Kunda Sadamasse veetav söödanisu läeheb lattu nr. 4
 Protsetuur on järgmine:

 • Kaalukaardid on väravas turvatöötajate käes.
 • Autojuht võtab sealt kaardi ja sõidab koormaga siisesõidu kaalule- kaalub sisse
 • Paneb kauba lattu nr4 maha ja sõidab väljasõidu kaalule-  kaalub välja
 • Annab kaardi väravasse.
Saatelehele on oluline märkida kaardi number ja kella aeg, millal auto kaalule läks.
Saatelehe paneb autojuht postkasti, mis asub laoukse siseküljel.

Ladu on lahti 8:00-18:00


Transiidikeskus on avatud  E-R 8:00 - 19:00
Värkse info ka kodulehel:  http://ang.ee/

Mahalaadimise instruktaaz:

1. Täiskoormaga auto kaalumine (kaal asub labori juures)
2. Saateleht laborisse
3. Proovi võtmine kaubast (proovivõtu masinaga)
4. Auto ootab mahalaadimist (raadio kanal nr 7)
5. Tühi kaal


Allpool ka kaardi link, kuidas sõita laborini Hoidla tee 5 (kaardil kahjuks puuduvad uued laod ja labor)
http://kaart.delfi.ee//?bookmark=925273826e114b1246e09016fbc562c2
Muuga sadamasse veetava herne mahalaadimise instruktaaž

Herne autode liikumise plaan.

1) Herne koormad võivad otse sõita MGT käsiproovivõttu ühe kaupa (ICC võtab proovi)
2) Herne koormad sõidavad automaatproovivõtu peale (MGT võtab proovi)
3) Autojuht annab saatele Laborisse (akna kaudu)
4) Täiskoormaga auto sõidab MGT kaalu peale (autokaal nr. 1)
5) Auto ootab mahalaadimise järjekorras.
6) Autod kutsutakse raadiojaamast (kanal No. 9) kas Elevaatori või Stivis (Ladu No.4) lossimisele.
7) Tühi Auto sõidab MGT Kaalu peale (autokaal nr. 1)
8) Autojuht võtab dokumendid MGT Arvestusgrupis

Allpool liiklusskeem

Muuga sadama hernes
Kunda sadamasse minevate koormate mahalaadimise kord:

 • Autojuht võtab väravast turvatöötajalt kaalukaardi (väravas 3 kaarti)
 • Edasi sõita kaalu peale kasutades kaalukaarti, et võtta brutokaal
 • Edasi sõita merepoolse lao juurde. LADU NR 4
 • Mahavalamine lattu
OLULINE !!
 • Edasi vaja kirjutada saatelehele kaardi numbri (1;2 või 3) ja kella aeg, millal auto kaalule läks.
 • Saatelehe paneb autojuht postkasti, mis asub laoukse siseküljel.
 • Edasi kaalu peale, kus toimub auto tühikaalu võtmine
LÕPUKS!
Kaalukaart kindlast anda sadama väravasse tagasi!
Sillamäe sadam edastas alljärgneva instruktaaži:

Tarneaadress:
Sillamäe sadam
Tööstuse 14, Sillamäe / vaba tsoon ZO/0048/EE5000EE
Ladu № 3/А
Ladu avatud: 08:00 – 20:00*
*Auto peab saabuma hiljemalt 19.30, et jõuaks samal päeval tühjaks laadida
Palume, juhul, kui autojuhil tekkib probleeme/küsimusi võtta kindlasti ühendust SilSteve lao-dispetseriga ( tel. 53026660).

Alates 07.08.17 muutub viljaautode sisemise logistika Sillamäe sadamas:

Vilja sisseveol toimib turvateenistusega seotud protsetuurid  pääslas nr.1 järgevalt :

1. Veokid viljaga lubatakse AS Sillamäe Sadam territooriumile sisse vilja saatelehe alusel (läbipääsuluba ega nimekirja ei rakendata!).
2. Saatelehel peab olema märgitud :

* sihtkoht - AS Silsteve ladu Sillamäel
* autojuhi nimi ja isikukood
* veoki reg. number

3. Veoki sisenemisel teeb turvatöötaja saatelehele märke pitsatiga `` SISSE `` ja tagastab veokijuhile saatelehe ning lubab veoki territooriumile.
4. Veoki väljumisel turvatöötaja kontrollib, et veok oleks tühi. Võtab veokijuhilt saatelehe ja teeb pitsatiga saatelehele märke`` VÄLJA ``, pitsati kõrvale tuleb kirjutada `` TÜHI ``


Vilja sisseveo protseduur detailsemalt.

1. Vili (edaspidi Kaup) liigub sisse veokitega;
2. Klient esitab nimekirja veokitest sissepääsu loa vormistamiseks. SilSteve korraldab sissesõidu loa vormistamise;
3. Kaubaga veok siseneb vabatsooni pääslas nr 1, esitab sissesõidul saatelehe. Turvatöötaja paneb saatelehele templi „SISSE“;
4. Veok liigub edasi autokaalule. Kalule pealesõit toimub üldjuhul elavas järjekorras;
5. Kauba kaalumine ning proovide võtmine toimub samaaegselt, kui auto seisab kaaludel. Saatedokumendid antakse üle SilSteve kaalumaja töötajale.
6. Pärast kaalumist ootab autojuht Labori tulemuste ootealal surveieri poolt märguannet , et võib mahalaadimisele minna;
7. Pärast analüüside valmis saamist saab autojuht surveieri töötajalt tagasi saatelehe, millele on kirjutatud Kauba nimetus ja Lao number; vajadusel ka sõiduskeemi;
8. Autojuht sõidab saatelehel märgistatud lattu. Vastavasse lattu jõudes esitab saatelehe laodispetšerile; kauba lattu mahalaadimisel juhindub laodispetšeri instruktsioonidest;
9. Tagasisõidul kaalutakse tühi auto samadel kaaludel, saatelehele kirjutatakse auto kaal ja kauba netokaal.
10. Tühi veok liigub vabatsoonist välja;

Sadamas liiklusskeem:
Palun jälgida uut mahalaadimise skeemi ning jälgida sadamapoolseid juhiseid ning korraldusi!
Sillamäelt väetise laadimiseks,  kui auto läheb eraldi väetist laadima, on vaja:
- Auto Reg.NR
- Autojuhi nime
- Autojuhi isikukoodi

Hetkel AN bigbagide laadimine toimub laos 625/1

Sadamas liikumise skeem allpool- Skeem1!

Autod, kes on juba Sillamäe sadama territooriumil sees!

Peale vilja kallutamist lattu on autojuhil vaja:

 • sõita tühja autoga kaalu peale, et saada vilja saatelehed kätte
 • jätta auto seisma territooriumile (kaalumaja lähedale, vt ooteala oranziga)
 • võtta ammoonium nitraadi saatelehed (need saadab meile Belor) SilSteve deklarantide käest (punane nool) – selleks on vaja minna jalgsi vabatsoonist välja ning peale dokumentide kättesaamist – tagasi) – autojuhil peab kaasas olema ka vilja saateleht. Deklarantidelt ta saab info, mis lattu edasi sõita.
 • Autojuhi liikumine Skeem2


Autode liikumine väravast väetiselaoni (Skeem1)


Skeem2
Liikumisskeem, kui auto on eelnevalt Sillamäe sadamas sees
Oleme alustanud väetiste vedu:

Väetiste veona jäänud lisaveod+jooksvad tellimused