Seemnete puhtimine teraviljadel

Teraviljade kasvatamisel on väga oluline mõelda kultuuri ja sordi valikule, kuid veel olulisem on see, kuidas kindlustada võimalikult hea saak. Üheks võimaluseks on seemnete puhtimine.

Maisi sordivõrdluskatse 2020. aastal Voore Farm OÜ-s.


Maisi sordivõrdluskatse külvati 04.05.2020 Lääne-Virumaale, Viru-Jaagupi alevikku, Voore Farm OÜ 25,59 ha põllule. Katse sai teoks tänu Voore farm OÜ noorperemehele Hendrik Klammerile ja tema meeskonnale, kes aitasid töid teostada.

Heintaimede katse Roodeväljal

Heintaimede katse rajati 23.04.2020 Lääne-Virumaale, Rakvere valda, Roodeväljale, ligi 10 ha põllule. Katse sai teoks tänu Kaarli Farm oü-le, mida juhatab Kristjan Mitt ning jookvaid töid aitas teostada agronoom Laur Heinla. Heintaimede katse rajati neljaks aastaks ning katsevariante kokku oli 13.

Taliteraviljade haigusetõrje ja leheväetamine


Taimekasvatushooaeg hakkab tasapisi ümber saama. Viimaste nädalate ilmad on olnud taimede kasvamiseks suurepärased. Samuti on ilm soosinud erinevate taimekaitsetööde tegemisi, nii tehakse talirapsil veel kasvureguleerimisi ning haigusetõrjet, samuti antakse boori ning mikroelemente vajadusel saab veel teha kasvuaegset umbrohutõrjet.

Põllumeeste ühistu KEVILI maisi sordivõrdluskatsePõllujalutus toimus 06. oktoobril Voore Farm OÜ-s. Maisihuvilisi oli tulnud kokku 30 ringis. Saabujaid ootas hommikukohv ja soe pirukas kohalikust külalistemajast. Peale avasõna tutvustas sordivõrdluskatse agrotehnikat noorperemees Hendrik Klammer.

Ristõieliste nuuter (Plasmodiophora brassicae)


Tänavune sügis on soodustanud nii talirapsil kui rüpsil ristõieliste nuutrisse nakatumist. Tegemist on limaseenega, kes elab eostena mullas. Soojus, optimaalne temperatuur 18-25 °C ja niiskus on haiguse arenguks suurepärane. Mullavees idanenud rändeosed tungivad peremeestaime (ristõielised kultuurid) juurtesse ning põhjustavad taimedel juurekahjustusi.