KEVILI Põllujalutus Pildis 7. osa

Sisu:
1. Herne ja põldoa kõrreliste, eelkõige tuulekaera tõrje. 
2. Liblikõieliste haigustõrje, haiguste tunnused, kuidas teha seireid. Milliseid tooteid kasutada.
3. Kõik laigud oa lehel pole haigused! 
4. Oa teramardikad on juba liikvel. Teramardika tõrje ajastamine. 

Hernes ja põldoas kõrreliste ning haiguste tõrje


Kvaliteetse herne ja põldoa kasvatamisel on olulisel kohal soodsate kasvutingimuste tagamine ning taimekaitse. Kuna kasvupinnad on viimastel aastatel suurenenud ei pääse paljud isegi herne kasvatamisel haigusetõrjest, rääkimata põldoast.

Haigusetõrje ajastamisest ja praegu esinevatest taimehaigustest teraviljadel

Putukatest põllul

Ilmastik mängib olulist rolli taimehaigusi tekitavate seente levikul. Saagi moodustamise aspektist haiguste tõrje kõige tähtsamaks eesmärgiks on hoida taim terve kogu kasvuperioodi vältel. Fungitsiidid on jätkuvalt tähtsad haiguste tõrje seisukohast, kuid ettevaatus nende kasutamisel on ülioluline. Haigustekitaja populatsioonis resistentsuse arenemise riski vähendamiseks tuleb vahetada fungitsiidide toimeaineid ja järgida kasutamise juhiseid.

Kärsakad hernel, oal ja lutsernil ning nende tõrje

Ilmad on soojad ning putukad toituvad aktiivselt, et varsti muneda. Liblikõielisi kultuure nagu hernest, uba ja lutserni kahjustavad mitmed hernekärsakate (Sitona spp.) ligiid, lisaks toitub lutserni lehtedest lutsernikärsakas (Hypera postica). Tuleb jälgida külve, et taimi päris ära ei näritaks, pilvisema ilma korral peituvad kärsakad lehtede vähele, kus neid võib arvuka esinemise korral leida.

Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum) ja selle tõrje

Tänavune kevad on soodne valgemädaniku levikule, lisaks soodustab haiguse arengut suurest tihedusest tingitud suur niiskus taimikus (üle 90%), lopsakas kasv (rohke lämmastikväetis) ning temperatuur üle 15°C. Nakatumiseks on soodustavad tegurid eelkõige kõrge õhutemperatuur ja vahelduv niiskus. Tõsise nakkuse korral võib saagikus väheneda poole võrra. Samuti kujutab ta ohtu teistele külvikorras olevatele laialehelistele põllukultuuridele nt hernes, põlduba.