Taliteraviljade külviaeg on saabunud


Augusti viimane nädal on käes. Talirapsi külvid peaks olema tänaseks tehtud, taliteraviljade külviaeg on aga ees. Seetõttu kirjutan lühidalt KEVILI esindatavatest taliteraviljadest, tänavustest saagikustest ja puhtimisest ning lõpus lisaainetest, mida võib soovi korral keemilistele puhistele lisada.

rukis LargeAugusti viimasel dekaadil hakkab traditsiooniline rukki külviaeg. Rukis tuleb külvata varem kui talinisu, kuna tal peab saama areneda sügisel umbes 3-5 võrset, et oleks kuhu koguda talvitumiseks vajalikke varuained. Väiksema võrsete arvuga taimed ei kogu piisavalt varuaineid ning võivad talvel hukkuda. Septembri esimeseks pooleks peaks saama rukis külvatud. Kui rukis külvata liiga hilja, võrsub ta küll ka edasi kevadel, kuid kevadistel võrsetel olevad pead on lühemad, pähikute arv on väiksem ja sellega jääb saagikus madalamaks. Valdavalt külvatakse ruutmeetrile talirukist 400-500 (hübriidrukist 150-200 id tera/m2).

Tõenäoliselt mitmete asjaolude kokkulangemisel on mitmel pool Eestis rukis nakatunud tungalterasse. Kindlasti on oma roll eelmise aasta kuival ja kuumal ilmal, kus putukate arvukus tõusis ning talvitumiseks soodne talv hoidis nende populatsioonid kõrgel. Et haigustekitajad ei leviks seemnetega, tuleb külvis hoolikalt puhastada. Tungalterast levikust ja selle vähendamise võimalustest loe lähemalt siit (LINK).

Samaaegselt rukki külviga tuleks ka külvata taliotra. Talioder peaks sarnaselt rukkile suutma sügisel kasvatada 3-5(4-6) võrset, kuhu talletada varuained. Kuna taliodra talvitumiskindlus pole nii tugev kui on see talinisul või talirukkil, siis on väga tähtis, et talioder suudaks sügisel piisavalt areneda, kuid tuleb jälgida, et ei tekiks üle kasvamist. Septembri esimese 10 päevaga võiks talioder olla külvatud. Taliodra külvisenorm heal külviajal on 200-250 id tera/m2, hilisematel külvidel tuleks kasutada suuremaid norme.


KEVILI esindatavatest taliodra sortidest on viimaste aastate katsetulemused näidanud sobivust meie tingimustes edukaks talvitumiseks ning kõrget saagikust. Siinkohal sortide kohta lühikirjeldused ja tähelepanekud.

Frig LargeTalioder `Frigg`, kevad 2019.a.Talioder ʺFriggʺ
Kõrge saagipotentsiaaliga 2-realine talioder. Hea talvekindlusega, kasvult lühem sort, seega on põhku lihtsam purustada ja paremini mullaga segatav, et saada talirapsi ette hea külvipind. Keskmisest taliodrast suurem 1000 tera mass (Põllupäeva katsetes 62,5 ja 63 kg/hl mahukaal pärast eelpuhastit). Väga hea haiguskindlusega. Kevadel võimeline rohkem võrsuma kui 6-realised odrad. Koristamise ajal jääb üldiselt vähem varist põllule. Hilisem valmimine kui sordil ʺSU Ellenʺ. 2019.a. KEVILI põllupäeva katsetes sai Kalle Adler Abaja Farm OÜ-st saagikused (kuiv) 7,31 ja 7,15 t/ha. Tänavusel Viljelusvõistlusel osaleb Sander Hiire Mäemõisa OÜ-t talioder ʺFriggʺ sordiga, esialgne saagikus ̴ 9,0 t/ha (märg) ja Meelis Pohlak, esialgne saagikus ̴ 8,0 t/ha (märg) t/ha.

Talioder Ellen 200 id tera LargeTalioder SU `Ellen` külvatud 200 id tera m2, kevad 2019.a.Talioder ʺSU Ellenʺ
Kõrge saagipotentsiaaliga 6-realine talioder. Hea talvikindlusega, keskmise või madalama mahukaaluga sort (Põllupäeva katsetes 59,5 ja 60,2 kg/hl mahukaal pärast eelpuhastit). Keskmise kuni kõrge kasvuga, võrreldes sordiga Frigg põhumass oluliselt suurem. Mullaga segamine keeruline, et saada head külvipinda talirapsile, seega tuleks põhk koristada. Väga hea haiguskindlusega. 1000 seemne mass 46-50 g. Varajasem kui talioder ʺFriggʺ. KEVILI põllupäeva katsetes sai Kalle Adler Abaja Farm OÜ-st saagikused (kuiv) 6,98 ja 7,13 t/ha. Tänavusel Viljelusvõistlusel osaleb Argo Must Koolimaa Talust taliodra sordiga ʺSU Ellenʺ, esialgne saagikus 9,5 t/ha (märg).


Talinisu külviaeg algab traditsiooniliselt septembri esimese nädala lõpus ja normaalse sügise korral võib edukalt külvata septembri lõpuni. Mõningad aastad on siiski näidanud, et talinisu külvid, mis on tehtud septembri esimeses pooles on kevadel oluliselt paremas olukorras kui hiljem külvatud talinisud. Põhjus selles, et kui oktoober tuleb külm on taimede kasv aeglane ning varuainete kogumine vaevaline. Pika ja sooja sügise korral seda probleemi ei teki. Et taliviljad jõuaks piisavalt süsivesikuid koguda lehtedesse ning võrsumissõlme on neil vaja 40-60 päeva jooksul efektiivset temperatuuri (üle 5º) summas 250-300º või aktiivseid temperatuure (keskmine temperatuur üle 5º) umbes 500º.

Talitritikale võrsub sügisel vähem kui rukis kuid intensiivsemalt nisust, seega on ka tritikale külviaeg pigem varasepoolsem. Talvekindluselt jääb tritikale alla nii rukkile kui ka talinisule. Valdavalt külvatakse ruutmeetrile talinisu ja -tritikalet 300-350 idanevat tera.

KEVILI esindatavatest talinisu sortide tähelepanekud ja lühikirjeldus.

bohemia LargeTalinisu `Bohemia`Puide Talus, 2019.a.Talinisu ʺBohemiaʺ
Keskvalmiv kõrge saagipotentsiaali ja kvaliteediga toidunisu sort, millel on suur 1000 seemne mass ja mahukaal. Kasvukõrguselt pigem kõrgem ja vajab kasvureguleerimist. Reageerib kasvuregulaatoritele hästi. Vähevastuvõtlik jahukastele, hea helelaiksuse ja DTR- i kindlusega. Sobib varajane kuni hilisem külviaeg. Võrsumist alustab kevadel varem kui sordid ʺJulieʺ ja ʺKena DSʺ. Kevadel päikesest ja külmast tekkivat pruunikat värvust on täheldatud sordist ʺJulieʺ rohkem. ʺBohemiaʺ tänavune keskmine saak Ahti Nurm´l Puide Talus oli 8,0 t/ha (kuiv).

Talinisu Julia LargeTalinisu ´Julie´, kevad 2019.a.Talinisu ʺJulieʺ
Keskvalmiv kõrge saagipotentsiaali ja stabiilse ning hea kvaliteediga toidunisu sort. Kasvukõrguselt pigem kõrgem ja vajab kasvureguleerimist. Reageerib kasvuregulaatoritele hästi. Vähevastuvõtlik helelaiksusele ja DTR- ile. Fungitsiidi kasutus kasvufaasis 32-39. Sobib varajane kuni hilisem külviaeg. Kevadel omab head võrsumisvõimet, alustab võrsumist sordist ʺBohemiaʺ hiljem aga varem kui sort ʺKena DSʺ . Lehed suhteliselt lühikesed aga laiad, vähem tundlikum kevadisele päikesele ja külmale, seega vähem pruune lehti. Tänavusel Viljelusvõistlusel osaleb Argo Must Koolimaa Talust talinisu sordiga ʺJulieʺ, esialgne saagikus 11,6 t/ha (märg).

Vaata lisaks allpool faili: talinisude katsetulemused.

Külvi juures on väga oluline seemne kvaliteet, see tagab külvamisel ühtlase tärkamise ja arengu. Soovitav on kasutada eelmise aasta seemet, kuna tänavune seeme ei pruugi olla veel füsioloogiliselt valmis. Külvisenorm sõltub talivilja liigi ja sordi bioloogilistest omadustest, mullaviljakusest, külviajast ja ilmast.


Teraviljade puhtimine

Puhitud külvissemePuhtimispreparaate on mitmeid ja kõik Eestis registreeritud tooted on efektiivsed. Oluline on puhtimisel arvestada puhtimislahuse voolavuse, kleepuvuse ja formulatsiooniga. Väiksemate seemnete puhul on see eriti oluline. Hea voolavuse ja kleepuvusega puhtimispreparaadi kasutamisel saame tagada puhtimise ühtlikkuse. Preparaadi erinev kattuvus seemnetel põhjustab juba tärkamise ebaühtlikkuse, kuna need seemned mis preparaadiga vähem kokku puutusid, võivad nakatuda haigustesse ning mitmekordsed doosid teatud seemnetel võivad muutuda toksiliseks. Kui külviseemnete idanevuse kvaliteet on madal (nõrk idanevus), võib puhtimispreparaat seda veelgi vähendada. Oluline on puhtimisel veenduda, et seemned oleksid võimalikult tolmuvabad, kuna tolm takistab puhtimispreparaadi seemnele kinnitumast. Suurimaks ohuks on transpordi ja külvi käigus eraldunud puhis, mis saastab keskkonda ning pudeneb seemnetelt.

Mitme erineva toimeainega puhise kasutamist võib käsitleda juba kui resistentsuse vältimise võtet, kuid teatud patogeenide vastu võib olla mõni toimeaine vähem tundlik. Seetõttu on valiku tegemisel oluline jälgida, et kasvuaegselt kasutatavad fungitsiidid ei kattuks puhises olevate toimeainetega, nii saate tagada võimalikut laia kaitse erinevate haigustekitajate poolt põhjustatud haiguste vastu. Puhtimine aitab kaitsta seemneid mitte ainult seemnete pinnal, vaid ka selle sees olevate haigustekitajate eest. Samuti kaitseb puhis taime varajases arengufaasis mulla kaudu levivate haiguste eest. Vaid puhitud seemnete külvamine aitab vältida teatud haiguste (kõvanõe, lendnõe, kõrrenõe, odra triiptõve, juuremädaniku) poolt tekitatavat kahju.

Taliteraviljade puhtimiseks sobivad tooted


Celest Trio 060 FS (25 g/l difenokonasool 25 g/l, fludioksoniil 10 g/l, tebukonasool) on kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend nii tali kui suviteraviljadele. Kulunorm talinisul, rukkil ja tritikalel 1,5-2,0 l/t, taliodral 1,5 l/t.

Vibrance Duo (sedaksaan 25 g/l, fludioksoniil 25 g/l) on kontaktse, süsteemse ja profülaktilise toimega. Kulunorm kõikidel taliteraviljadel 2,0 l/t seemnetele. Töölahuse kogus peaks olema 6-10 l/t seemnete kohta. Töölahuse valmistamiseks lahustada toote kulunorm 1 tonni seemnete kohta 4-8 l veega.

Bariton Super (tebukonasool 10 g/l, protiokonasool 50 g/l, fludioksoniil 37,5 g/l). Kulunorm talinisul, taliodral, rukkil ning talitritikalel 1,0 l/t. Valmista puhtimislahus segades preparaati veega nii, et töölahuse kulu oleks 6-10 l/t seemnete kohta, st 5-9 l/t vett + Bariton Super 1,0 l/t.

Kinto Plus (fluksapüroksaad 33,3 g/l, fludioksoniil 33,3 g/l, tritikonasool 33,3 g/l) on kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend. Kulunorm taliteraviljadel 1,2-1,5 l/t.


Lisaained puhtimispreparaatidele


Keemilistele puhistele lisatakse sageli mitmeid biostimulaatoreid. Biostimulaatorite ülesanne soodustada idanemisvõimet, ergutada juurte kasvu ning tagada taimedele tugevam juurestik. Nii paraneb taimedel eelkõige varajases faasis toiteainete omastamine, veega varustatus ning nad suudavad paremini ebasoodsatele keskkonnatingimustele vastu pidada. Tulemuseks on ainevahetuse paranemine, suureneb antioksüdantide hulk ning klorofülli tootmine, selle läbi paraneb saak ning saagi kvaliteet. Pikaajalised katsed näitavad, et igal aastal ei anna lisaainete lisamine positiivseid tulemusi. Alati on võimalus katsetada ja proovida.

Prolis, sisaldab 99,5% L-α aminohapet proliin, mis on ühest 20st peamisest aminohappest, mis moodustab valke. Valgud osalevad kõikides bioloogilistes protsessides. Proliini kasutamine ergutab narmasjuurte arengut ja klorofülli moodustumist. Reguleerib taimede veerežiimi, mis aitab taimedel kergemini taluda ebasoodsaid tingimusi ning kiiremini taastuda. Kulunorm 5 g/t.

Raykat Start sisaldab vabasid aminohappeid (4%), polüsahhariide (15 %), tsütokiniinide (0,05%) ning mitmed taimele vajalikke toiteelemente (NPK 4-8-3 + 0,1% Fe + 0,02% Zn +0,03% B). Tsütokiniinid on hormoonid, mis soodustavad raku jagunemist, indutseerivad võrsed ja soodustavad nende kasvu. Seemnete puhtimiseks kasutatakse kulunormi 0,3-1,0 l/tonnile.

Fertigrain Start sisaldab vabu aminohapeid (6,5%), organilist ainet (30%), merevetika ekstrakti (4 %) ning lämmastiku (3%). Suurendab indanemise protsenti. Soodustab juurestiku arengut, parandab juure kasvu, suurendab väikeste juurte arvu, suurendab saagikust. Tootel on suurepärane kleepuvus seemnetele. Kulunorm nisul, odral: 1-1,5 (2,0) l/tonnile, vee kogus 8,0-8,5 liitrit. Puhtimislahus kokku 10 liitrit. Sobib segada enamike keemiliste puhtimisvahenditega.

Razormin sisaldab vabu aminohappeid, polüsahhariide, orgaanilist ainet ning mitmeid taime kasvuks vajalikke toiteelemente. Universaalne aminohappe baasil taime biostimulaator, mis soodustab taime kõiki kasvuetappe. Razormin stimuleerib juurte arengut, soodustab vegetatiivset kasvu, tõstab saagi kvaliteeti ja saagikust. Mitte segada vaske sisaldavate taimekaitsevahenditega (vasksulfaat jms.). Seemnete puhtimine: 0,2-1,0 l/tonnile seemnetele.

VISCOFOL Black sisaldab humiinhappeid (20,5%) ja fulvohappeid (4,5%). Need huumushapped on huumusainete peamised komponendid. Huumusainetest sõltuvad mulla füüsikalis-keemilised omadused, nende olemasolu suurendab mulla neelamismahutavust, parandab toitainete liikuvust ning on peamiseks toitainete allikaks taimedele. Kulunorm 1,0 l/t seemnetele.

Humistar sisaldab humiinhappeid (12%) ja fulvohappeid (3%). Aitab lagundada fosfori lahustumatuid vorme. Parandab mullas mikrofloora arengut, soodustab seemnete idanemist ja taimede juurestiku arengut. Sobib segada vees lahustuvate väetistega ja pestitsiididega.
Ei sobi segada mineraalõlide, väävli, vase, vaskorgaaniliste ühenditega ja madala pH tasemega (pH < 4,0) toodetega. Kulunorm puhtimisel 1,0-4,0 l/t.

Bombardier on orgaaniline leheväetis vabade aminohapetega, mis soodustab juurte arengut ja taimede kasvu. Sisaldab aminohappeid 16,5%, polüsahhariide, huumuse ekstrakti lisaks toiteementidest 0,4 g/l Ca, 0,25 g/l Mg, 0,25 g/l Zn, 0,32 g/l Fe. Mitte segada väävli ja vasega. Ei sobi segada kõrge leelisega rerageerivate toodetega (mineraalõlide), samuti toodetega mis põhinevad vesinikperoksiidil või klorididel, kuna need halvendavad toote kvaliteeti. Seemnete puhtimine: 2,0 l/tonnile.

YaraTera Tenso Cocktail sisaldab erinevaid mikroelemente. Katsed on näidanud, et toote kasutamine avaldab positiivset mõju seemne arengule, stimuleerib idanemise jõudu (2-15%), suurendab idanemise kiirust (2-7%) ja vastupanuvõimet taimehaigustele ja ebasoodsatele ilmastikutingimustele taime kasvu algstaadiumis. Kulunorm 50-100 g/tonnile seemnetele. YaraTera TENSO Cocktail lahustatakse 10 liitris vees, seejärel segada lahust koos 1 t seemnetega, pärast puhtimist on seemned valmis külviks.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, Agronoom
kevili logo

Talinisude katsetulemused, vaata siit (2lk):