14. oktoobril 2015 toimus Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1, Tartu) KEVILI konverents „Edukas ühistu”.

Konverents  oli korraldatud Põllumeeste ühistu KEVILI 10. tegevusaasta tähistamiseks, koostöös Maaülikooli ja Põllumajandus - Kaubanduskojaga ning selle eesmärgiks oli uurida eduka ühistegevuse eeldusi.

Konverentsi peaesinejateks olid tunnustatud rahvusvahelised eksperdid Norra Biomajanduse Uurimisinstituudist ja Rootsi Põllumajandusteaduste ülikoolist, kelle ettekanded käsitlevad nii ühistuliste organisatsioonide arenguga seotud väljakutseid kui ka liikmete rolli ühistute juhtimises. Oma 15. tegevusaastal  saadud kogemusi jagas Läti suurima põllumeeste ühistu Latrapsi direktor. Lisaks võeti muuhulgas luubi alla viljaturul toimuv ning kõneldi ühistute rahastamisest.

Tänane keskkond on põllumehele keeruline – maailmaturul on palju ületootmist ning tooraine hinnad all. Just ühistegevuses on peidus võimalused paremate hindadega müügiks ning ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks.  Samal ajal puudutab  ühistuline tegevus Eestis napilt veerandit kogu põllumajandustootmisest. Meil on palju õppida Skandinaavia riikidelt, kus ühistud hõlmavad ligikaudu 80% kogu sektorist.

Ühistuline tegevusvorm nõuab kõigilt liikmetelt valmisolekut teha sisulist koostööd kõigi liitunute hüvanguks ning võtmeküsimuseks on siin inimeste vaheline usaldus ning ühistulise tegevuse põhimõtete parem mõistmine. Konverents „Edukas ühistu” tõi koju kätte vastused, kuidas olla tegevust edasiviiv ühistu liige ning kuidas ühistulist tegevust tulemuslikult juhtida.