Talirapsi haiguste tõrje ja kasvureguleerimine


Esimeste külvide talirapsid on juba arengus niikaugel, et tehakse haiguste tõrjet ja kasvureguleerimist. 

Kasvureguleerimise eesmärk on vältida taimede ülekasvamist, suurendada juurekaela läbimõõtu (juurekaela läbimõõt üle 6-8 mm) ning suruda taime juurekael võimalikult maapinna lähedale. Lisaks soodustavad kasvuregulaatorid juurestiku arengut ning kuna nad on samaaegselt ka fungitsiidid ehk haiguste tõrjevahendid, hoiavad nad taimi erinevate sügisel nakatuvate haiguste eest. Ülekasvanud taim on haigustele enam vastuvõtlik ning oluliselt väheneb ka tema talve- ning külmakindlus.

valgemädaniku sklerootsiumid rapsi varres LargeValgemädaniku sklerootsiumid rapsi varres, 2019.a.
Siinkohal tahaksingi meelde tuletada, et viimastel aastatel on fomoosi ehk mustmädanikku (Phoma lingam, Leptospaeria maculans) nakatumine olnud intensiivsem. Fomoos tekitab rapsil juurekaela- ja varremädanikku. Väga oluline on hinnata oma koristatud rapsi põldu ja vaadata kui palju on kahjustatud varsi. Heledad ja hallikad varred on tõenäoliselt kas valgemädaniku poolt kahjustatud, sel juhul leiab varrest musti seenemügaraid ehk sklerootsume, juurekael hele. Mustmädaniku ehk fomoosi puhul juurekael must. Lisaks on põldudel näha pruunikaid varretüükaid, põhjus võib olla vertitsilloosi  (Verticillium longisporum) nakatumises, mis on eelkõige nn. külvikorra haigus.
mustmädaniku varred 2019 LargeMustmädanikku nakatunud rapsi varred, 2019.a.
Fomoosi esmase nakkuse peamine allikas on õhu kaudu levivad eosed, mis vabanevad eelmisel aastal kasvanud rapsi nakatunud vartelt sooja ja niiske ilmaga. Tuulega levides nakatavad külvatud rapsi lehti ja mõnikord ka juurekaela, kus tekivad kahjustused. Varased epideemiad on seotud augustis ja septembris üle keskmise sademete hulgaga. Idulehtede nakatumisel võivad taimed sügisel hukkuda.


fomoos 2019 august Large Fomoos ehk mustmädanik, august, 2019.a.


Haigestunud varrejäänustelt õhu kaudu levivad eosed nakatavad külvatud vastuvõtlike sortide noori arenevaid lehti tekitades iseloomulikke laike. Lehelt kasvab seen piki leherootsu rapsi varreni, kuid silmaga nähtavaid haigustunnuseid veel ei teki. Haigus vähendab saagikust, piirates vee ja toitainete liikumist varre kaudu ja põhjustab enneaegset vananemist. Tugeval nakatumisel võib rapsi vars ka lõheneda ja taim selle tõttu hukkuda. Seetõttu, nakatumise korral tuleb talirapsi pritsida haiguste vastu juba sügisel. Fomoosist ehk mustmädanikust sai kirjutatud põhjalikult kevadel, loe lähemalt siit: (LINK)

Peale fomoosi võib taliraps sügisel nakatuda ka teistesse haigustesse nagu tsülindrosporioos (Pyrenopeziza brassicae, Cylindrosporium concentricum), kuivalaiksus (Alternaria brassicae) ja tõusmepõletik (Phoma lingam). Lisaks ristõieliste nuutrisse (Plasmodiophora brassicae), mis on eelkõige tingitud happelisest mullast ja külvikorrast. Taimede maapealsetel osadel sarnaneb haiguspilt sageli toitainete puuduse või muude rapsi haigustega, seetõttu tuleks uurida taimede juuri. Ristõielise nuutri kohta sai kirjutatud samuti, loe lähemalt siit: (LINK).

Talirapsi haiguste tõrje ja kasvureguleerimine

Järgnevalt ülevaade erinevatest toodetest, mida saab sügisel talirapsi- ja rüpsi kaitseks kasutada.

Toprex 375 SC (sisaldab 250 g/l difenokonasooli ja 125 g/l paklobutrasooli) tegemist tugeva fungitsiidi (fomoosi, tõusmepõletiku, kuivlaiksuse ja tsülindrosporioosi vastu), kui kasvuregulaatoriga. Sügisesel kasutamisel pidurdab see tõhusalt kasvukuhiku väljavenimist ega lase rapsil liiga palju kasvada, samal ajal stimuleerib tugevama juurestiku arengut. Tootel on lisaks tugev rohendav toime. Lubatud kasutada juba alates esimesest pärislehest, kuid soovitame kasutada 3-4 pärislehe faasis, kuid mitte hiljem kui rapsil on 6 lehte. Lubatud 1 kord sügisel talirapsil, kulunormiga 0,3 l/ha.

raps 3 4 lehe faasis toprexi kasutamise aeg LargeTaliraps 3-4 pärislehe faasis, parim Toprex 375 SC kasutamise aeg, 2019.a.Toprex 375 SC kasutamist saab ühildada teraviljavarise tõrjega, kui selleks peaks vajadus olema, samuti on segatav herbitsiididega nt Salsa, kui ka insektitsiidide ja leheväetistega. Pika sügise korral võib tekkida vajadus teistkordselt pritsida, sel juhul võiks kasutada nt Juventus 90’t või Caryx’it, mis on kindlasti ühed kõige kiiremini ja äkilisemalt mõjuvad tooted. Viimaste kasutamisel pidurdame taimede liiga jõulist kasvu ja tõmbame taime lehed võimalikult maapinna lähedale. See kaitseb taimi veelgi paremini tuule ja külma kahjustuste eest.

Caryx (sisaldab 210 g/l mepikvaatkloriidi ja 30 g/l metkonasooli) mõlemad toimeained mõjutavad taime kasvu ja annavad teatud mõju fomoosi vastu. Caryx on väga tugev kasvuregulaator ja suhteliselt äkilise mõjuga. Tootes sisalduv mepikvaatkloriid stimuleerib rapsi külgjuurte arengut, parandades toitainete omastamist ja suurendades taime talvekindlust. Sügisene kasutamine hoiab ära talirapsi liiga jõulise vegetatiivse kasvu ning kasvupung püsib maapinna lähedal. Lumi katab madalamat kompaktset taime paremini ja kaitseb tuule ning külma kahjustuste eest. Caryx’iga töötlemine annab parema võimaluse kriitilised talvetingimused üle elada. Kasutatakse alates kolmandast lehest kuni leheroseti moodustumiseni, lubatud kasutada 1 kord sügisel. Kulunorm 0,7-1,4 l/ha.

raps 4 lehe faasis 2019 Large
Taliraps 4 pärislehe faasis, 2019.a.


Juventus 90
 
(sisaldab 90 g/l metkonasooli) on kiire toimega kasvuregulaator talirapsil talvekindluse suurendamiseks ning mõjub tõusmepõletiku ja fomoosi vastu. Juba nädala möödudes on taimede kasv peatunud, lehed kaardunud allapoole, seetõttu on seda toodet hea kasutada varajastel külvidel, et vältida hilisemat ülekasvamist, samuti teistkordsel kasutamisel kui on oht taimede ülekasvamiseks. Kasutatakse talirapsi 4-6 lehe faasis kulunormiga 0,5-0,8 l/ha. Lubatud pritsida 1 kord hooajal.

Folicur (sisaldab 250 g/l tebukonasooli), mis toimib nii fungitsiidina kui kasvuregulaatorina. Sügisel kasutatakse eelkõige kasvuregulaatorina, kuna fomoosile pole nii tugevat mõju, seevastu väga hea mõju kuivlaiksusele. Lubatud kasutada seenhaiguste tõrjeks sügisel, nii talirapsil ja -rüpsil. Sügisel juurekava arengu stimuleerimiseks ning kultuuri varre kasvu pidurdamiseks on lubatud pritsida talirapsi ja -rüpsi 5-6 lehe faasis, kulunormiga 0,5 l/ha. Hiljem võib pritsida eesmärgiga haigust tõrjuda, sest lubatud kulunorm 0,5 l/ha jääb kasvuleerimise efekti saavutamisel nõrgaks. Rapsi ja rüpsi on lubatud Folicuriga pritsida sõltumata kasutamise eesmärgist kokku kaks korda kasvuperioodi vältel.

Orius 250 EW on sarnane toode Folicur’iga, sisaldades sama toimeainet (250 g/l tebukonasooli), lubatud kasvureguleerimiseks kui haiguste tõrjeks nii talirapsil kui taliüpsil.
Sõltuvalt eesmärgist on lubatud sügisel haiguste tõrjeks kasutada kulunormiga 0,5-1,0 l/ha, kasvuleerimiseks on lubatud kulunorm 0,5-0,75 l/ha. Kasutamisaeg 4-8 lehe faasis. lubatud kasutada 1 kord sügisel

Tilmor (sisaldab 80 g/l protiokonasooli ja 160 g/l tebukonasooli) on väga hea kasvuregulaator ja tugev fungitsiid hoides ära enamikke haigusi (tõusmepõletik, fomoos, tsülindrosporioos, kuivlaiksus), mis võivad mõjutada saaki. Lubatud kasutada nii talirapsil kui -rüpsil, esimeste haigustunnuste ilmnemisel võib pritsida alates 4 lehe faasist. Kui talirapsil ja -rüpsil on 5-6 lehte kasutada kulunormi 0,8-1,0 l/ha. Kõrgemat kulunormi on soovitav kasutada varajaste külvide korral ning intensiivse kasvuga sortidel. Kasvupidurduse mõju kestab umbes 3 nädalat. Tõusmepõletiku ning mustmädaniku e fomoosi tõrjeks pritsitakse talirapsi ja –rüpsi sügisel või kevadel, alates 4 lehe faasist esimeste haigustunnuste ilmnemisel. Kulunorm: 0,8-1,2 l/ha. Kõrgemat kulunormi on soovitav kasutada, kui tingimused on haiguse levikuks soodsad. Hooajal on lubatud pritsida kuni 2 korda.

Sõltuvalt tootest ja kasutusajast saame fungitsiide/kasvuregulaatoreid ühildada ühte paagisegusse, kuna nad on üldiselt hästi segatavad nii kõrreliste kui kahjurite tõrjevahenditega samuti leheväetistega. Pritsimisel jälgida, et kui lubab madalaid temperatuure või kui on oodata öökülma, tuleb paneeritud töö edasi lükata, sest igasugune pritsimine võib lisaks öökülmale tekitada taimel lisastressi.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, Agronoom
kevili logo