Umbrohutõrje suviteraviljades ja kõrreliste tõrje suvi-kui taliteraviljades

hea teha umbrohutõrjetHea aega alustada umbrohutõrjega, kevad 2022.a.Kaheiduleheliste umbrohtude tõrje suviteraviljades

Viimaste päevade suvine soojus ja piisav niiskus on nii umbrohud kui kultuurtaimed hoogsalt kasvama pannud. Herbitsiidi valikul on soovitav meeles pidada, et aastaid ühte ja sama toodet kasutades võivad hakata võimust võtma teatud umbrohud, mis alguses võivad tunduda vähetähtsad nt. nagu põldkannike. Küll aga võib kasutada erinevate toimeainete segusid, nii väldite tulevikus teatud toimeainetele resistentsete umbrohtude teket. Toote kasutamisel lugege kindlasti pakendi märgistust ning arvestage teatud toodete järelmõjudega nt Sekator OD kasutamisel ei tohi sügisel rapsi ega rüpsi külvata, Tombo WG kasutamisel tuleb enne liblikõieliste külvi maa sügavalt harida või künda jne

20220603 131112 MediumUmbrohutõrjega on sisuliselt hiljaks jäädud, 2022.a.Umbrohutõrje juures on väga oluline mitte lasta umbrohtudel liiga suureks kasvada, sest suur osa tooteid tõrjuvad efektiivselt ikkagi idulehtede ja esimeste pärilsehtede faasis olevaid umbrohtusid. Samuti tuleb jälgida ööpäevaseid keskmisi temperatuure, sest teatud tooted nagu Ariane S, Flurostar 180 jt tahavad toimimiseks sooja vähemalt +7 - +8 ºC kui mitte rohkem. Positiivne on aga see, et need tooted tõrjuvad ka suurt umbrohtu edukalt.

suvioder umbrohud väikesedSuvioder, umbrohud on väikesed, aeg alustada umbrohutõrjet, 2022.a.Lisaks tuletame meelde, et mõningaid tooted (nt Banvel 4S, Attribut) on lubatud kasutada kuni teraviljade esimese kõrresõlme moodustumiseni. Kasutades neid tooteid pärast esimese kõrresõlme moodustumist kahjustate tulevast saaki, teraviljapea võib jääda lühikeseks ning halvimal juhul jääb pool saagist saamata. Seega, kui te olete valinud sellise toote, peate olema hoolas, et umbrohutõrjega ei hilineks.

Enamus suviviljade herbitsiide on kasutamiseks mõeldud tärkamisjärgselt, kui umbrohud on üleval. Umbrohutõrje on efektiivsem kui seda tehakse umbrohtude idulehtede või esimeste pärislehtede faasis. Mida suuremaks kasvavad umbrohud, seda suuremat normi tuleb kasutada. Seega optimaalsel ajal tehtud umbrohutõrje säästab keskkonda ja on majanduslikult tulusam.

Vaata herbitsiidide toimespektrit kaheidulehelistele umbrohtudele siit ( LINK ).


Tuulekaera jt kõrreliste tõrje tali kui suviteraviljades


Tombo WG  kasutamise aeg on võrsumise algusest kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (kaasa arvatud 2. kõrresõlm), mõju on parim, kui mullas on piisavalt niiskust ja umbrohud on aktiivses kasvus. Peamine sihtmärk kõrreliste umbrohtude osas on harilik rukkikastehein.
Tuulekaer lehetupp ilma kórvakesteta LargeTuulekaer on kergesti tuvastatav, kuna lehetupp ilma kórvakesteta.Kulunorm talinisul, rukkil ja tritikalel 0,1-0,2 kg/ha, suvinisul 0,1-0,15 kg/ha. Tombo WG-le ei tohi ära unustada märgaja Dassoil lisamist, kulunorm 0,5 l/ha. Arvestada tuleb, et peale Tombo WG kasutamist tuleb liblikõieliste kultuuride kasvatamisel põllud künda.

Segamine: Mitte segada kasvuregulaatoritega. Tombo WG ja vedela lämmastiku segamine võib põhjustada teraviljale kahjustusi.

Axial 50 EC kasutamise aeg on pikem, kuni lipulehe keelekese ilmumiseni.
20220530 164208 MediumTuulekaer tärganud, kaheiduleheliste umbrohtude tõrje eelnevalt tehtud, 2022.a.Kasutatakse nii tali- kui suvinisul, odral, tritikalel ja rukkil kulunormiga 0,6-1,2 l/ha. Norm vastavalt umbrohtudele: Tuulekaer 0,6…0,8 l/ha, rukki-kastehein 0,8…1,0 l/ha, raiheinad 1,0 l/ha, rebasesaba 1,2 l/ha

Segamine:

• Väldi hormoonherbitsiidide (2,4-D, MCPA, dikamba Banvel 4S) kasutamist segus.
• Axial 50 EC võib segada kasvuregulaatoritega (CCC, Moddus, Moddus Start) kuni kasvufaasini BBCH 32 (2. kõrresõlm).
• Peale seda kasvuregulaatori ja Axial 50 EC pritsimise vahele jätta vähemalt 5-päevane ajavahe.
• Soovitav mitte segada proheksadioonkaltsium sisaldavate (Medax Max, Medax Top) toodetega!
• Võimalikud segupartnerid laialeheliste umbrohtude tõrjeks - Biathlon 4D, Zypar, Starane XL, Elegant
• Kui kõrreliste umbrohtude probleem on suur, siis on soovitatav teha pritsimised eraldi, 5-7 päeva!
• Segatav nii insektitsiidide kui ka fungitsiididega
Oder- on erinevate segude suhtes tundlikum, täpsusta kindlasti edasimüüjaga!

Puma Universal ’i talinisu, rukis, talitritikale 1,0-1,2 l/ha, tali- ja suvioder ja suvinisu 0,8-1,0 l/ha, lisada spetsiaalmärgaja Actirob. Puma Universal-i kasutamise aeg on teraviljal alates kolmandast lehest kuni teise kõrresõlme moodustumiseni.

rukki kasteheinRukki kastehein on suur probleem teraviljapõldudel.
Segamine:
Paagisegude korral teiste herbitsiididega tuleks kasutada kõrgemat soovitatud Puma Universal’i kulunormi.Puma Universali võib kasutada segus koos fungitsiidide, insektitsiidide ja kvaliteetsete mikroväetistega. Ei soovitata segu kasvuregulaatoritega, kuna preparaadi toime võib väheneda. Ühe- ja kaheiduleheliste umbrohtude üheaegseks tõrjeks võib Puma Universal’i kasutada paagisegudes koos mõnede laialehiste umbrohtude tõrjeks mõeldud preparaatidega, näiteks Sekator OD-ga. Paagisegusid ei soovitata kasutada hiljem, kui tuulekaera 4-6 lehe faasis.

Avoxa`t kasutatakse talinisul, rukkil, tritikalel ja suvinisul kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni. Olenevalt tõrjutavate umbrohtude spektrist, on kulunorm 1,35-1,8 l/ha. Negatiivset mõju järelkultuurile ei ole täheldatud.

rukkiluste3 MediumRukkiluste
Broadway Star on mõeldud kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude hävitamiseks talinisus, rukkis, tritikales kulunormiga 160- 265 g/ha ja suvinisus 150 g/ha. Sarnaselt Tombo WG’le, lubatud kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni ja kasutada koos märgajaga Dassoil 0,5 l/ha. Vastavalt umbrohtudele tuleb valida kasutatav kulunorm. Maksimaalse normiga hävitab Broadway Star ka tõhusalt harilikku orasheina, kui orasheinal on 3-4 lehte.

Segamine: Mitte segada kasvuregulaatoritega. Järgmisel aastal kasvatavate taimede suhtes piiranguid ei ole

Attribut on tõhusamaid tooteid talinisu, rukki ja tritikalel kasutamiseks orasheina vastu, mõju tuulekaerale, murunurmikale ja harilikkule nurmikale, umbes 75%, kulunorm 60 - 100 g/ha. Kulunorm suvinisul 60 g/ha. Kaheidulehelistest tõrjub vaid ristõielisi, seega tõrjespektri laiendamiseks võib segada nt. Sekator OD´ga, lisada kindlasti märgaja.
Orashein lämmatab teravilja LargeOrashein lämmatab teravilja.Attribut’i pritsitakse teraviljakasvu algfaasis, alates esimese pärislehe ilmumisest kuni hiljemalt kõrsumise alguseni, seega taliteraviljadel selle toote kasutamise aeg on tänaseks ümber. Kevadel Attribut'iga pritsitud põllule ei soovitata sügisel külvata talirapsi ega - rüpsi.

Hussar Activ Plus OD mõjub kõige tõhusamalt, kui umbrohud on väikesed ning heas kasvuhoos. Kultuuri seisukohalt on lubatud pritsida talitritikalet ja -nisu võrsumise keskelt kuni esimese kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 23-31). Rukki-kasteheina tõrje on kõige tõhusam võrsumisfaasi lõpuni (kuni BBCH 29). Talirukist on lubatud pritsida võrsumise keskelt kuni võrsumise lõpuni (BBCH 23-29). Kulunorm suvinisul 0,75 l/ha, talinisul, tritikalel ja rukkil 1,0 l/ha.
Tooteid mitte kasutada kaeral!
Vaata herbitsiidide toimespektrit kõrrelistele umbrohtudele siit ( LINK )


Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, agronoom
kevili logo