Taliteraviljade umbrohutõrje võimalused

Taliteravilju on külvatud juba augusti viimasest dekaadist, seega on tõesti viimane aeg üle vaadata, milliseid tooteid sügisel teraviljadel umbrohutõrjeks kasutada ja millele rõhku panna, kas piisab ainult kaheiduleheliste tõrjest või on vajalik kasutada ka kõrrelistele umbrohtudele toimivaid tooteid.

23.04.21 umbrohud on probleemiks MediumKevadel on umbrohud esimene probleem.Talvituvad umbrohud on igal juhul kevadel esimeseks probleemiks, kuna tavaliselt on varakevadel ilm jahe, esinevad öökülmad ning õigeaegseks umbrohutõrjeks on raske aega leida. Lisaks hakkavad pika sügise korral umbrohud tugevalt konkureerima kultuuriga, kasutades nii valgust kui toiteaineid. Samuti loob tihe taimik soodsa mikrokliima taimehaigustele. Sügisese umbrohutõrje suureks eeliseks on kevadel lisaaja võitmine, kuna siis ei ole vaja umbrohutõrjega kiirustada.

kesalill talvitub kevad 2021 Medium MediumOlukord kevadel, kesalill talvitub ning konkureerib kultuuriga.Probleemiks võib osutuda nii talirapsi kui herne varis, mõnikord ka oa. Kaheidulehelistest umbrohtudest talvitvad näiteks vesihein, kesalill, rukkilill, harilik hiirekõrv, põldmailane, põldkannike jt. Kõrrelistest on probleemsed talvituvad umbrohud rukki-kastehein, harilik kastehein ja murunurmikas. Lisaks on odra varis talinisu põllus probleem, eriti veel kui on tegemist taliodraga, mis talvitub ka külma talve korral. Meeles tuleb ka seda, et taliodra seest rukki ega nisu varist pole mitte millegagi tõrjuda.

esimese lehe faas teraviljal MediumMulla toimega toodete kasutamisel, peab mulla pind olema suhteliselt puhas taimejäänustest.Sügisel saab kasutada teraviljadel nii kontakti kaudu toimivaid, kui mulla mõjuga tooteid. Mulla mõjuga herbitsiidid on pika toimega ning sügisel kasutades on nende eeliseks, et kevadel ei pruugi olla üldse vajadust uuesti umbrohutõrjet teha. Kõikide mulla kaudu toimivate herbitsiidide toimet suurendab mulla niiskus. Oluline on, et pinnas oleks võimalikult hästi ettevalmistatud, kuna suured mullakamakad võivad takistada preparaatide mõju. Samuti kõrge huumusesisaldusega muldadel on herbitsiidide efektiivsus mõnevõrra väiksem.

Väga oluline on teada, et kes kasvatasid Clearfieldi rapsi, siis selle varise tõrjele ei mõju traditsioonilised enamkasutatavad sulfuroon-tüüpi preparaadid nagu Trimmer 500 WG, TBM 75 WG, Calibre 50 SX.Kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrje taliviljades

Väga oluline on tõrjuda tavituvaid umbrohtusid just sügisel, kuna kevadeks kasvavad nad sageli kas nii suureks, et efektiivsus jääb nende tõrjel nõrgaks või polegi sobivat toodet, kuna taimik on pritsimise ajal liiga suur. Kõikidele mulla toimega toodetele võib lisada efektiivsuse suurendamiseks ja mõju pikendamiseks mullamärgajat nt Grounded 0,2-0,4 l/ha

Sügisel saab kasutada nii murunurmika, rukki-kasteheina kui teiste kõrreliste vastu järgnevaid tooteid:
murunurmikas nisus MediumMurunurmikas talinisus.
Boxer 800 EC (800 g/l prosulfokarb) on enamasti mulla mõjuga herbitsiid, kus toimeaine imendub juurte ja lehtede kaudu ning liigub kiiresti kasvukuhikutesse. Kõiki taliteravilju võib pritsida nii enne kui pärast taliviljade tärkamist, kuni võrsumise alguseni. Kõrrelistest on väga hea mõjuga mitmetele olulistele kõrrelistele (murunurmikas, rukki-kastehein) ning kaheidulehelistele umbrohtudele (roomav madar ehk virn, vesihein). Soolotootena Boxer 800 EC kulunorm 3,0 l/ha.

Murunurmika ja rukki-kasteheina tõrjumiseks piisab ka kulunormist 2,0 l/ha, kuid sel juhul tuleb kaheiduleheliste umbrohtude mõju suurendamiseks kasutada paagisegu: 2,0 l/ha Boxer 800 EC + 0,1-0,2 l/ha +Legacy 500 SC.

Ku segate Boxer 800 EC nt Trimmer 500 WG-ga, peavad umbrohud olema vähemalt idulehtede faasis, et saavutada mõlema toote efektiivne mõju. Sobiv segu: 2,0 l/ha Boxer 800 EC + 15 g/ha Trimmer 500 WG.

Boxer 800 EC-ga sama toimeainega on Roxy 800 EC, kuid registreering on pisut erinev.

Flight Forte (pendimetaliin 320 g/l, pikolinafeen 16 g/l) mõju mulla kui lehtede kaudu. Parim tõrje varajasel pritsimisel piisava mullaniiskusega. Teravilja lehtedele võivad ajutiselt ilmuda valged laigud, mis kaovad mõne nädala möödudes ja ei oma negatiivset mõju kultuurile ja saagile. Tõrjub nii kaheidulehelisi kui kõrrelisi umbrohtusid. Tugev mõju põldkannikesele, murunurmikale, põld-lõosilmale, isekülvanud rapsile, herne varisele. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Ei ole piisava toimega kõrge orgaanikaga muldadel ja suure põhumassiga pindadel. Umbrohtude tõrjeks rukkil, talinisul ja -odral. Kulunorm 1,5-2,5 l/ha, kultuuri 1-3 lehe faasis. Murunurmika probleemi korral tuleb kasutada vähemalt normi 2,0 l/ha.
murunurmikas võib nisu lämmatada MediumMurunurmikas võib nisu lämmatada.
Legacy Pro (diflufenikaan 40 g/l, pendimetaliin 300 g/l, kloortoluroon 250 g/l) on kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitsiid. Tõrjub nii kõrrelisi kui kaheidulehelisi umbrohtusid. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Parem ja kiirem mõju on Legacy Pro kasutamisel enne või pärast umbrohtude idanemist, või kui need on väikesed ja aktiivse kasvu faasis. Kõrge õhuniiskus ja –temperatuur suurendavad mõju lehtede kaudu. Mõju umbrohtudele püsib soodsates kasvutingimustes kuni 8 nädalat. Umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -tritikalel. Kasutusaeg 1-3 lehe faasis, kulunorm 2,0 l/ha.

Komplet toimib tõhusalt kaua aega (diflufenikaan 280 g/l kuni 6 kuud, flufenatseet 280 g/l kuni 3 kuud) ning hävitab ka need umbrohud, mis tärkavad pärast pritsimist. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Parim aeg pritsimiseks on umbrohtude tärkamise või idulehtede moodustumise ajal. Komplet-i kasutatakse varsti pärast kultuuri tärkamist kuni kolme pärislehe staadiumini. Arvestama peab, et kui umbrohi kasvab liiga suureks, siis seda halvemini preparaat toimib ning mõju võib jääda mittepiisavaks. Komplet on rukki-kasteheina ja paljude kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Murunurmika probleemi korral võib toote efektiivsus nõrgaks jääda.
tõrje tehtud puhas põld MediumUmbrohutõrje tehtud, puhas põld.
Herbitsiidi Komplet võib kasutada talinisul, taliodral, rukkil ja tritikalel. Kulunorm 0,4-0,5 l/ha. Kõrgemat kulunormi soovitatakse kasutada suure umbrohtumuse korral, väga viljakatel ja/või raske lõimisega muldadel.

Mateno Duo (aklonifeen 500 g/l, diflufenikaan 100 g/l). Kasutamisel on eesmärk tõrjuda sügisel tärkavaid umbrohtusid integreeritud taimekaitsevõtetega, mille puhul järgneb järgmisel kevadel umbrohutõrje sobiva herbitsiidiga. Väga hea efektiivsusus: Harilik hiirekõrv, verev iminõges, põld-lõosilm, vesihein, põld-litterhein, mailased, põldkannike, raps võõrkultuurina. Hea efektiivsus: kesalill, roomav madar (virn), kukemagun. Mõõdukas efektiivsus: rukki-kastehein, murunurmikas, rukkilill. Seega, murunurmikale võib jääda mõju nõrgaks, suure probleemi korral valida kas Boxer 800 EC, Legacy Pro või Flight Forte.
Kasutatakse sügisel kultuuri tärkamise algusest kuni kaks esimest lehte on välja arenenud, kolmas leht kasvanud poole taime pikkuseni. Mateno Duo kulunorm 0,35 l/ha.

Segamine. Efektiivsuse tõstmiseks, eriti kõrreliste umbrohtude tõrjeks talinisust või talitritikalest, võib Mateno Duo segada näiteks Boxer 800 EC´iga. Talirukki ja taliodra puhul ei tohi Mateno Duo´t segada herbitsiidiga Boxer 800 EC.


Probleem orasheinaga või odravarisega
nisu sees oder 2021 MediumTalinisu sees kasvav oder rikub kogu kvaliteetse saagi.

Attribut on kasutamiseks eelkõige orasheina või rukki-kasteheina probleemi lahendamiseks talinisus, rukkis või tritikales, samuti tõrjub Attribut edukalt ka odravarise. Hariliku orasheina ja rukki-kasteheina tõrje on tõhusaim, kui umbrohtudel on 4 - 5 pärislehte. Attribut’i pritsitakse teraviljakasvu algfaasis alates esimese pärislehe ilmumisest kuni hiljemalt kõrsumise alguseni. Lisaks kõrrelistele on Attribut-il mõju ka ristõielistele umbrohtudele, seega saab ka rapsi varise sellega kontrolli alla. Preparaadi mõju suurendamiseks lisage kindlasti märgajat. Kulunorm 60-100 g/ha. Odravarise tõrjel ei soovita kasutada normi alla 80 g/ha, kindlasti võiks lisada topeltkoguse märgajat või kasutada supermärgajat nt Xyston, kulunormiga 0,2 l/ha.


Kaheiduleheliste umbrohtude tõrje taliteraviljades

Oder tàrkab MediumTalioder tärkab. Legacy 500 SC kasutamise hea aeg.
Legacy 500 SC on nii kontaktne kui mulla kaudu toimiv (kuni 8 nädalat) herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks taliviljadel. Võib kasutada kohe peale külvi kuni esimese kõrresõlme ilmumiseni, kulunorm 0,06-0,25 l/ha. Parimad tulemused saadakse toote kasutamisel tärkamiseelse või varase tärkamisjärgse pritsimisega. Eeliseks on see, et ei pea ootama kuni umbrohi tärkab. Sügisel on alati risk, et kui oodata, võivad vihmad põllule saamise suhteliselt võimatuks muuta. Juhul kui, olete kindel, et jõuate peale külvi ära pritsida, enne kui teravili tärkab võib kasutada normi 0,1 l/ha. Üldiselt soovitame alates külvist kuni kahe lehe faasini kasutada normi 0,15 l/ha.
umb. tõrje tehtud õigeaegselt nisu võrsub 6.10.22 MediumUmbrohutõrje tehtud õigeaegselt, talinisu võrsub, 2022.a.
Hilisemal pritsimisel, kui umbrohul 3-4 pärislehte tuleks normi tõsta 0,2-0,25 l/ha, mis aga teeb kulu suuremaks või teha paagisegu teiste herbitsiididega. Segus kontaktse toimega herbitsiidiga saate pika mulla mõju ning koheselt tõrjuda tärganud umbrohtusid, mis muidu võivad Legacy 500 SC madalama kulunormi juures jääda vähemefektiivseks. Sobiv segu: Legacy 500 SC 0,1-0,15 l/ha + 15-18 g/ha Trimmer 500 WG, lisada märgaja.

Kuna Legacy 500 SC ei tõrju kõrrelisi umbrohtusid saab murunurmika ja rukki kasteheina tõsise probleemi korral kasutada koos Boxer 800 EC. Sageli piisab, kui põllul Legacy 500 SC kasutades välimisele ringile lisada Boxer 800 EC, kuna murunurmikas asustab eelkõige seda ala. Sobiv segu: Boxer 800 EC 2,0 l/ha+ Legacy 500 SC 0,1-0,2 l/ha
herne varis nisus MediumHerne varis talinisus.


Trimmer 500 WG (metüültribenuroon 500 g/kg) kasutatakse alates taliteraviljade 2 lehe faasist. Umbrohi hävib sõltuvalt kasvutingimustest 2-4 nädala jooksul peale pritsimist. Soojades ja niisketes ilmatingimustes on mõju parim. Vähem tundlikud umbrohud otseselt ei hävi, kuid nende kasv aeglustub tunduvalt. Kõige kergemini on umbrohud tõrjutavad siis, kui nad on aktiivselt kasvavad ning 2-4 lehe faasis. Suuremate umbrohtude hävitamiseks on vaja suuremaid herbitsiidi koguseid ning sel juhul hävivad ainult Trimmer 500 WG -le tundlikud umbrohud. Sobib nii herne, talirapsi varise, kui peamiste talvituvate umbrohtude tõrjumiseks. Kõige efektiivsem on tõrje siis, kui herne varis on 3-5 cm, hilisemal tõrjel, kui hernes on suurem, tuleb kasutada suuremaid kulunorme. Kulunorm, 15-22,5 g/ha Trimmer 500 WG + märgaja nt Lignum 0,1-0,2 l/ha. Segus Legacy 500 SC võib kasutada väiksemat lubatud kulunormi (15 g/ha), kuna üks toode täiendab teineteist. Mullaherbitsiidiga koos kasutades on soovitav kasutada mullamärgajat.
oa varis nisus 7.10.22 MediumPõldoa varis talinisus, 2022.a.
Buster (metüültribenuroon 750 g/kg) kasutatakse alates taliteraviljade esimese lehe välja arenemisest. Buster on kaheiduleheliste umbrohtude ja põldohaka tõrjeks kasutatav herbitsiid. Tõrjub kesalille, iminõgest, kõrvikuid, vesiheina, põld-piimohakat, põldohakat, herne ja rapsi varist jt kaheidulehelisi umbrohtusid. Roomava madara ehk virna tõrjeks lisada Legacy 500 SC 0,1-0,2 l/ha. Soolotootena Buster, kulunorm 20 g/ha.

Calibre 50 SX (metüültiofeensulfuroon 333g/kg, metüültribenuroon 167 g/kg) kasutatakse teraviljade 2 lehe faasist. Umbrohtude kasv aeglustub paar tundi peale pritsimist. Kloroos, taimede surm ja teised nähtavad muutused ilmnevad järk-järgult ühe kuni kolme nädala pärast. Ajutine öökülm ei mõjuta Calibre 50 SX tõhusust, kuid selle mõju peatub mitmeks päevaks. Kui roomav madar ehk virn on domineerivaks umbrohuks, tuleks Calibre 50 SX segada nt Galistop 200-ga. Sobib herne varise tõrjeks. Kulunorm 22,5-30,0 g/ha.

Kuna Trimmer 500 WG, TBM 75 WG, Calibre 50 SX kasutamisel puudub mulla mõju tuleb kindlasti arvestada, et kevadine umbrohutõrje on igal juhul vajalik. Eeliseks aga see, et kevadel ei pea kiirustama umbrohutõrjega ning umbrohi ei konkureeri sügisel kultuuriga ega kasuta kultuuri eest valgust ja toiteaineid. Tihe taimik loob ka soodsamad tingimused taimehaiguste levikule, seega sügisel umbrohutõrjet tehes võitleme ühtlasi ka taimehaiguste vastu.

Kui on tõsine probleem liblikõielistega nagu ristik, mesikas, hernes, uba.


Üldiselt on Trimmer 500 WG, TBM 75 WG, Calibre 50 SX kasutamine efektiivne liblikõieliste vastu, kuid sügisel, kui taimed arenevad jõuliselt soojas mullas on nad olulisemalt vastupidavamad nendele herbitsiididele. Tuleb kasutada maksimaalseid lubatud norme või kasutada fluroksüpüüri sisaldavaid tooteid nagu Arbiter, Flurostar 180, Galistop 200, Tomahawk 200 EC. Fluroksüpüüri sisaldavate toodete toimeaine on küll sama, kuid sisaldused ja registreeringud erinevad, seega jälgida konkreetse toote märgistust ehk etiketti.
umbrihutõrje tehtud 4.10.22 MediumUmbrohutõrje tehtud, 2022.a.
Arbiter (fluroksüpüür) on selektiivne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude, esmajoones roomava madara, konnatatra, põld-lõosilma, vesiheina tõrjeks. Väga efektiivne ristiku ja liblikõieliste varise tõrjeks. Arbiter on nõrga mõjuga ristõieleistele umbrohtudele, seetõttu rapsi varise tõrjeks tuleb segada eelnimetatud toodetega nt Trimmer 500 WG, TBM 75 WG, Calibre 50 SX , et saada efektiivne mõju kõikidele tülikatele umbrohtudele. Segades Legacy 500 SC, tuleb arvestada ristõieliste umbrohtude suurust ja vastavalt sellele valida kulunorm, seega mõistlik on kasutada Legacy 500 SC varem ning hiljem vajadusel Arbiter-t. Tritikales kasutamisel mitte segada paagisegus ühegi teise herbitsiidiga. On oluline, et tõrjutavad umbrohutaimed oleksid enne pritsimist täielikult tärganud ning, et saavutataks umbrohtude lehestiku hea katmine pritsimislahusega. Pärast pritsimist tärkavatele umbrohtudele tõrje mõju puudub. Lubatud kasutada alates kolmanda kõrvalvõrse nähtavale ilmumisest, kulunormiga 0,4 l/ha. Hiljem kevadhooajal, vastavalt taime suurusele tuleb tõsta ka kulunormi, sest ka umbrohud kasvavad suuremaks. Regstreeritud kulunorm kõikidel taliteraviljadel on 0,4-0,7 l/ha, lisada märgaja.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, taimekasvatusspetsialist
6.09.2023
kevili logo