Tungaltera (Claviceps purpurea)


Tänavu on rukkil, mõnel pool Eestis, päris massiliselt nakatunud tungaltera. Tegemist on seenhaigusega, mis kahjustab küll enamikke kõrreliste liike, kuid sagedaseim on rukkil. Esineb rohkem põllu äärealadel. Teriste asemel arenevad tumepruuni või lilla värvusega, pikliku kujuga tungalterad. Tungalterad kujutavad endast tugeva kattega ümbritsetud seeneniitide põimikud ehk sklerootsiume. Sklerootiumite suurus sõltub suuresti sklerootiumite arvust teravilja peas või peremeestaime seemnete suurusest.

tungaltera sklerootsiumid LargeTungalterad- seeneniitide põimikud ehk sklerootsiumidViljakoristuse ajal pudenevad tungalterad kergesti maha ning elavad seal üle talve. Juhul, kui tungaltera on koristatud seemnete hulgas ja seda seemet soovitakse külvata, tuleb tähelepanu pöörata vilja puhastamisele. Nii varisenud kui külviga mulda sattunud tungalterad idanevad kevadel, moodustades tihti kuni 10 või rohkem viljakeha. Sealt vabanenud kotteosed lendavad tuulega õitele ja nakatavad neid, moodustades õie sigimikus niidistiku. Seene elutegevus eritab suhkrurikast magusamaitselist helekollast vedelikku ehk mesikastet, mis sisaldab lugematul arvul eoseid. Suhkrurikas mesikaste meelitab putukaid ligi ja nii kannavad putukad niidistikult eralduvaid lülieoseid edasi teistele õitele, millest omakorda arenevad sügiseks tungalterad. Lisaks toimub levik tuule abil kui viljapead üksteise vastu liiguvad. Üksainuke tungaltera võib nakatada sadu rukkiõisi.

tungalterad rukki peas LargeNormaalsete teriste asemel on arenenud tungalterad, 2019.a.Seen levib nii seemnematerjaliga, varisenud sklerootsiumitega, mis säilivad mullas kui ka metsikutelt kõrrelistelt. Haiguse levikut ja nakatumist soodustavad taimede hõredast seisust tulenev pikk võrsumise ja õitsemise periood, lähedal kasvavad õitsevad kõrrelised heintaimed, otsekülv, minimeeritud mullaharimine, puhtimata seemne külv, tungalteraga nakatunud seemne külv. Putukate kõrge arvukus. Nakatumiseks on soodsaim jahe ja vihmane ilm.

Tungaltera on mürgine nii loomadele kui inimestele. Tungaltera söömine võib põhjustada haigust, nimega ergotism, mis põhjustab hallutsinatsioone, krampe ja gangreeni.

Kuidas vähendada tungalterasse nakatumist?

1. Valige PollenPlusi tehnoloogiaga sordid. PollenPlus tehnoloogia tagab parema vastupidavuse tungalterale, seega on nendel sortidel väike tungaltera osakaal. Haigusele soodsatel tingimustel on nakkus tavatehnoloogiaga aretatud sortidest madalam.
2. Puhta sertifitseeritud seemne kasutamine, seemne sorteerimine ja puhtimine.
3. Optimeerige kasvutingimusi nt valige õige külvisügavus ja taimede tihedus.
4. Tehke laiemad tehnorajad, et vältida kultuuri kahjustust
5. Kasutage läga varakult.
6. Sõnnikupatareisid mitte rajada rukkipõllu äärde.
7. Koristage võimalusel eraldi nakatunud alad (põhilalad+hõredamate taimedega alad nagu põlluääred).
8. Umbrohtude niitmine põllu äärest enne rukki õitsemist, et takistada tungaltera levikut metsikutelt kõrsheintelt rukkile.
9. Orasheina ja teiste kõrreliste tõrje
10. Viljavaheldus.
11. Rukki kõrre sissekündmine, nii satuvad tungalterad sügavale mulda, et nad järgmisel kevadel idaneda ei suuda.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, Agronoom
kevili logo