Herne ja oa umbrohutõrje

Eelmine nädal sai meelde tuletatud, mis tingimustel võiks mullaherbitsiide kasutada. Enamus herne ja põldoa umbrohutõrjevahenditest kasutatakse juba enne kultuuri tärkamist.

Varakevadine umbrohutõrje talirapsis

Herne ja põldoa umbrohutõrjel mullaherbitsiidide kasutamisest

Kuna temperatuurid vaikselt tõusevad, soovitame käia üle talirapsi põllud ja vaadata üle umbrohtumuse tase.

Fomoos e. mustmädanik (Leptosphaeria spp.)


Rapsi põldudel käies olen avastanud, et tervete taimede vahel on mädasid taimi, mõnel põllul on neid rohkelt mõnel pole üldse. Külm sellist mädanemist ei saa põhjustada, kuna võtaks ka kõrvalasuva taime ära. Kõikidel põldudel oli sügisel kasvureguleerimine tehtud ja ühtlasi ka haiguste tõrje. Hakkasin põhjalikult uurima milles võib probleem olla. Võtsin põldudelt taimi kaasa ja uurisin binokulaari all lähemalt ning selgus, et hävinud taimedel on fomoosi ehk mustmädaniku nakkus. Konsulteerisin Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Vanemteaduri Pille Sooväljaga, kes kinnitas minu leide, et tegu on mustmädanikuga ja andis ka haiguse arengust põhjaliku ülevaate.

Sellel nädalal tutvustame Teile Tartumaal Pilsu talu põllule 5,2 ha suurusele katsealale rajatud talirapside sordivõrdluskatset. 2018. aasta kevadel anti põllule komposti, mis segati tüükultivaatoriga mulda. Põllule külvati mulla parendamiseks vahekultuuride segu (keerispea, tatar, hernes) ja kuna vahekultuuri mass oli suur, purustati see peale õitsemist ning künti sisse 21. augustil. 2017. aastal kasvas põllul kaer.

Ristõieliste nuuter (Plasmodiophora brassicae)


Ikka ja jälle võib osutuda halvaks üllatuseks, et ristõielist nuuter on rapsi nakatanud. Esmaseks tunnuseks on sageli pisut punakas või natuke kehvapoolsem taim ning mullast välja tõmmates on taime juurdel pahataolised moodustised. On olukordi, kus kasvuperioodi alguses pole haiged taimed visuaalselt tervetest eristatavad, kuid mulla pinnalt on paksendid juurtel juba näha.

Tänavusel hooajal hoiame pilku peal sordivõrdluskatsetel ja vaatame läbi hooaja kuidas taimed kasvavad ning mis tööd ja tegemised seal ette tulevad. Suur KEVILI põllupäev, kus kõik huvilised saavad oma silmaga tulemusi näha, toimub 4. Juunil 2019.a.

Tüfuloos (Typhula borealis, T. incarnata)

Tänavusel kevadel on peale tavapärase lumiseene (Microdochium nivale) kahjustuse näha ka tüfuloosi (Typhula borealis, T. incarnata) kahjustusi. Paljudele on kindlasti see haigus suhteliselt tundmatu ning seepärast tahaksin jagada pisut infot.

Kevadine külviaeg on õige pea saabumas. Väga oluline on mõelda kultuuri ja sordi valikule, kuid on veel olulisem, kuidas kindlustada võimalikult hea saak. Üheks võimaluseks on seemnete puhtimine. Puhtimine on parim ja ka odavam viis tõrjuda taimehaigusi. Oluline on taime kasvu algperioodil, kui taim on nõrk ning ilmastikutingimused sageli väga muutlikud, hoida taimehaigused kontrolli all.

Alamkategooriaid