Seoses 25. mail 2018 jõustunud Euroopa Liidu uue isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) 2016/679 soovime Teid täpsemalt teavitada sellest, kuidas KEVILI Teie isikuandmeid kasutab ja kaitseb.

Milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil me töötleme?
Liikmeks astudes olete esitanud meile enda nime, isikukoodi, e-posti/ postiaadressi ja telefoninumbri.

Kasutame eelnimetatud isikuandmeid ainult suhtluse eesmärgil, sealhulgas:
  • ühistu liikmete andmebaasi säilitamiseks;
  • saakide ja sisendite hindade/ hinnakirjade ning lepingute saatmiseks;
  • agronoomi ja müügijuhi info saatmiseks;
  • KEVILI ürituste ja reiside kohta info ning jõulukaartide saatmiseks;
  • mitte KEVILI poolt korraldavate erialaste koolituste kohta info saatmiseks;
  • muu PÜ KEVILI äriliseks tegevuseks vajaliku info saatmiseks.

Lisaks kasutame KEVILI üritustel ja reisidel tehtud fotosid sotsiaalmeedia kanalites (Facebook, Instagram jne) ja kodulehe sisevõrgus, kuhu pääsevad kõik ühistu liikmed personaalsete paroolidega.

Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?
Säilitame Teie isikuandmeid Ühistu liikmelisuse aja jooksul (6 kuud peale ühistu liikme lahkumist ühistust).

Teie isikuandmete kaitseks oleme kasutusele võtnud sobivad tehnilised ja korralduslikud turvameetmed, mis aitavad kaitsta Teie isikuandmeid ja takistavad volitamata isikute juurdepääsu.

Volitatud töötlejana on Teie andmetele juurdepääs meie IT-teenuse pakkujal.

Me ei müü, anna kasutusse, levita ega edasta muul viisil Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.