Rohumaadel uuskülvide hooldamine

Tuletame meelde lihtsaid tõdesid, kuidas uuskülve hooldada. Uuskülvidel esimene hooldus on niitmine ehk hooldusniide, kus niidetakse maha kultuurtaimedega konkureerivad üheaastased umbrohud.

Lutsern maltsa all peidus 2019 LargeFoto 1. Lutsern maltsa all peidus, 2019.a.
timutit varjutab malts LargeFoto 2. Timut maltsa all peidus, 2019.a.
Fotol 1 on näha, kuidas malts on võtnud võimust ning varjutanud noore areneva lutserni, samuti näeme sama situatsiooni fotol 2, kus terve timutipõld on kaetud maltsaga. Sellises olukorras alarindesse jääv kultuurtaim ei saa valgust ning suur umbrohufoon lämmatab all arenevat taimikut, samuti põhjustab põllul tühikuid. Hooldusniitega hilinemisel on lisa oht vihmastel perioodidel, et suur umbrohumass võib maha jäädes mädanema hakata ja enda alla jäävad rohttaimed lämmatada.
Sellepärast hooldusniitega ei tohi hilineda! Niitekõrgus võiks olla umbes 15 cm, millega pärsitakse umbrohtude levikut, samas see kõrgus ei kärbi kultuurtaimi. Väikese umbrohtumuse korral võib koristada umbrohud koos esimese niitega.

hooldusniide lutsernil tehtud malt ära niidetud 2019 LargeFoto 3. Lutsernipõllul hooldusniide edukalt tehtud, malts pealt ära niidetud, 2019.a.umbrohupuhas lutsernipõld 2019 LargeFoto 4. Umbrohupuhas lutserni põld, 2019.a.

timutit varjutab malts LargeFoto 5. Tärganud timuti orast varjutab malts, 2019.a
hooldusniide tehtud kuid umbrohufoon kõrge vajab tõrjet 2019 LargeFoto 6. Timuti oras on peale hooldusniidet umbrohus, 2019.aFoto 6. Timutipõllul on hooldusniide tehtud, kuid umbrohufoon on kõrge, ning sel juhul on vajalik korralik umbrohutõrje, et järgnevad aastad ei saastaks kõrrelisterikast rohumaad kaheidulehelised umbrohud. Timutipõllul on võimalik teha umbrohutõrjet keemiliste vahenditega nagu Ariane S, kulunorm 3,0-3,5 l/ha (ooteaeg 30 päeva), Estet 600 EC, kulunorm 1,0-2,0 l/ha (ooteaeg 28 päeva), Lontrel 72 SG (puudub), Primus, kulunorm 50-100 ml/ha (ooteaeg 7 päeva). MCPA 750, kulunorm 1,3-1,7 (külviaastal ooteaeg puudub). Juhul kui heintaimik on tihe ning rohumass läheb söödaks, tuleb kindlasti arvestada toodete ooteaegadega, mis on viimasest pritsimisest saagi koristuseni, et sööda sisse taimekaitsevahendite jääke ei jääks.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI Agronoom
kevili logo