Lutsernikasvatuse meelespea!

Saabumas on lutsernide esimese niite aeg,  peale niidet tuleb lutserni väetada, et taimik hakkaks jõudsalt uuesti kasvama. Vaatame üle ka uuskülvidel tehtavad tööd. 

KEVILI Põllujalutus Pildis 7. osa.

Sisu:
1. Taliteraviljade kasvukõrguse ja lamandumise hindamine. Lipulehe kaitse. Varajastel sortidel juba tänaseks tehtud.
2. Suviteraviljade umbrohutõrje.

KEVILI ringkäik koduaias 2. osa


Vaata videod siit (LINK)

Üheks enamlevinud kahjuriks koduaias on lehetäilased (Aphididae), neid võib leida praktiliselt kõikidel kultuuridel. Lehetäid on väikesed, 1–5 mm pikkused, taimemahlast toituvad putukad.

Ripslased (Thripidae) taliteraviljades

Tänuvu on üks selline aasta, kus ripslaste arvukus on taliteraviljades üsna kõrge. Piirkonniti on see väga erinev, sest putukate esinemist mõjutavad mitmed tegurid.

Kõdra-peitkärsakas (Ceutorhynchus obstrictus)

Esimesed kõdra-peitkärsakad ilmusid rapsile õitsemise alguses, tänaseks on ka Põhja-Eestis raps täisõites. Vaadake, hinnake olukorda enne kui otsustate, kas tõrje on vajalik või mitte, mõnel pool on mardikate arvukus üsna kõrge ning ületab mitmekordselt tõrjekriteeriumi.

Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum)

Valgemädanik on meil rapsi õitsemise ajal peamine haigus, millega tuleb arvestada. Sageli ei põhjusta ta väga suuri kahjustusi, kuid tõsise nakkuse korral võib saagikus väheneda poole võrra. Samuti kujutab ta ohtu teistele külvikorras olevatele laialehelistele põllukultuuridele nt hernes, põlduba.

KEVILI Põllujalutus Pildis 5 osa.

Sisu:
• Taliteraviljade kasvureguleerimine ja haiguste tõrje.
• Taliteraviljades umbrohutõrje.
• Herne/oa kärsaka seire.
• Suviviljade pealtväetamine.

Fungitsiidide ajastamisest


Ilmastik mängib olulist rolli taimehaigusi tekitavate seente levikul. Saagi moodustamise aspektist haiguste tõrje kõige tähtsamaks eesmärgiks on hoida taim terve kogu kasvuperioodi vältel. Fungitsiidid on jätkuvalt tähtsad haiguste tõrje seisukohast, kuid ettevaatus nende kasutamisel on ülioluline. Haigustekitaja populatsioonis resistentsuse arenemise riski vähendamiseks tuleb vahetada fungitsiidide toimeaineid ja järgida kasutamise juhiseid.

Herne ja oa umbrohutõrje

Tänaseks on enamusel herne ja põldoa külvid maha saadud. Kuna kultuurid pole veel suures osas tärganud, saame kasutada mullaherbitsiide. Mullaherbitsiidid töötavad efektiivselt piisava mullaniiskuse juures, lisaks on on soovitav lisada mullamärgajat Periterra 0,1 l/100 l vee kohta. Mullapreparaate pole soovitav kasutada kui orgaanilise aine sisaldus mullas on üle 10%.
Väga levinud on enne kultuuri tärkamist Fenix-i ja Stomp CS kasutamine. Siinkohal tahaksingi meelde tuletada, et need pole ainukesed tooted, mida saab enne kultuuri tärkamist kasutada.