Põllumeeste ühistu KEVILI maisi sordivõrdluskatsePõllujalutus toimus 06. oktoobril Voore Farm OÜ-s. Maisihuvilisi oli tulnud kokku 30 ringis. Saabujaid ootas hommikukohv ja soe pirukas kohalikust külalistemajast. Peale avasõna tutvustas sordivõrdluskatse agrotehnikat noorperemees Hendrik Klammer.

Sordivõrdluskatse külvati 4.mail 2020. Katse külvati kaheksa sordiga. Sortidest olid esindatud Pioneer´i sortidest P7500 (FAO 200) ja P7034 (FAO 180), mida tuvustas sordiesindaja Arvi Tupits.

20201006 101135 LargeDekalbi´i sortidest olid katses neli sorti DKC 3079 (FAO 240), DKC 2684 (FAO 210), DKC 2978 (FAO 190) ja DKC 2972 (FAO 220), kuna Dekalbi sordid kuulubad Bayerile olid sorte tutvustamas Bayer´ist Karel Kaldoja ja Madis Vaher. Lisaks olid sordivõrdluskatses Nando sort TK 202 (FAO 200) ja Hungaroseed´i sort Dorka MGT (FAO 175) viimane on ühtlasi ka KEVILI esinduses olev sort ja väga populaarne oma intensiivse kiire arengu ka lühikese kasvuperioodi tõttu populaarne sort KEVILI liikmete seas.

20201006 101200 LargePõllujalustuse käigus vaatasime, võrdlesime ja tutvusime erinevate maisisortidega. Väga huvitavalt rääkis maisist loomakasvatuse konsultant Kristiina Märs SMARTFOR OÜ-st. Kristiina rääkis milline mikroskoopiline elu käib maisitaimedel, millised bakterid sealt tasuta silosse kaasa tulevad ja kuidas mõjub öökülm maisitaimedele. Kuidas hinnata maisi küpsusastet siloks, söötma hakkamiseks õiget aega ning miks ei tohi silosse sattuda terveid maisiteri. Juttu tuli ka maisi väärarengutest ning mis tingimused seda võivad põhjustada.

20201006 103525 LargeJutt läks ka maisi taimekaitsele, eelkõige on tähtis umbrohutõrje, et maisitaimed hästi kasvaksid, sellel teemal võtsid sõna Syngenta esindaja Kaupo Suik, Bayeri esindajad Madis ja Karel ning Nordisk Alkali´st Ingrid Tamla.

Tänavu oli piirkonniti suur probleem naksurlasega ehk rahvakeeli traatussiga. Sai räägitud naksurlase leviku põhjustest ja vältimise võimalustest. Putukatest on tähtsal kohal ka lehetäid, kes oma mesineste eritamisega soodustavad erinevate haiguste levikut. Samuti oli näha taimedel fusarioosi, mis omakorda võivad vähendada silo kvalieeti. Puudutamata ei jäänud ka meie põldudel leviv maisi pahknõgi ehk Mehhiko maisitrühvel, mis oma olemuselt on loomadele täiesti ohutu ja üldjuhul ka maisil saagikuse langust ei põhjusta, kuigi näeb päris hirmus välja.
fusarioos maisilFusarioos maisil, 2020.a.maisi pahknõgi tiiuMaisi pahknõgi ehk Mehhiko trühvel
Hiljem suunduti huvilistega parajasti Voore Farmis käimasolevat maisisilo tegu vaatama,  kus Kristiina rääkis heksli pikkusest, selle olulisusest, loomade vatsaseedest, maisisilo tallamisest ja sobiva silolisandi vaimisest.


20201006 105619 LargeTalvisel perioodil on plaanis teha siseseminar. Siis ootame Teid kõiki uuele kokkusaamisele, et vaadata maisiaastale tagasi, rääkida katsetulemustest ning teha järeldusi.

Uute kohtumisteni!

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, agronoom
kevili logo