Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum) ja selle tõrje

Valgemädanik on meil rapsi õitsemise ajal peamine haigus, millega tuleb arvestada. Valgemädanikku nakatumiseks on soodne temperatuur üle 15°C ja vahelduv niiskus. Tõsise nakkuse korral võib saagikus väheneda poole võrra. Samuti kujutab ta ohtu teistele külvikorras olevatele laialehelistele põllukultuuridele nt hernes, põlduba.

Haigustunnused.

valgemädaniku nakkus rapsil MediumValgemädaniku nakkuse korral kahjustatud varreosa kattub tiheda seeneniidistiku kirmega, mis on algul valge.Haiguse tunnused ilmnevad talirapsil Eesti tingimustes, sõltuvalt aasta ilmastikutingimustest, juuni II või III dekaadil. Suvirapsil juuli III, augusti I dekaadist alates. Nakkus toimub õitsemise ajal, juba koos edasiarenevate eostega õie kroonlehed jäävad langemisel varre hargnemiskohale pidama – soodustades taime nakatumist.

Esmased tunnused
on nähtavad peale õitsemist - taimed muutuvad üksikult või koldeliselt õlgjaks, helepruuniks. Haigus levib kahjustuskohast üles ja allapoole mööda taimevart. Kahjustatud varreosa kattub tiheda, jämedatest seeneniitidest koosneva kirmega, mis on algul valge, hiljem muutub mustaks. Varre sees moodustuvad 3...15 mm suurused ebakorrapärased mügarakujulised sklerootsiumid, mis koristamisel satuvad mulda. Osa sklerootsiume jäävad seemne hulka, ning satuvad järgmise aasta külvil taas mulda.


valgemädanik 2021 MediumNakkuse tulemusena moodustuvad varre sees ebakorrapärase suuruse ja kujuga mustad sklerootsiumid.Haiguse levik

Haiguse arengut soodustab vihmane kevad ja suve algus ning suurest tihedusest tingitud suur niiskus taimikus (üle 90%), lopsakas kasv (rohke lämmastikväetis) ning temperatuur üle 15°C. Nakatumiseks on soodustavad tegurid eelkõige kõrge õhutemperatuur ja vahelduv niiskus.
raps valgemädaniku nakkuskoht LargeValgemädaniku nakkus saab alguse rapsi õie kroonlehtede langemiskohast.Sklerootsiumid püsivad eluvõimelistena 7-10 aastat. Igal aastal idanevad ainult need sklerootsiumid ehk tihedad seeneniitide põimikud (mustad tükikesed), mis satuvad mulla ülemisse 4-5 cm kihti, künniga mulla alumistesse kihtidesse sattunud viljakehad jäävad endiselt puhkeseisundisse. Idanedes moodustuvad mulla pinnale silmaga nähtavad väikesed oranžid-helepruunid seene viljakehad, millel arenevad eosed levivad tuule kaudu taimedele. Eosed vabanevad sklerootsiumidel kasvavatelt viljakehadelt rapsi õitsemise ajal, sel ajal toimubki soodsatel tingimustel valgemädanikku nakatumine. Eoste idanemiseks ja kasvuks vajalik toitepinnas on rapsi varisenud õie kroonlehed neil paikneva õietolmu ja muu ainete seguga. Õie kroonlehtedel on eosed eluvõimelised kuni 21 päeva. Soe ilm ja vihm soodustab eoste eraldumist, kuid tugev vihm (umbes 3 mm või rohkem tunnis) peseb eosed õhust ja ka õie kroonlehtedest välja, vähendades nakkusohtu. Taimede nakatumiseks on vajalik pikaajaline kõrge õhuniiskus ja öine temperatuur üle 7 °C. Teine nakatumismeetod on juurestiku ja alumise varreosa otsenakkus mullast.

valgemädaniku sklerootsiumid rapsi varres LargeVarre sisse on moodustunud 3...15 mm suurused seenemügarikud, mis püsivad aastaid mullas eluvõimelisena.Nakatunud taimeosad ei tooda eoseid, seega ainus nakatumise viis on otsene kontakt taimede vahel, mis tekitabki haiguse levikut põllul kolletena. Nakatuda võivad üle 50% taimedest, saagikadu võib olla kuni tonn/ha. Haigustekitaja areneb ka teistel taimeliikidel – ristõielistel, kaunviljadel, maavitsalistel jne.

Riskitegurid

Külvikord (tihe külvikord suurendab riski, eelkõige nende kultuuride kordumine, mis on valgemädaniku peremeestaimedeks)
Varasem valgemädanikunakkus põllumajandusettevõttes
Soodne ilm (nt madal temperatuur päeval ja öösel koos kerge vihma või kastega)
Põllukultuuri kasvufaas (õitsemine)
Fungitsiidide valik ja ajastus (hea kontrolli saavutamiseks tuleb enne valgemädanikku nakatumist kasutada kaitsvaid fungitsiide)Keemilise tõrje ajastamine ja tõrjevõimalused.

Valgemädaniku tõrje vajaduse selgitamiseks tuleb rapsi täisõitsemise faasis hinnata haigustekitaja Sclerotinia sclerotiorum arenguks olulisi tegureid. Pritsimise orienteeruv aeg: esimeste õielehtede langemisest rapsi peaharul, kuni täisõitsemiseni, täpsemalt toote märgistusel.

Keemilised tõrjevahendid
valgemädaniku nakkus MediumValgemädaniku nakkuse tulemusena varred murduvad enne koristust.

  • Prosaro, kulunorm 1,0 l/ha, lubatud kasutada nii rapsil kui rüpsil. Prosaro pakub nii ennetavat (profülaktilist) kui ravivat kaitset.
  • Cantus Gold, kulunorm 0,4-0,5 l/ha, lubatud ainult rapsile.
  • Pictor Active, kulunorm 0,5-1,0 l/ha, võib pritsida nii rapsil kui rüpsil 1 kord kasvuhooaja jooksul kulunormiga 0,6-1,0 l/ha või kaks korda 0,5 l/ha.
  • Propulse kulunorm 0,8-1,0 l/ha, lubatud kasutada nii rapsil kui rüpsil.
  • Amistar Gold, kulunorm suvirapsil 0,75 l/ha, talirapsil 1,0 l/ha.

NB! Kõiki nimetatud tooteid on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal. Kui töödeldaval alal on õitsvaid taimi, võib taimekaitsetöid teha ainult õhtul, öösel või varahommikul, kui mesilased ja teised tolmeldajad putukad ei lendle enam või pole alustanud aktiivset lendlust. Nimetatud tooteid võib kõdra-peitkärsaka ja sääse tõrjeks segada insektitsiididega, sel juhul kasutusaeg sõltub insektitsiidi kasutusajast.


Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, agronoom
kevili logo