Kultuuride koristuseelne umbrohutõrje


Tänavune kasvuperiood on pisut pikemaks veninud tänu jahedale kevadele, seega võtab ka viljade valmimine rohkem aega. Võib öelda, et põhiline koristusperiood on veel ees. Ilmataat lubab järgnevatel päevadel sooja ja see aitab koristushooajale positiivselt kaasa.

Teraviljade pähikuhaigused – fusarioos pähikul (Fusarium spp.)


Niiske ja soe ilm teravilja õitsemise ja terade täitumise ajal soodustab pähiku- ja teisi teraviljahaigusi. Ehkki need võivad saaki vähendada, on nende peamine mõju tera kvaliteedile. Nakatumine võib vähendada teraviljade täitumist ja põhjustada madalat mahukaalu ja väiksemat tera.

Oa-teramardikas (Bruchus rufimanus)


Oa-teramardika kahjustuse tulemusel on oad auklikud ning selline uba toiduoaks ei kõlba, küll aga loomasöödaks. Viimased pehmed talved on soosinud mardika talvitumist, ning neid võib leida arvukalt ka nendel põldudel, kus eelmisel aastal kasvas uba.

Lutsernikasvatuse meelespea!

Saabumas on lutsernide esimese niite aeg,  peale niidet tuleb lutserni väetada, et taimik hakkaks jõudsalt uuesti kasvama. Vaatame üle ka uuskülvidel tehtavad tööd. 

KEVILI Põllujalutus Pildis 7. osa.

Sisu:
1. Taliteraviljade kasvukõrguse ja lamandumise hindamine. Lipulehe kaitse. Varajastel sortidel juba tänaseks tehtud.
2. Suviteraviljade umbrohutõrje.

KEVILI ringkäik koduaias 2. osa


Vaata videod siit (LINK)

Üheks enamlevinud kahjuriks koduaias on lehetäilased (Aphididae), neid võib leida praktiliselt kõikidel kultuuridel. Lehetäid on väikesed, 1–5 mm pikkused, taimemahlast toituvad putukad.

Ripslased (Thripidae) taliteraviljades

Tänuvu on üks selline aasta, kus ripslaste arvukus on taliteraviljades üsna kõrge. Piirkonniti on see väga erinev, sest putukate esinemist mõjutavad mitmed tegurid.

Kõdra-peitkärsakas (Ceutorhynchus obstrictus)

Esimesed kõdra-peitkärsakad ilmusid rapsile õitsemise alguses, tänaseks on ka Põhja-Eestis raps täisõites. Vaadake, hinnake olukorda enne kui otsustate, kas tõrje on vajalik või mitte, mõnel pool on mardikate arvukus üsna kõrge ning ületab mitmekordselt tõrjekriteeriumi.