Muuga sadamasse veetava herne mahalaadimise instruktaaž

Herne autode liikumise plaan.

1) Auto sõidab automaatproovivõtu peale (MGT võtab proovi)
2) Autojuht annab info koorma kohta  Laborisse (akna kaudu)
3) Täiskoormaga auto sõidab MGT kaalu peale (autokaal nr. 1)
4) Auto ootab mahalaadimise järjekorras. 
5) Autod kutsutakse raadiojaamast (kanal No. 9) maha valamisele
6) Tühi Auto sõidab MGT Kaalu peale (autokaal nr. 1)
7) Autojuht võtab dokumendid (juhul, kui tegemist oli pabersaatelehega)  MGT Arvestusgrupis

Allpool liiklusskeem

Muuga sadama hernes
Kunda sadamasse minevate koormate mahalaadimise kord:

 • Autojuht võtab väravast turvatöötajalt kaalukaardi (väravas 3 kaarti)
 • Edasi sõita kaalu peale kasutades kaalukaarti, et võtta brutokaal
 • Edasi sõita merepoolse lao juurde. LADU NR 4
 • Mahavalamine lattu
OLULINE !!
 • Edasi vaja kirjutada saatelehele kaardi numbri (1;2 või 3) ja kella aeg, millal auto kaalule läks.
 • Saatelehe paneb autojuht postkasti, mis asub laoukse siseküljel.
 • Edasi kaalu peale, kus toimub auto tühikaalu võtmine
LÕPUKS!
Kaalukaart kindlast anda sadama väravasse tagasi!
Sillamäe sadam edastas alljärgneva instruktaaži:

Tarneaadress:
Sillamäe sadam
Tööstuse 14, Sillamäe / vaba tsoon ZO/0048/EE5000EE
Ladu avatud: 08:00 – 20:00*
*Auto peab saabuma hiljemalt 19.30, et jõuaks samal päeval tühjaks laadida
Palume, juhul, kui autojuhil tekkib probleeme/küsimusi võtta kindlasti ühendust SilSteve lao-dispetseriga ( tel. 53026660).

Alates 03.08.2020 muutub viljaautode sisemise logistika Sillamäe sadamas:

Vilja sisseveol toimib turvateenistusega seotud protsetuurid  pääslas nr.1 järgevalt :

1. Veokid viljaga lubatakse AS Sillamäe Sadam territooriumile sisse vilja elektroonilise (WAYBILLER) saatelehe alusel (läbipääsuluba ega nimekirja ei rakendata!).
2. Elektroonilisel saatelehel peab olema märgitud :

* sihtkoht - AS Silsteve ladu Sillamäel
* autojuhi nimi ja isikukood
* veoki reg. number

3.  Sillamäe sadamasse saabumisel, kontrollib turvatöötaja eelnevalt elektroonilise veoselehega esitatud isikuandmeid ja kauba vedamise sihtkohta ning seejärel trükib välja elektroonilise veoselehe ja teeb märke sissesõidust
4. Väljatrükitud e-veoseleht antakse autojuhile kaasa
5. Pärast tühjendamist liigub tühi veok tagasi Pääslasse nr 1
6. Turvatöötaja teeb märke väljasõidust ja võtab märgistatud e-veoselehe autojuhilt ära

NB! Pääslasse jõudmisel vaja kinnitada Waybilleris, et auto on jõudnud sihtpunkti ! 
Sadamas liiklusskeem:
Palun jälgida uut mahalaadimise skeemi ning jälgida sadamapoolseid juhiseid ning korraldusi!
Sillamäelt väetise laadimiseks,  kui auto läheb eraldi väetist laadima, on vaja:
- Auto Reg.NR
- Autojuhi nime
- Autojuhi isikukoodi

Hetkel AN bigbagide laadimine toimub laos 625/1

Sadamas liikumise skeem allpool- Skeem1!

Autod, kes on juba Sillamäe sadama territooriumil sees!

Peale vilja kallutamist lattu on autojuhil vaja:

 • sõita tühja autoga kaalu peale, et saada vilja saatelehed kätte
 • jätta auto seisma territooriumile (kaalumaja lähedale, vt ooteala oranziga)
 • võtta ammoonium nitraadi saatelehed (need saadab meile Belor) SilSteve deklarantide käest (punane nool) – selleks on vaja minna jalgsi vabatsoonist välja ning peale dokumentide kättesaamist – tagasi) – autojuhil peab kaasas olema ka vilja saateleht. Deklarantidelt ta saab info, mis lattu edasi sõita.
 • Autojuhi liikumine Skeem2


Autode liikumine väravast väetiselaoni (Skeem1)


Skeem2
Liikumisskeem, kui auto on eelnevalt Sillamäe sadamas sees
Oleme alustanud väetiste vedu:

Väetiste veona jäänud lisaveod+jooksvad tellimused


Mis on KEVILI ?

Põllumeeste ühistu KEVILI (nimi tuletatud sõnadest Kesk Eesti VILI) on 139 liikmega teravilja- ja rapsikasvatajate ühistu. KEVILI liikmed on iseseisvad juriidilised või füüsilistest isikutest põllumajandus tootmisega tegelevad ettevõtted, kes asuvad üle kogu Eesti. Enim liikmeid on: Virumaal, Tartumaal ja Viljandimaal. Liikmed kasutavad kokku umbes 80 000 ha Eestis haritavast maast ja keskmine haritav pind ühe liikme kohta on 580 ha. Ühistu kõrgeim võimuorgan on Üldkoosolek, kes võtab vastu ühistu arengut puudutavaid otsuseid.

Ühistu strateegiate ja eesmärkide elluviimist suunab 7 liikmeline liikmete seast valitud nõukogu.  Ühistu igapäeva tööd juhib juhatuse liige/ juhataja ning tegevmeeskond. KEVILI eesmärk on ühise majandustegevuse kaudu oma liikmetele tulu teenida.

KEVILI see on kaasaegne tootmine, koos tegutsemine, Eesti asi ja maaelu hoidjad! KEVILI missioon on läbi ühistegevuse liikmetele konkurentsieelise loomine.

Meie eesmärk on arendada välja üle-Eestiline põllumajandustootjate ühistu, mis ühishangete, -turustamise ja koolituse kaudu suurendab oma liikmete majandustegevuse kasumlikkust ja Eesti põllumajanduse jätkusuutlikkust

KEVILI põhiväärtused on USALDUS, KOOSTÖÖ ja TULEMUSLIKKUS

Kuidas liituda?

Liikmeks saamiseks on vaja ära teha 7 sammu:
 • Anna KEVILI’le teada enda huvist liitumiseks.
 • Piirkonna esindaja külastab ettevõtet ja tutvub liikmega.
 • Vestlus KEVILI juhatajaga, et teataks kellega liitutakse.
 • Raamatupidamine teeb finantside uuringu ja analüüsi.
 • Vajalik on kahe KEVILI liikmest soovitaja olemasolu.
 • Kirjalik avaldus KEVILI nõukogule liikmeks astumiseks. Uus liige võetakse KEVILI’sse vastu  nõukogu otsusega
 • Pärast positiivset otsust tasuda ühistu osakapitali makse 3000 EUR, mida on õigus ühistust lahkumisel tagasi saada.

2015 aasta seisuga kuulub ühistusse 135 liiget. KEVILI liikmeks võib saada füüsiline ja juriidiline isik, kes tegeleb põllukultuuride kasvatamisega.

Põllumeeste ühistu KEVILI liimete nimekiri


Miks liituda?

Ühistegevuse suurimateks väärtusteks on omaabi, demokraatia ehk liikmete võim, isiklik vastutus, võrdõiguslikkus, õiglus ja solidaarsus.
Ühistegevuse kandvaks ideeks on ühistu liikmetele nende vajaduste rahuldamise otstarbel omahinnaga teenuste osutamine. Ühistegevust saavad arendada ainult ühesuguste huvidega inimesed, kes tahavad teha koostööd kõigi osalenute vajaduste rahuldamiseks.

Ühistegevuse suurim vaenlane on ühistu liige, kelle tegevusmotiiviks on kasu saamine teiste arvelt. KEVILI valib oma liikmeid väga hoolikalt. Kõikidele uutele liikmetele tehakse põhjalik taustakontroll ja vajalik on vähemalt kahe olemasoleva liikme soovitus, millega tagatakse, et kõik meie liikmed on ausad ja huvitatud ühistegevusest.

Ühistegevuse põhilised eesmärgid:
 • saavutada juurdepääs suurematele turgudele;
 • luua eeldused stabiilse ja kvaliteetse tooraine baasilt paremate kokkuleppehindade kujundamiseks;
 • osutada liikmetele omahinna tasemel teenuseid;
 • toodetud tooraine garanteeritud kokkuost;
 • olmeliste vajaduste rahuldamine;
 • nõuanne ja koolitus liikmetele;
 • vaimsete vajaduste rahuldamine.
Põhilised põhjused ühistuga ühinemiseks:
 • vähendada kulutusi sisendite ostmisel;
 • saada õiglast ja head hinda oma tooraine eest;
 • saada ligipääs turgudele ja vähendada tootmisriske;
 • soetada varusid ja reserve;
 • hoida kokku kulutusi ladustamisele ja hoiustamisele;
 • saada osa kasumist, mis tekib saakide müügist;
 • saada osa kasumist, mis tekib suuremast kaubakäibest.
Ühistute eesmärgid ja põhimõtted
Et olla ükskõik millise ühistu liige, peaks liige teadma ühistus olemisega kaasnevaid õigusi ja kohustusi ning teadma ühistu kandvaid ideid ja eesmärke.
Juhul kui need eesmärgid ei kattu, siis ei ole ka põhjust ühistus olla!
Iga KEVILI-ga liituja peab teadma, millised on KEVILI toimimise põhimõtted ja mis on KEVILI eesmärgid.
Samuti tuleb teada millised on KEVILI liikmete õigused ja kohustused.

Liitumiseks täida avaldus (xls) ja saada see kevili[at]kevili.ee
Roodevälja terminal on suurim ja kaasaegseim põllumeeste endi poolt rajatud viljaterminal Eestis. Terminalid mahutavad kokku  ca 100 000 tonni vilja ja mõlemad kuivatid suudavad kuivatada 75 tonni tunnis. Terminalides asuvad Eesti kaasaegseimad laborid, mis teevad viljaproovide kiiranalüüsi mõne hetkega. Ühes terminalis suudetakse vastu võtta maksimaalselt  kuni 400 tonni vilja tunnis ehk ca 16 veoautot.

Teraviljakompleksid on rajatud koostöös  Nordecon Betoon OÜ-ga, tehnoloogia tarnija Lachenmeier-Monsun ja seadmete paigaldaja Rantipol OÜ. Roodevälja terminalide juhataja on Kristjan Sakk ning Rõngu terminali juhatab Alar Sõro, kelle meeskonda kuulub 6 töötajat.


  2016 08 02 Pano Kevili 2 30 terminal-sky-350px