Borgeby mess  26.-27. juuni Rootsis

Borgeby Feltage mess on Rootsis üks suurimaid professionaalsetele põllumajanustootjatele suunatud üritusi. See on suurepärane kohtumispaik, mis toob kokku huvilisi üle Põhjamaade. Nii käisime meiegi koos grupi KEVILI põllumeeste ning meeskonnaga seda külastamas.


20190626 140150 LargeTutvusime kahel päeval erinevate katsetega, esindatud olid kõik tähtsamad taimekaitse- seemne- ja väetisefirmad. Loomulikult ei puudund messilt ka põllumajandustehnika. Sortidest oli esindatud Rootsis enamlevinud uued toidunisu sordid, kuid ei puudunud ka söödanisu sordid. Viimased on kindlasti saagikamad ja haiguskindlamad, kuid sageli esineb siiski probleeme talvitumisel. Kuna Rootsi on klimaatiliselt väga erinev, toodi välja ka erinevate piirkondade sortide erinevused.

Palju oli rõhku pandud erinevate vahekultuuride esitlemisele, samuti sai näha erinevaid vahekultuuride väetuskatseid. Väetise andmisel oli biomassi vahe selgelt märgatav väetist mitte saanud vahekultuuridega.

Huvitavad katsed oli tehtud talirapsil erinevate paagisegudega, kus hinnati soovituslikke ja mittesoovituslikke segusid. Olulised kahjustuse vahed avaldusid just kevadel, mida sügisel praktiliselt märgata ei olnud. Sellega tõestati, et kui ei soovitata omavahel teatud toimeainete/toodete segusid teha, on sellel ka põhjus. Kahjustused avaldusid eelkõige kõtrade arvukuses ja peavarre ning külgharude pikkuses. Kahjustada saanud katsevariantidel esines talirapsidel nn rabarberivarre efekti, kus peavars oli oluliselt lühem, deformeerunud ja kõdrad olid puntras koos ehk siis mõjutasid tugevalt saagikust.

20190626 100020 LargeLisaks oli mitmeid herbitsiidide efektiivsuskatseid, kus eelkõige on probleem kõrreliste umbrohtude tõrjumisel teraviljadest. Huvitav katse oli tehtud, kus vastavalt etteantud summale nt 100 või 200 rootsi krooni vähendati vastavalt toote kulunormi ning asendati sama summa väärtuses märgajaga.

Loomulikult ei puudunud uute toimeainete võrdluskatsed ning heintaimede võrdlused einevate liikide segudega. Nii näiteks tuli välja, et rootslased kasutavad lutserni puhaskülviks 30 kg/ha seemet, kui meie soovitus on seni olnud 20 kg/ha. Kuna eelnevalt on käidud Soomes heintaimede kasvatust õppimas, siis tuleks puhaskülvide puhul kasutadagi kõrgemat normi, kui meie Eesti soovitused siiani on olnud. Eelkõige on tähtis see umbrohutõrje aspektist, kus kultuur suudaks kiiremine lämmatada samal ajal tärganud umbrohud ja katta maapinda. Järgnevatel kasutusaastatel suudaks samuti taimik umbrohtusid alla suruda. Lisaks oli tehtud mitmeid ristiku allakülvidega odrakatseid.

20190626 133408 LargeYara telgis sai tutvuda uue N-testri ja N- sensoriga ning esitletud oli mitmeid väetisi ning välja toodud erinevate toiteelementide puuduseid.

Väga hea katse oli tehtud Yara´l, kus võrreldi erineva väetamise ja mulla pH mõju. Katses oli erinevad variandid, ühtedel variantidel oli mulla pH 5,9 ja teistel pH 8,2. Väetatud oli neid alasid kahel erineval viisil. Osadel variantidel oli väetamine tehtud suviodrale ainult lämmastiku ja väävliga, seal anti YaraBela Axanit, arvestusega lämmastiku kokku 120 kg/ha. Teistel variantidel väetati YaraMila 22-6-6 (P ja K on elemendina, mitte oksiidina), arvestusega lämmastiku kokku 90 kg/ha. Kõige kehvem katsevariant oli see, mille mulla pH oli 5,9 ja oli saanud ainult NS väetist, lämmastiku kogusega 120 kg/ha. Parim variant oli mulla pH 8,2 ning oli saanud kompleksväetist, lämmastiku kogusega 90 kg/ha. Mullas oli P ja K sisaldused keskmised. Mis ilmselgelt tõestab, et tasakaalustatud toitumine annab parima tulemuse, kui lämmastikuga liialdamine, isegi kui mulla pH on paigas.

Siinkohal polegi mõtet kõike kirja panna, kuid kindlasti tasub ka järgnevatel aastatel Borgeby messi külastada, kuna uut ja huvitavat tuleb kogu aeg juurde. Kokkuvõtteks võib öelda, et mess on edukas ja ainulaadne kombinatsioon põllumajandus- ja aiandusettevõtete poolt eksponeerivatest ettevõtetest, demokatsetest ja praktilistest seminaridest ning masinate tutvustamisest.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI Agronoom
kevili logo

Vaata Borgeby messi pilte siit: