Taliteraviljade haigusetõrje ja leheväetamine


Taimekasvatushooaeg hakkab tasapisi ümber saama. Viimaste nädalate ilmad on olnud taimede kasvamiseks suurepärased. Samuti on ilm soosinud erinevate taimekaitsetööde tegemisi, nii tehakse talirapsil veel kasvureguleerimisi ning haigusetõrjet, samuti antakse boori ning mikroelemente vajadusel saab veel teha kasvuaegset umbrohutõrjet.

Põllumeeste ühistu KEVILI maisi sordivõrdluskatsePõllujalutus toimus 06. oktoobril Voore Farm OÜ-s. Maisihuvilisi oli tulnud kokku 30 ringis. Saabujaid ootas hommikukohv ja soe pirukas kohalikust külalistemajast. Peale avasõna tutvustas sordivõrdluskatse agrotehnikat noorperemees Hendrik Klammer.

Ristõieliste nuuter (Plasmodiophora brassicae)


Tänavune sügis on soodustanud nii talirapsil kui rüpsil ristõieliste nuutrisse nakatumist. Tegemist on limaseenega, kes elab eostena mullas. Soojus, optimaalne temperatuur 18-25 °C ja niiskus on haiguse arenguks suurepärane. Mullavees idanenud rändeosed tungivad peremeestaime (ristõielised kultuurid) juurtesse ning põhjustavad taimedel juurekahjustusi.

Milliseid taimekahjureid või -haigusi võime praegu põldudel kohata?


Viimastel aastatel on teraviljadel sügisel kõige suuremat kahju tekitav kahjur rootsi kärbes. Lisaks võib teravilju kahjustada lehetäid, mõnikord maakirbud ja viimasel ajal ka limused eelkõige nälkjad. Rootsi kärbse märkamata jätmine võib tekitada hektarite suuruseid tühikuid põldudel, teised kahjurid siiani nii suuri probleeme pole põhjustanud. Rapsipõllul võime sügisel näha nii lehevaablaste ebaröövikud, kaevandikärbse toitumist, maakirpe, tirdilisi, tuhktäide kolooniaid ja kõige ohtlikumat kahju tekitavaid  limused.

Sügisene umbrohutõrje taliteraviljades

Kätte on jõudnud september ja kuigi alustati taliteraviljade külvidega juba augustis on peamine külviaeg veel ees. Seega on jällegi hea meelde tuletada, milliseid tooteid teraviljadel umbrohutõrjeks kasutada.

Talinisu sordivõrdluskatse Essi Agro OÜ-s, 2020.a.


Tänavune talinisu sordivõrdluskatse rajati 2019.aasta sügisel viljandi maakonda Kõo valda Essi Agro OÜ põldudele Tõnis Riisk käe all. Talinisu sordivõrdluskatses olid kuus sorti: ´Bosporus´, ´Bohemia´, ´KWS Emil´, ´Julie´, ´Edvins´ ja ´Talsis´. Katsevariantide suurus oli 0,72 ha, seega usaldatav pind võrdlemaks erinevaid sorte. Katsepõld koristati 17.08.2020 ja nüüd on aeg kokkuvõtete tegemiseks.

Talirapsi sügisene haiguste tõrje  ja kasvureguleerimine


Suur osa talirapse on tänaseks koristatud. Väga oluline on hinnata oma koristatud rapsi põldu ja vaadata kui palju on kahjustatud varsi. Viimastel aastatel on väga olulisel määral alandanud rapsi saaki  mitmed haigused. Piirkonniti on haiguste intensiivsus erinev. Erilist tähelepanu tuleb pöörata just sügisel nakatuvatele haigustele nagu mustmädanik ehk fomoos (Phoma lingam, Leptospaeria maculans), mis tekitab rapsil juurekaela- ja varremädanikku. Samuti tsülindrosporioosile (Pyrenopeziza brassicae, Cylindrosporium concentricum), mis hävitab lehestiku, kahjustab kõtru ning soodustab nende enneaegset avanemist.

Talirapsi ja talirüpsi sügisene umbrohutõrje


Talirapsi külve on tehtud juba augusti algusest, kohe järgi ka umbrohutõrjet. Siiski on paljudel koristuse viibimise tõttu see töö ees, kuna põlde ei ole saanud enne talirapsi külvi eelmise kultuuri alt kätte. Seega pole hilja meelde tuletada talirapsi-ja rüpsi umbrohutõrjeks kasutatavaid tooteid. Talirapsile ja -rüpsile peaks tegema umbrohutõrje juba sügisel. Umbrohutõrjevahendite valik tuleks teha vastavalt põllul olevatele tingimustele.

Talirapsi suurim oht- limused!

Kuna koristusperiood on viibinud saab tänavu tänavu suur osa varajasi talirapsi külve maha peale ristikut või rohumaad. See tähendab aga seda, et oht limuste (teod ja nälkjad) ründeks on väga suur.