Tudulinna  lattu läheb ainult sööda-  ehk kirju hernes !


 • Lattu saab kaupa vastu võtta 8:00-20:00
 • Saabumisel helistada  vähemalt 1h ette telefonil 5088590
 • Helistamisel jälgida lao omaniku instruktaaže
 • Saatelehele peab olema märgitud brutokaal
 • Tühja auto kaalumist ei teostata. Tühja kaalu saame konkreetse auto keskmise näitajana KEVILI süsteemist.
 • Kui autojuht teab oma auto netokaalu, võib ta selle saatelehe kirjutada
Kunda Sadamasse veetav söödanisu läeheb lattu nr. 4
 Protsetuur on järgmine:

 • Kaalukaardid on väravas turvatöötajate käes.
 • Autojuht võtab sealt kaardi ja sõidab koormaga siisesõidu kaalule- kaalub sisse
 • Paneb kauba lattu nr4 maha ja sõidab väljasõidu kaalule-  kaalub välja
 • Annab kaardi väravasse.
Saatelehele on oluline märkida kaardi number ja kella aeg, millal auto kaalule läks.
Saatelehe paneb autojuht postkasti, mis asub laoukse siseküljel.

Ladu on lahti 8:00-18:00


Transiidikeskus on avatud  E-R 8:00 - 19:00
Värkse info ka kodulehel:  http://ang.ee/

Mahalaadimise instruktaaz:

1. Täiskoormaga auto kaalumine (kaal asub labori juures)
2. Saateleht laborisse
3. Proovi võtmine kaubast (proovivõtu masinaga)
4. Auto ootab mahalaadimist (raadio kanal nr 7)
5. Tühi kaal


Allpool ka kaardi link, kuidas sõita laborini Hoidla tee 5 (kaardil kahjuks puuduvad uued laod ja labor)
http://kaart.delfi.ee//?bookmark=925273826e114b1246e09016fbc562c2
Muuga sadamasse veetava herne mahalaadimise instruktaaž

Herne autode liikumise plaan.

1) Auto sõidab automaatproovivõtu peale (MGT võtab proovi)
2) Autojuht annab info koorma kohta  Laborisse (akna kaudu)
3) Täiskoormaga auto sõidab MGT kaalu peale (autokaal nr. 1)
4) Auto ootab mahalaadimise järjekorras. 
5) Autod kutsutakse raadiojaamast (kanal No. 9) maha valamisele
6) Tühi Auto sõidab MGT Kaalu peale (autokaal nr. 1)
7) Autojuht võtab dokumendid (juhul, kui tegemist oli pabersaatelehega)  MGT Arvestusgrupis

Allpool liiklusskeem

Muuga sadama hernes
Kunda sadamasse minevate koormate mahalaadimise kord:

 • Autojuht võtab väravast turvatöötajalt kaalukaardi (väravas 3 kaarti)
 • Edasi sõita kaalu peale kasutades kaalukaarti, et võtta brutokaal
 • Edasi sõita merepoolse lao juurde. LADU NR 4
 • Mahavalamine lattu
OLULINE !!
 • Edasi vaja kirjutada saatelehele kaardi numbri (1;2 või 3) ja kella aeg, millal auto kaalule läks.
 • Saatelehe paneb autojuht postkasti, mis asub laoukse siseküljel.
 • Edasi kaalu peale, kus toimub auto tühikaalu võtmine
LÕPUKS!
Kaalukaart kindlast anda sadama väravasse tagasi!
Sillamäe sadam edastas alljärgneva instruktaaži:

Tarneaadress:
Sillamäe sadam
Tööstuse 14, Sillamäe / vaba tsoon ZO/0048/EE5000EE
Ladu avatud: 08:00 – 20:00*
*Auto peab saabuma hiljemalt 19.30, et jõuaks samal päeval tühjaks laadida
Palume, juhul, kui autojuhil tekkib probleeme/küsimusi võtta kindlasti ühendust SilSteve lao-dispetseriga ( tel. 53026660).

Alates 03.08.2020 muutub viljaautode sisemise logistika Sillamäe sadamas:

Vilja sisseveol toimib turvateenistusega seotud protsetuurid  pääslas nr.1 järgevalt :

1. Veokid viljaga lubatakse AS Sillamäe Sadam territooriumile sisse vilja elektroonilise (WAYBILLER) saatelehe alusel (läbipääsuluba ega nimekirja ei rakendata!).
2. Elektroonilisel saatelehel peab olema märgitud :

* sihtkoht - AS Silsteve ladu Sillamäel
* autojuhi nimi ja isikukood
* veoki reg. number

3.  Sillamäe sadamasse saabumisel, kontrollib turvatöötaja eelnevalt elektroonilise veoselehega esitatud isikuandmeid ja kauba vedamise sihtkohta ning seejärel trükib välja elektroonilise veoselehe ja teeb märke sissesõidust
4. Väljatrükitud e-veoseleht antakse autojuhile kaasa
5. Pärast tühjendamist liigub tühi veok tagasi Pääslasse nr 1
6. Turvatöötaja teeb märke väljasõidust ja võtab märgistatud e-veoselehe autojuhilt ära

NB! Pääslasse jõudmisel vaja kinnitada Waybilleris, et auto on jõudnud sihtpunkti ! 
Sadamas liiklusskeem:
Palun jälgida uut mahalaadimise skeemi ning jälgida sadamapoolseid juhiseid ning korraldusi!
Sillamäelt väetise laadimiseks,  kui auto läheb eraldi väetist laadima, on vaja:
- Auto Reg.NR
- Autojuhi nime
- Autojuhi isikukoodi

Hetkel AN bigbagide laadimine toimub laos 625/1

Sadamas liikumise skeem allpool- Skeem1!

Autod, kes on juba Sillamäe sadama territooriumil sees!

Peale vilja kallutamist lattu on autojuhil vaja:

 • sõita tühja autoga kaalu peale, et saada vilja saatelehed kätte
 • jätta auto seisma territooriumile (kaalumaja lähedale, vt ooteala oranziga)
 • võtta ammoonium nitraadi saatelehed (need saadab meile Belor) SilSteve deklarantide käest (punane nool) – selleks on vaja minna jalgsi vabatsoonist välja ning peale dokumentide kättesaamist – tagasi) – autojuhil peab kaasas olema ka vilja saateleht. Deklarantidelt ta saab info, mis lattu edasi sõita.
 • Autojuhi liikumine Skeem2


Autode liikumine väravast väetiselaoni (Skeem1)


Skeem2
Liikumisskeem, kui auto on eelnevalt Sillamäe sadamas sees
Oleme alustanud väetiste vedu:

Väetiste veona jäänud lisaveod+jooksvad tellimused