Millal ja kuidas kasutada koristuseelset töötlemist?


Mõnikord tuleb ette olukordi, kus umbrohutõrje on jäänud kehvaks ning põld umbrohtunud. Probleem oli ka tänavuses ilmastikus, kus kevadine kuivaperiood ei soodustanud umbrohtude tärkamist ning hilisemad vihmad panid umbrohud kasvama. Selline olukord teeb koristamise vaevanõudvaks. Lisaks jääb palju umbrohuseemneid seemnete sisse, mis omakorda tõstab sorteerimise ja kuivatamise kulusid. Teraviljades võivad koristamisel probleeme tekitada lisaks umbrohtudele ka hilisvõrsed, mis põhjustavad vilja ebaühtlast valmimist.

Kuidas hoida laokahjurid teraviljast eemal?

Kahjuritega saastunud vilja toiteväärtus on madalam ja seda vilja pole praktiliselt kuhugi võimalik realiseerida. Tuleb arvestada, et hoidlate sisepindadele jääb alati eelmise aasta viljast prahti, kahjureid (putukad, lestad), hallitusseente eoseid ja seeneniidistikku, mis on kahjurite paljunemise ja uue nakkuse alguseks. Närilised, toitudes viljast, saastavad vilja oma väljaheidetega, soodustavad terade vigastamise ja mehaanilise haigusetekitajate ülekandmisega hallitusseente levikut ja vilja riknemist. Ka linnud levitavad haigusetekitajaid ja halvendavad vilja säilivust. Teraviljakadu putukate tõttu on kuni 10% saagist.

Revysol tuur BASF’iga

BASFi Agricultural Solutions Eesti tiim viis 30.06.2019-01.07.2019 Baltic Agro, KEVILI ning Scandagra meeskonna liikmed Taani Revysol tuurile, mille käigus anti põhjalik ülevaade uuest turule tulevast toimeainest Revysol ning seda toimeainet sisaldavatest toodetest Revytrex ja Balaya.

Borgeby mess  26.-27. juuni Rootsis

Borgeby Feltage mess on Rootsis üks suurimaid professionaalsetele põllumajanustootjatele suunatud üritusi. See on suurepärane kohtumispaik, mis toob kokku huvilisi üle Põhjamaade. Nii käisime meiegi koos grupi KEVILI põllumeeste ning meeskonnaga seda külastamas.