KEVILI Põllujalutus Pildis nr 2.


1. Taliviljade väetamine
2. Hiilamardikate ja varre-peitkärsakate seire talirapsi ja –rüpsi põldudes.
3. Talirapsi kasvureguleerimine
4. Taliteraviljade umbrohutõrje
5. Mullaherbitsiidid

Vaata KEVILI Põllujalutust Pildis siit: (LINK)

Viimastel päevadel on piirkonniti leitud talirapsi ja –rüpsi põldudelt hiilamardikaid ja varre-peitkärsakaid. Kohati on neid olnud arvukalt, aga leiab piirkondi, kus põllul pole neist kedagi näha. Tähelepanu peavad pöörama seirele eelkõige need põllumehed, kellel möödunud aastal oli varre-peitkärsaka kahjustusi rohkelt ja kelle selleaastased rapsi ja rüpsi põllud asuvad eelmise aasta rapsipõldude lähedal. Varre- peitkärsakast saate lähemalt lugeda siit (LINK)

Taliraps kasvureguleerimisest LargeTalirapsi kasvureguleerimise aeg on käesTalirapsi kevadist kasvureguleerimist ei ole vaja teha poolkääbussortidele. Kasvureguleerimise eesmärk on eelkõige kõrge kasvupikkusega sortidel lühendada peavarre pikkust, et külgharud saaksid kasvada kõrgemale, ühtlustada õitsemisaega ja ühtlustada ka seeläbi nii külgharude kui peavarre kõtrade valmimine, mis lõpptulemusena annab tervele põllule ühtlase valmimise. Madalate sortide puhul pole kasvu reguleerimine alati põhjendatud. Ainuüksi kasvureguleerimine ei taga külgharude arenemist, seda peab toetama taimede väetamine!


kevili logo