Taliteraviljade külviaeg on saabubud

Augusti viimane nädal on käes. Talirapsi külvid peaks olema tänaseks tehtud, taliteraviljade külviaeg on ees. Seetõttu kirjutame lühidalt erinevatest taliteraviljadest, tänavustest saagikustest ja puhtimisest ning lõpus lisaainete tutvstused, mida võib soovi korral keemilistele puhistele lisada.

rukis LargeRukisAugusti viimasel dekaadil hakkab traditsiooniline rukki külviaeg. Rukis tuleb külvata varem kui talinisu, kuna tal peab saama areneda sügisel umbes 3-5 võrset, et oleks kuhu koguda talvitumiseks vajalikke varuained. Väiksema võrsete arvuga taimed ei kogu piisavalt varuaineid ning võivad talvel hukkuda. Septembri esimeseks dekaadiks peaks saama rukis külvatud. Kui rukis külvata liiga hilja, võrsub ta küll ka edasi kevadel, kuid kevadistel võrsetel olevad pead on lühemad, pähikute arv on väiksem ja sellega jääb saagipotentsiaal madalamaks. Valdavalt külvatakse ruutmeetrile talirukist 400-500 (hübriidrukist 150-200 id tera/m2 ehk hübriidrukist müüakse ühiku kaupa ehk siis üks ühik on tavaliselt 6 ha. Kui külvata augusti lõpul, siis saab normi vähendada ja külvata ühe ühikuga 6-7 ha).


talioder 2020 sügis 7.10.20LargeTalioder, hästi võrsunud 7.10.2020.a.Varasemalt on augusti lõpus alustatud ka taliodra külvidega. Kuna sügised on veninud veidi pikemaks ja lämmastikku kasutatakse sügisel veidi enam või eelviljast on jäänud seda mulda rohkem, siis pigem on talvitunud paremini sellised külvid, mis on tehtud ajavahemikus 4.-10.september. Põhjuseks, et sellel perioodivahemikul tehtud külvidel ei ole kasvanud lehemass liiga suureks, samas on piisavalt sügisesi võrseid, mis kindlustavad hea saagipotentsiaali. Möödunud aastal tehtud hilisemadki taliodra külvid võrsusid ka sügisel väga hästi, aga me ei tea sügise pikkust ja soojust ette, mistõttu seda ei saa soovitada. Taliodrad peavad suutma sügisel ära võrsuda (vähemalt 4-6 võrset). Kaherealine talioder `Frigg` võrsub juurde ka veel kevadel. Väga varajase ja suure külvinormi juures (üle 300 id tera m2) on suur risk talvitumisel, sest m2 kohta tuleb võrseid sellisel juhul 1200-2600+ ning tõuseb oluliselt lumiseene, tüfuloosi nakkuse või haudumise risk. Tüüpiline taliodra külvisenorm on 200-250 id tera m2. 6-tahulised taliodrad peaks külvama esimestena ja kaherealised taliodrad viimastena. Kes külvab varem, tuleb külvisenormiga tagasi hoida.

KEVILI esindatavatest taliodra sortidest on viimaste aastate katsetulemused näidanud sobivust meie tingimustes edukaks talvitumiseks ning kõrget saagikust.

talioder Frigg Põhja Viljandimaa LargeTalioder `Frigg`(foto: Meelis Värnik) Talioder ʺFriggʺ
Kõrge saagipotentsiaaliga 2-realine talioder. Hea talvekindlusega, kasvult lühem sort, seega on põhku lihtsam purustada ja paremini mullaga segatav, et saada talirapsi ette hea külvipind. Keskmiselt on taliotradest suurema 1000 tera mass ja parema mahukaaluga. Kuna „kõlujaid“ teri tekib kaherealistel otradel oluliselt vähem kui 6-tahulistel, siis koristusjärgselt maha jäävat taliodra varist tekib vähem, mis muutub tülikaks umbrohuks. Talioder ʺFriggʺ on väga hea haiguskindlusega. Kevadel võimeline rohkem juurde võrsuma ja parema taastumisvõimega kui 6-tahulised odrad. Koristamise ajal jääb üldiselt vähem varist põllule. KEVILI põllupäeva katsetes saagikused (kuiv) 7,31 ja 7,15 t/ha. Viljelusvõistlustel 2019. aastal sai Sander Hiire Mäemõisa OÜ-t talioder ʺFriggʺ saagikuseks 8,6 t/ha (kuiv) ja Meelis Pohlak saagikuseks ̴ 8,4 t/ha (kuiv).Talinisu külviaeg algab septembri esimestest päevadest ja normaalse sügise korral võib edukalt külvata septembri lõpuni. Lihtsalt peab paika panema sortide külvijärjekorra. Varajased sordid tulevad külvata varem, hilised sordid ja sordid mis kevadel väga hästi võrsuvad, neid külvata pigem külviaja lõpu poole. Aastad on siiski näidanud, et talinisu külvid, mis on tehtud septembri esimeses pooles on kevadel oluliselt paremas olukorras ja sügisel suurema saagikusega kui hiljem külvatud talinisud. Põhjus selles, et kui oktoober tuleb külm on taimede kasv aeglane ning varuainete kogumine vaevaline. Pika ja sooja sügise korral seda probleemi ei teki. Et taliviljad jõuaks piisavalt süsivesikuid koguda lehtedesse ning võrsumissõlme on neil vaja 40-60 päeva jooksul efektiivset temperatuuri (üle 5º) summas 250-300º või aktiivseid temperatuure (keskmine temperatuur üle 5º) umbes 500º.

Talitritikale võrsub sügisel vähem kui rukis kuid intensiivsemalt nisust, seega on ka tritikale külviaeg pigem varasepoolsem. Talvekindluselt jääb tritikale alla nii rukkile kui ka talinisule. Valdavalt külvatakse ruutmeetrile talinisu ja -tritikalet 300-350 idanevat tera. Talinisu hilismate külvide korral tuleb külvisenormi tõsta kuni 400 id tera/m2.

KEVILI esindatavatest talinisu sortide tähelepanekud ja lühikirjeldus.

talinisu Bohemia 8.07.21 MediumTalinisu ´Bohemia´ 8.07.2021.a.Talinisu `Bohemia`
Keskvalmiv kõrge saagipotentsiaali ja kvaliteediga toidunisu sort, millel on suur 1000 seemne mass ja mahukaal. Sobib rohkem varajane kuni keskmine külviaeg. Kasvukõrguselt pigem kõrgem ja vajab mitte tugevat kasvureguleerimist. Reageerib kasvuregulaatoritele hästi. Vähe vastuvõtlik jahukastele, hea helelaiksuse ja DTR- i kindlusega. Sobib varajane kuni hilisem külviaeg. Sügisel hea võrsuja ning ka kevadel alustab võrsumist sordist ʺJulieʺ varem, pika sügise ja kõrge lämmastiku fooni korral võib nakatuda jahukastesse. ʺBohemiaʺ 2021.aasta sordivõrdluskatse saak Essi Agro OÜ oli 6,45 t/ha (kuiv). Eelime 2020.aasta saagikus Essi Agro OÜ sordivõrdluskatsetes oli 8,88 t/ha (kuiv). Viljelusvõistlustel 2020. aastal sai Ahti Nurm sordi ʺBohemiaʺ saagikuseks 9,0 t/ha.


Talinisu Julie 8.07.21 MediumTalinisu ´Julie´ 8.07.2021.a.Talinisu `Julie`
Keskvalmiv kõrge saagipotentsiaali ja stabiilse ning hea kvaliteediga toidunisu sort. Kasvukõrguselt pigem kõrgem ja vajab kasvureguleerimist. Reageerib kasvuregulaatoritele hästi. Vähevastuvõtlik helelaiksusele ja DTR- ile. Fungitsiidi kasutus kasvufaasis 32-39. Sobib rohkem varajane kuni keskmine külviaeg. Kevadel omab head võrsumisvõimet, alustab võrsumist sordist ʺBohemiaʺ ja ʺBosporusʺ hiljem. Lehed suhteliselt lühikesed aga laiad. Kevadine ere päike ja öökülmad võivad leheotsi veidi heledaks teha, mis saagipotentsiaali pole mõjutanud. Viljelusvõistluse 2019. aasta võitja, Argo Must Koolimaa Talust sai talinisu ʺJulieʺ saagikuseks 11,1 t/ha (kuiv).

Talinisu Bosporus 8.07.21 MediumTalinisu ´Bosporus´ 8.07.2021.a.Talinisu `Bosporus`
Kõrge saagipotentsiaaliga, hilisem, hea talvekindlusega söödanisu sort. Suure 1000 seemne massiga ja madalama proteiini sisaldusega. Kasvukõrguselt keskmine ning hea seisukindlusega. Vähevastuvõtlik helelaiksusele ja jahukastele, mistõttu on T1 fungitsiidina kasutada toodet, millel on nii helelaiksusele kui jahukastele toime. Siis on helelaiksuses hästi kontrolli all. Sügisel hea võrsuja ning ka kevadel alustab võrsumist sordist ʺJulieʺ varem, ning pika sügise ja kõrge lämmastiku fooni korral võib nakatuda jahukastesse. `Bosporus` 2021. aasta sordivõrdluskatse saak Essi Agro OÜ oli 5,88 t/ha (kuiv), samas eelmine 2020. aastal andis Essi Agro OÜ sordivõrdluskatsetes saagikuseks 9,82 t/ha (kuiv).


Vaata talinisu sordivõrdluskasete tulemusi 2020. aastal Essi Agro OÜ-s siit: ( LINK )

Vaata talinisu sordivõrdluskasete tulemusi 2021. aastal Essi Agro OÜ-s siit: ( LINK )


rukis tungalteraga MediumOma seemne kasutamisel tuleb korralikult puhastada, et tungaltera külviseemne sisse ei jääks.Külvi juures on väga oluline seemne kvaliteet, see tagab külvamisel ühtlase tärkamise ja arengu. Soovitav on kasutada eelmise aasta seemet, kuna tänavune seeme ei pruugi olla veel füsioloogiliselt valmis. Külvisenorm sõltub talivilja liigi ja sordi bioloogilistest omadustest, mullaviljakusest, külviajast, ilmast, mullaharimise ja külvi kvaliteedist ning külvitehnoloogiast (otsekülv, minimeeritud, künnipõhine; kitsas, lai või väga lai reavahe). Sellest lähtuvalt ei saa kõigile soovitada täpselt ühesugust külvisenormi.

Teraviljade puhtimine

Emerge Newspost Treated Seed 644x429Hästi töödeldud seeme (vasakul) ja halvasti töödeldud seeme (paremal). Pange tähele toote kattuvuse erinevust (Foto: https://www.emerge.ag/).Puhtimispreparaate on mitmeid ja kõik Eestis registreeritud tooted on efektiivsed. Oluline on puhtimisel arvestada puhtimislahuse voolavuse, kleepuvuse ja formulatsiooniga. Väiksemate seemnete puhul on see eriti oluline. Hea voolavuse ja kleepuvusega puhtimispreparaadi kasutamisel saame tagada puhtimise ühtlikkuse. Preparaadi erinev kattuvus seemnetel põhjustab juba tärkamise ebaühtlikkuse, kuna need seemned mis preparaadiga vähem kokku puutusid, võivad nakatuda haigustesse ning mitmekordsed doosid teatud seemnetel võivad muutuda toksiliseks. Kui külviseemnete idanevuse kvaliteet on madal (nõrk idanevus), võib puhtimispreparaat seda veelgi vähendada. Oluline on puhtimisel veenduda, et seemned oleksid võimalikult tolmuvabad, kuna tolm takistab puhtimispreparaadi seemnele kinnitumast. Suurimaks ohuks on transpordi ja külvi käigus eraldunud puhis, mis saastab keskkonda ning pudeneb seemnetelt.

Nisu kõvanõgiPuhtimine aitab vältida nisu-kõvanõe kahjustust.Mitme erineva toimeainega puhise kasutamist võib käsitleda juba kui resistentsuse vältimise võtet, kuid teatud patogeenide vastu võib olla mõni toimeaine vähem tundlik. Seetõttu on valiku tegemisel oluline jälgida, et kasvuaegselt kasutatavad fungitsiidid ei kattuks puhises olevate toimeainetega, nii saate tagada võimalikut laia kaitse erinevate haigustekitajate poolt põhjustatud haiguste vastu. Puhtimine aitab kaitsta seemneid mitte ainult seemnete pinnal, vaid ka selle sees olevate haigustekitajate eest. Samuti kaitseb puhis taime varajases arengufaasis mulla kaudu levivate haiguste eest. Vaid puhitud seemnete külvamine aitab vältida teatud haiguste (kõvanõe, lendnõe, kõrrenõe, odra triiptõve, juuremädaniku) poolt tekitatavat kahju.

Taliteraviljade puhtimiseks sobivad tooted

celesttrioedit 1Celest Trio 060 FS (25 g/l difenokonasool 25 g/l, fludioksoniil 10 g/l, tebukonasool) on kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend nii tali kui suviteraviljadele. Kulunorm talinisul, rukkil ja tritikalel 1,5-2,0 l/t, taliodral 1,5 l/t.

Vibrance Duo (sedaksaan 25 g/l, fludioksoniil 25 g/l) on kontaktse, süsteemse ja profülaktilise toimega. Kulunorm talinisu ja tritikale 1,5-2,0 l/t, talirukis 2,0 l/t seemnetele. Töölahuse kogus peaks olema 6-10 l/t seemnete kohta. Töölahuse valmistamiseks lahustada toote kulunorm 1 tonni seemnete kohta 4-8 l veega.

Kinto plus 800Bariton Super (tebukonasool 10 g/l, protiokonasool 50 g/l, fludioksoniil 37,5 g/l). Kulunorm talinisul, taliodral, rukkil ning talitritikalel 1,0 l/t. Valmista puhtimislahus segades preparaati veega nii, et töölahuse kulu oleks 6-10 l/t seemnete kohta, st 5-9 l/t vett + Bariton Super 1,0 l/t.

Kinto Plus (fluksapüroksaad 33,3 g/l, fludioksoniil 33,3 g/l, tritikonasool 33,3 g/l) on kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend. Kulunorm taliteraviljadel 1,2-1,5 l/t.

Difend Extra FS (difenokonasool 25 g/l, fludioksoniil 25 g/l) on süsteemse kui kontaktse toimega puhtimisvahend. Toode on efektiivne Fusaarium seeneperekonna vastu ja vähendab juurekaela haigustesse nakatumist. Kulunorm taliteraviljadel 2,0 l/t.

Lisaained puhtimispreparaatidele

Keemilistele puhistele lisatakse sageli mitmeid biostimulaatoreid. Biostimulaatorite ülesanne soodustada idanemisvõimet, ergutada juurte kasvu ning tagada taimedele tugevam juurestik. Nii paraneb taimedel eelkõige varajases faasis toiteainete omastamine, veega varustatus ning nad suudavad paremini ebasoodsatele keskkonnatingimustele vastu pidada. Tulemuseks on ainevahetuse paranemine, suureneb antioksüdantide hulk ning klorofülli tootmine, selle läbi paraneb saak ning saagi kvaliteet. Pikaajalised katsed näitavad, et igal aastal ei anna lisaainete lisamine positiivseid tulemusi. Alati on võimalus katsetada ja proovida.

Prolis logo RGB be tekstoProlis ja MAX Proliin, sisaldab 99,5% L-α aminohapet proliin, mis on ühest 20st peamisest aminohappest, mis moodustab valke. Valgud osalevad kõikides bioloogilistes protsessides. Proliini kasutamine ergutab narmasjuurte arengut ja klorofülli moodustumist. Reguleerib taimede veerežiimi, mis aitab taimedel kergemini taluda ebasoodsaid tingimusi ning kiiremini taastuda. Kulunorm 5 g/t.

Raykat Start sisaldab vabasid aminohappeid (4%), polüsahhariide (15 %), tsütokiniinide (0,05%) ning mitmed taimele vajalikke toiteelemente (NPK 4-8-3 + 0,1% Fe + 0,02% Zn +0,03% B). Tsütokiniinid on hormoonid, mis soodustavad raku jagunemist, indutseerivad võrsed ja soodustavad nende kasvu. Seemnete puhtimiseks kasutatakse kulunormi 0,3-1,0 l/tonnile.

Razormin sisaldab vabu aminohappeid, polüsahhariide, orgaanilist ainet ning mitmeid taime kasvuks vajalikke toiteelemente. Universaalne aminohappe baasil taime biostimulaator, mis soodustab taime kõiki kasvuetappe. Razormin stimuleerib juurte arengut, soodustab vegetatiivset kasvu, tõstab saagi kvaliteeti ja saagikust. Mitte segada vaske sisaldavate taimekaitsevahenditega (vasksulfaat jms.). Seemnete puhtimine: 0,2-1,0 l/tonnile seemnetele.

Humistar sisaldab humiinhappeid (12%) ja fulvohappeid (3%). Aitab lagundada fosfori lahustumatuid vorme. Parandab mullas mikrofloora arengut, soodustab seemnete idanemist ja taimede juurestiku arengut. Sobib segada vees lahustuvate väetistega ja pestitsiididega. Ei sobi segada mineraalõlide, väävli, vase, vaskorgaaniliste ühenditega ja madala pH tasemega (pH < 4,0) toodetega. Kulunorm puhtimisel 1,0-4,0 l/t.

YaraVita Starphos CMZYaraVita StarPhos CMZ on vedelformulatsioonis leheväetis, mis on mõeldud nii teraviljade puhtimiseks kui põllukultuuride lehekaudseks väetamiseks. Sisaldab lisaks P ka Cu, Mn, Zn, mis parandavad taimede fotosünteesi võimet. Seguneb hästi enamiku taimekaitsevahenditega, kuid mitte fenoksühapetel põhinevate ainetega (näiteks MCPA). Kasutada teraviljadel 2-4 lehe faasist kuni teise kõrresõlmeni normiga 2,0-3,0 l/ha ja rapsil alates 3-6 lehe faasist normiga 1,0-3,0 l/ha.
Seemnetöötluse juures ei tohi kasutada väga suuri vase norme, mis võivad idanevust pärssida. Puhtimisel kasutada kulunormi 2,0-3,0 l/t.


Tiiu Annuk ja Meelis Värnik
Põllumeeste ühistu KEVILI, agronoomid
kevili logo