Oa-Lehetäi (Aphis fabae) ja oa-teramardika (Bruchus rufimanus) bioloogia ja tõrjevõimalused.

Soojad ja kuivad ilmad soodustavad kahjurite arvukust. Peale hernekärsakate (Sitona spp.) on põldoal levinud oa-lehetäi (Aphis fabae) ning oa-teramardikas (Bruchus rufimanus). Oa-lehetäid on iga aastane probleem, eriti aktiivselt on nad toimetamas kuumal perioodil. Oa-teramardikad on meil pigem viimased 5-6 aastat kahjur. Pehmed talved on soosinud selle mardika talvitumist ning tänavu tuleb olla jällegi valmis selleks, et mardikate kahjustuse tulemusena on oad auklikud ning toiduoaks ei pruugi minna.

Külmakahjustused ning kuidas seda leevendada.

Lisaks erakordselt kuivale maikuule tuleb meil nüüd silmitsi seista külmakahjustustega. Madalad temperatuurid, möödunud nädalal, põhjustasid nii mõnegi kultuuri hukkumise või väga suuri kahjustusi. Sellist olukorda ei osanud keegi ette näha.

Valgemädanik ( Sclerotinia sclerotiorum ) ja selle tõrje

Haigustekitaja areneb väga paljudel taimeliikidel: ristõielistel, kaunviljadel, maavitsalistel ja teistel. Lai peremeestaimede ring näitab, et patogeen pole spetsialiseerunud. Valgemädanikku leidub kõikides rapsikasvatuspiirkondades. Suuremaid kahjustusi esineb tuulevarjulistel
rõsketel aladel. Olenevalt ilmastikutingimustest varieerub kahju ulatus aastati ja põlluti. Nakatuda võib üle 50% taimedest, saagikadu võib olla kuni tonn/ha.

Hernekärsakad (Sitona spp.) ja nende kahjustused

Soojad ilmade saabudes on putukate aktiivsus suurenenud. Hernes ja põlduba on mõnel pool tärganud ning nüüd tuleb iga päev käia vaatamas, kuidas putukate arvukus põllul on. Ühtlasi jagan oma eelmise aasta väikest uurimustööd hernekärsakate vastsete arvukuse kohta.

Taliteraviljade kasvureguleerimine


Sel nädalal lubab ilmataat sooja, mõnel pool võib veel nädala alguses kohati öökülma lubada, seega tuleb jälgida ilmateadet. Nüüd on lootust, et ka põhjapool läheb taimede kasv käima.

Herne ja põldoa umbrohutõrje

Herne ja põldoa külvid on tänu eelnevale soojale perioodile hoogsalt käinud ning suuremal osal on ka külvid maas. Esimesed hernedki on tärganud. Kahjuks pole ilm soosinud umbrohutöid, kuna öökülmad hoiavad seda tugevalt tagasi.