KEVILI uus seitsmeliikmeline nõukogu tuli 8. mail esimest korda Tartus kokku ning valiti nõukogu esimees. Nõukogu esimeheks valiti ühehäälselt Andres Oopkaup, kes ütleb, et ühistegevusel on selgelt tulevik ja seda arendada ning elus hoida on väga oluline.


27. märtsil määratud uued Põllumeeste ühistu KEVILI nõukogu liikmed on Jaak Läänemets, Madis Ajaots, Üllar Hiire, Avo Kons, Heiki Kuusmik, Andres Oopkaup ja Aare Mölder. Nõukogu liikmete ametiaeg on kolm aastat.