirapsil osa taimi vaevalt 2. lehe faasis, osa idulehtedes. Vara on taimedel kasvureguleerimist teha.
Juventus 90/ Artina EC (sisaldab 90 g/l metkonasooli) on kiire toimega kasvuregulaator talirapsil talvekindluse suurendamiseks ning mõjub tõusmepõletiku ja fomoosi vastu. Juba nädala möödudes on taimede kasv peatunud, lehed kaardunud allapoole, seetõttu on seda toodet hea kasutada varajastel külvidel, et vältida hilisemat ülekasvamist, samuti teistkordsel kasutamisel kui on oht taimede ülekasvamiseks. Kasutatakse talirapsi 4-6 lehe faasis kulunormiga 0,5-0,8 l/ha. Lubatud pritsida 1 kord hooajal. Kõrge haiguste fooni korral, kui kasutate Juventus 90/ Artina EC esimese tootega, siis teistkordsel pritsimisel võiks kasutada nt Tilmor´i.
Taliraps 4 5 lehe faasis Belkar LargeTaliraps 4-5 lehe faasis.
Folicur (sisaldab 250 g/l tebukonasooli), mis toimib nii fungitsiidina kui kasvuregulaatorina. Sügisel kasutatakse eelkõige kasvuregulaatorina, kuna fomoosile pole nii tugevat mõju, seevastu väga hea mõju kuivlaiksusele. Lubatud kasutada seenhaiguste tõrjeks sügisel, nii talirapsil ja -rüpsil. Sügisel juurekava arengu stimuleerimiseks ning kultuuri varre kasvu pidurdamiseks on lubatud pritsida talirapsi ja -rüpsi 5-6 lehe faasis, kulunormiga 0,5 l/ha. Hiljem võib pritsida eesmärgiga haigust tõrjuda, sest lubatud kulunorm 0,5 l/ha jääb kasvureguleerimise efekti saavutamisel nõrgaks. Rapsi ja rüpsi on lubatud Folicuriga pritsida sõltumata kasutamise eesmärgist kokku kaks korda kasvuperioodi vältel.
valgemädanik3 MediumValgemädaniku sklerootsiumid näha koristatud rapsi varres.
Orius 250 EW on sarnane toode Folicur’iga, sisaldades sama toimeainet (250 g/l tebukonasooli), lubatud kasvureguleerimiseks kui haiguste tõrjeks nii talirapsil kui talirüpsil. Sõltuvalt eesmärgist on lubatud sügisel haiguste tõrjeks kasutada kulunormiga 0,5-1,0 l/ha, kasvureguleerimiseks on lubatud kulunorm 0,5-0,75 l/ha. Kasutamine 4-8 lehe faasis. lubatud kasutada 1 kord sügisel.

Sõltuvalt tootest ja kasutusajast saame fungitsiide/kasvuregulaatoreid ühildada ühte paagisegusse nii kõrreliste kui kahjurite tõrjevahenditega samuti leheväetistega. Pritsimisel jälgida, et kui lubab madalaid temperatuure või kui on oodata öökülma, tuleb planeeritud töö edasi lükata, sest igasugune pritsimine võib lisaks öökülmale tekitada taimel lisastressi.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI taimekasvatusspetsialist
23.08.2023
kevili logo