10. detsembril saI nurgakivi uus viljaterminal Rõngus, mis loob Lõuna-Eesti põllumeestele senisest  paremad tingimused saagi realiseerimisel

Põllumeeste ühistu KEVILI alustas Lõuna-Eesti viljaterminali ehitust tähistades seda traditsioonilise nurgakivi paneku tseremooniaga. Terminal valmib Rõngus järgmise aasta saagikoristuse hooajaks. See mahutab kokku 50 000 tonni teravilja ja suudab ühes tunnis vastu võtta 400 tonni ehk 16 veoautotäit.


Jaak Läänemets, põllumeeste ühistu KEVILI nõukogu esimees ütleb, et uus terminal aitab ühistu liikmetel senisest paremini logistikat ja saagi kuivatamist korraldada. „ Operatiivne tegutsemine koristusperioodil on teraviljakasvataja jaoks ülioluline. Saagi kiire analüüsimine laboris aitab säästa nii aega kui raha” selgitas ta.

Viljaterminali käivitamine on olulise tähtsusega eelkõige Lõuna-Eesti põllumehele. Ehitise asukohavalikul sai määravaks ühistu liikmete paiknemine – ligikaudu pooled KEVILI liikmetest tegutsevad Rõngust 50 kilomeetri raadiuses.

Lõuna terminali puhul rakendab KEVILI kogemusi, mis on saadud Lääne-Virumaal Roodeväljal asuva terminali käivitamisel. Käesoleval hooajal käideldi Roodeväljal kokku 75 000 tonni teravilja ja rapsi. „Lõuna terminal tuleb nii ehituslikult kui võimsuse mõttes Roodevälja terminali koopia,” rääkis Jaak Läänemets lisades, et kahe terminaliga suudab põllumajandusühistu teenindada senisest suuremat hulka põllumehi ning aidata oma liikmetel kasumlikult toodangut realiseerida.

Viljaterminali maksumus on 8,6 miljonit eurot.

Põllumeeste ühistu KEVILI koondab 139 teravilja- ja rapsikasvatajat. KEVILI liikmete kasutuses on ca 80 000 ha Eestis haritavast maast, keskmiselt kasutab üks liige 580 ha põllumaad.