Kultuuride koristuseelne umbrohutõrje


Tänavune kasvuperiood on pisut pikemaks veninud tänu jahedale kevadele, seega võtab ka viljade valmimine rohkem aega. Võib öelda, et põhiline koristusperiood on veel ees. Ilmataat lubab järgnevatel päevadel sooja ja see aitab koristushooajale positiivselt kaasa.

Kuna kevad oli pikk ja jahe on mõnel pool tänavu tõsine probleem umbrohtudega. Madalate temperatuuride tõttu toimisid umbrohutõrje preparaadid tavapärasest halvemini või ei toiminud üldse. Teine suur umbrohtumuse põhjus on sademetes, mida tuli piisavalt, seega tekkis hilisem seemneumbrohtude teine rinne.

Umbrohud teevad saagi koristamise vaevanõudvaks. Lisaks jääb palju umbrohusodi seemnete sisse, mis omakorda tõstab sorteerimise ja kuivatamise kulusid. Juhul, kui on vajadus koristuseelselt umbrohutõrjet teha on umbrohtunud põlde lubatud koristuseelselt pritsida glüfosaatidega. Kindlasti ei ole koristuseelne umbrohutõrje nii efektiivne kui hiljem kõrrepõllul, kuid sageli on see ajavõitmiseks vajalik ning suur umbrohtumus segab koristamist. Jälgige kasutatava glüfosaadi märgistuse nõudeid, kui etiketil vastavat märget pole, siis ei tohi kasutada! Glüfosaadid on süsteemse toimega ning on toimelt aeglasemad kui varasemalt kasutusel olnud desikandid.

Ühtlasi tuletame meelde, et need kes on keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) nõuetega ühinenud, ei tohi koristuseelselt glüfosaate kasutada. Glüfosaadi kasutamise keeld kehtib kõikide kultuuride kasvuperioodil, samuti haljasväetiseks kasvatamisel ning meetaimedel.


teravili umbrohus2020 LargeUmbrohtunud teraviljapõld, 2020.a.Teraviljadel võib koristuseelseks umbrohutõrjeks kasutada erinevaid glüfosaate. Õige aeg on siis, kui seemned on valmis ning viljatera  niiskusesisaldus jääb alla 30%, st terale jääb küünega vajutades jälg, kuid teda on raske küünega poolitada. Koristuseelne kasutus on lubatud ainult umbrohu soovimatu kasvu piiramiseks või takistamiseks. Vahetult pärast koristamist võib põldu harida. Mitte pritsida seemneviljapõldu.


Kasutada on lubatud näiteks tooteid: Barbarian Hi-Active, kulunorm 3,0 l/ha, ooteaeg 10 päeva. Rodeo FL, kulunorm 2,0-3,0 l/ha, ooteaeg 10 päeva, Barclay Barbarian Biograde 360 kulunorm 4,0 l/ha, ooteaeg 10 päeva.

raps umbrohus2020 LargeUmbrohtunud rapsipõld, 2020.a.Rapsil on koristuseelse umbrohutõrje kasutamise õige aeg on siis, kui seemnete niiskusesisaldus jääb alla 30% (seemned on pruunid). Taimed muutuvad kollaseks umbes 10-12 päeva enne oletatavat saagikoristuse aega. Kui liiga vara kasutada (seemnete niiskus üle 40%), võib langeda rapsiseemnete õlisisaldus. Koristamist peaks alustama kui seeme on küps, värvunud mustaks ja niiskusesisaldus ideaalis 12% ja 15% vahel. Kontrollida kultuuri niiskusesisaldust 5-7 päeva pärast töötlemist, kasutades selleks vastavat niiskusemõõturit. Koristuseelne kasutus on lubatud ainult umbrohu soovimatu kasvu piiramiseks või takistamiseks.

Näiteks sobivateks toodeteks on Rodeo FL kulunorm 2,0-3,0 l/ha, ooteaeg 10 päeva. Barbarian Hi-Active, kulunorm 2,9 l/ha, ooteaeg 14 päeva. Barclay Barbarian Biograde 360 kulunorm 4,0 l/ha, ooteaeg 14 päeva.

hernes umbrohus LargeUmbrohtunud põldhernes, 2020.a.Põldhernest võib koristuseelset umbrohutõrjet teha hiljemalt 10 päeva enne koristustöid, kui 75 % kaunadest on pruunid ja kui keskmine niiskusesisaldus on 30% või väiksem. Väga vara ei tohi koristuseelset umbrohutõrjet teha, kuna siis kuivavad valmimata seemned koos kaunaga kipra ehk kortsu. Keelatud on kasutada koristuseelseks närvutamiseks või kuivatamiseks.


Korituseelseks umbrohutõrjeks saab kasutada nt tooteid Rodeo FL kulunorm 2,0-3,0 l/ha, ooteaeg 10 päeva. Barbarian Hi-Active, kulunorm 2,9 l/ha, ooteaeg 10 päeva. Barclay Barbarian Biograde 360 kulunorm 4,0 l/ha, ooteaeg 10 päeva.


umbrohtunud oapõld minUmbrohtunud oapõld, 2019.a.Põldoa valmimine võtab veel aega, kuid siinkohal on mõistlik ka see lahti kirjutada. Põlduba on koristusküps, kui enamus kaunadest on muutunud mustaks, alumised kaunad on veel kollakad ja seemne sooneke on must. Sama põhimõte nagu põldherne puhul kehtib, et koristuseelset umbrohutõrjet ei tohi liiga vara teha. Seemnete niiskuse sisaldus peab olema alla 30%.

Glüfosaatidest on lubatud kasutada nt Rodeo FL kulunorm 2,0-3,0 l/ha, ooteaeg 10 päeva.
Barbarian Hi-Active, kulunorm 2,9 l/ha, ooteaeg 10 päeva. Barclay Barbarian Biograde 360 kulunorm 4,0 l/ha, ooteaeg 10 päeva.


Külvieelne ja külvijärgne tõrje glüfosaatidega.

rapsil tärkamiseelne umbrohutõrje LargeRapsil tärkamiseelselt glüfosaadiga umbrohutõrjet tehes ei tohi kultuur olla tärganud, 2020.a.Külvieelselt või külvijärgselt umbrohtude tõrjumiseks on kõige soodsam kasutada erinevaid glüfosaati sisaldavaid tooteid. Kasutades peale külvi ei tohi kultuur olla tärganud, külvieelselt kasutage vähemalt 2 päeva enne külvi.

Rodeo FL kasutatakse enamiku ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks. Pritsida kuivi taimi, parim tulemus saavutatakse, kui taim on aktiivses kasvustaadiumis. Maad võib harida 1 päev pärast üheaastase juurumbrohu tõrjet, 2 päeva pärast hariliku orasheina tõrjet ja 4 päeva pärast muu mitmeaastase umbrohu tõrjet. Umbrohtu tuleb pritsida vähemalt tund enne vihmasadu. Toode inaktiveeritakse mullas kiiresti ja see ei takista seemnest umbrohu tärkamist. Kulunorm 1,0-4,0 l/ha, norm valida vastavalt umbrohtumusele. Teravilja kõrrepõllul kasutada kulunormi 1,5-6,0 l/ha.

kõrrepõllul umbrohutõrje Largekõrrepõllul lase enne umbrohutõrjet umbrohud hoogsalt kasvama, 2020.a.Kõrrepõllul pärast teravilja koristamist lastakse orasheinal kasvada vähemalt 3-6 pärisleheni. Iga pritsimine võib anda küllalt häid tulemusi hilissügiseni; isegi öökülm kuni -3°C ei mõjuta oluliselt tulemust. Preparaadi mõju on märgata 5-10 päeva pärast pritsimist. Umbrohud hävivad täielikult 2-3 nädala jooksul. Siiski tuleb arvestada, et täieliku efekti saavutamiseks peab pritsima kui õhutemperatuur on vahemikus 15-25°C, õhuniiskus kõrge ja umbrohud on aktiivse kasvu staadiumis.


Kõrrepõllul on lubatud kasutada glüfosaati Barbarian HI-Aktiv, kuid see toode ei ole registreeritud kasutamiseks külvijärgselt, kulunorm 3,6 l/ha. Barclay Barbarian Biograde 360 on lubatud kasutada sarnaselt Barbarian HI-Aktiv, kõrrepõllul peale koristamist kuid mitte peale külvi enne kultuuri tärkamist, kulunorm 4,0 l/ha. Barclay Barbarian Biograde 360 vihmakindlus on 6 tundi. Nimetatud tooted ei taga piisavat tulemust osja (Equisetum arvense) tõrjel.

20180904 154712 LargeSuurte ja raskesti tõrjutavate umbrohtude tõrjeks kasuta suuremat kulunormiNB! Raskesti tõrjutavate kõrreliste ja mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude nagu metsharakputke, kõrvenõgese ja puju esinemisel tuleb kasutada glüfosaatide kõrgemaid norme või lisada efektiivsemaks toimimiseks näiteks preparaati Banvel 4S, kulunorm 0,75 l/ha. Tõsise põldosja probleemiga võitlemiseks on olemas spetsiaalne herbitsiid Kyleo, kulunorm 2,0-5,0 l/ha. Kyleo sisaldab 240 g/l glüfosaati ja 160 g/l 2,4-D.Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, agronoom
kevili logo