KEVILI infopäev - Põllukultuuride vajaduspõhine ja keskkonnasäästlik väetamine

Selle sügise esimene KEVILI koolitus toimub Eesti Lennuakadeemias, 29. septembril.

HannesHannes PritsPäeva juhatas sisse KEVILI juhataja Hannes Prits, kes andis kerge ülevaate põlumeeste ühistu KEVILI hooajast. Tänavune koristushooaeg näitas ära ka kitsaskohad. Kui ilmad soosivad koristust nagu tänavu, tähendas see vastuvõttudele suurt survet. Selleks et kasvada tuleb tegeleda arendusega. Hetkel on ühistus 174 liiget.

AloAlo AltKEVILI ärijuht Alo Alt rääkis, mis väetise turul toimub. Mainimata ei saanud ka jätta, et lämmastiku põhiliseks sisendiks on gaas ning seda lootust Alo ei andnud, et lämmastiku hind peaks lähiajal langema. Alo soovitus oli, et hädapärased kogused peaks siiski iga põllumees endale kevadeks soetama. Juttu tuli erinevatest väetistest, nende päritolust ja omadustest.

JaanusJaanus PõldmaaVäetise külvikute reguleerimisest rääkis Jaanus Põldmaa Jatiina OÜ-st. Loomulikult tuli rääkida ka väetistest, Jaanus toonitas, et väga oluline on kontrollida partii ühtlikkust. Kui tuleb välja, et tegemist on ebakvaliteete väetisega siis tänapäeva tehnika ei suuda teha head tööd. Mida paremaks ja automatiseeritumaks lähevad külvikud seda halvemini sel juhul mittekvaliteetse väetisega tulemus tuleb. Tema soovitus oli, et sel juhul tuleks tehnika välja lülitada ning külvata nagu vanasti. Muidu võibki tekkida, et hea külvik külvab halvemini. Kindlasti tuleks jälgida väetistel tera purunemiskindlust, kui külviku taha tekib valge pilv on see märk sellest, et tera ei lenda. Lisaks teha selgeks peenosakeste osakaal ning voolavus. Seega on just väetis kõige olulisem osa väetise külvamise juures. Jaanus pakkus välja võimaluse, et kui kuskilt väetise andmeid võtta pole, võib saata neile 3 kg väetist ning nad saadavad selle Amazone tehasesse, kus on vastav seade, mis võrdleb antud väetist neil oleva andmebaasiga ning kõige sarnasema andmebaasis oleva väetise kohta antakse vastavad andmed. Eelnevalt peaks poovid õigel ajal ära saatma.

UrmasUrmas LeesIseenesest saab igaüks ka ise kontrollida vastavate kontrollkastidega, et vaadata kuidas väetis lendab. Tema soovitus oli, et kui väetis mõõduanumasse valada, ei tohiks seda raputada, nii on võimalik kõige õigem näit saada. Olemas on ka Amazone matid, mida saab kasutada. Tema sõnum oli, et kui on hea kvaliteediga väetis, saab teha häid asju, kui on halva kvaliteediga väetis, katsume selle lihtsalt maha külvata. Juttu tuli ka äärekülvidest, kuidas seda teha, et külvata põllu ääreni. Pööras tähelepanu ka kitsaskohtadele, et kui töölaius on väga suur ning kui põllu ääres on kraav või muu veekogu. Mainimata ei jäänud töökiirus, mis on uuematel Amazone külvikutel kuni 20 km/ha.

Urmas Lees Dotnuva Balticust rääkis printsiibist kuidas töötab Kvernelandi väetiselaotis, millele tuleb tähelepanu pöörata. Eelteadmisi tema sõnul palju pole vaja, tuleb vaid kindlaks teha, mis tüüpi väetisega tegu, kui suured on selle osakesed ja erikaal (g/l). Lisaks tuleb teada laotusnormi. Urmas toonitas veel, et tuleb arvestada väetise füüsikaliste omadustega, et see mida rohkem on väiksemat fraksiooni seda väiksem on töölaius. Urmas rääkis nii laotamise mustritest, ülekatetest ja miks tekivad laotamisel probleemid. Põllu servaaladele laotamine on ja jääb probleemiks, pigem on see seotud loodushoiuga (veekaitsealaga) ning rohelise mõtlemisega. Lõpus toonitas seda, et 36 m laiuse laotamisega ei saa me tegeleda täppisviljelusega, paraku peame kasutama neid materjale, mida saame. Kui töölaius on väiksem, saab paremad tulemused ka suurema tuulega.
Teet LiivTeet Liiv
Järgnevalt tutvustas Teet Liiv Paul-Tech mullajaama. Paul-Techi mullajaam mõõdab ööpäev läbi kahetunnise intervalliga mullavee elektrilisi omadusi. Mõõdetud andmed kuvatakse reaalajas veebipõhisesse kliendiportaali. Veebirakendusest on võimalik näha, kas ja millal on väetisega antud toitained vabanenud ning kui palju on taimik mingiks hetkeks toitained tarbinud. Näiteks kui mulla liigse kuivuse tõttu ei ole toitained vabanenud, siis saab teha otsuseid uueks pealtväetamiseks.

Meelis Värnik andis ülevaate viimastel aastatel tehtud põldkatsetest ning rääkis katsetulemustest. Samuti toonitas üle, et tuleb kontrollida väetisekülviku töö kvaliteeti ning näitas pilte ebaühtlaselt külvatud väetisega põlde. Meelise toonitas eelkõige, kuidas olla tänases olukorras efektiivsem. Kindlasti peaksid kõik hindama oma saagitaset ning lisaks analüüsima eelnevaid aastaid ning püsima oma pikaajalise keskmise tasemel. Lisaks tuleks endalt küsida, kas on ikka mõistlik kõiki põlde ühtemoodi väetada? Kindlasti tuleb vaadata üle enda külvikord ning analüüsida, kas üldse on mõistlik külvata nendele maadele, kus tavaliselt üldse kasumit ei tule või hoopis jätta see kultuur külvamata, mis järjepidevalt kahjumit toob.

MeelisMeelis VärnikKindlasti peaksid kõik põllumehed kontrollima üle veekaitsevööndid ning tutvuma erinevate kaardirakendustega, tutvu alljärgnevate linkidega:
1. EPKK infopäev kuidas kaardirakendust kasutada? Maa-ameti geoportaali kaardirakendused ja veekaitselised piirangud.
2. Veeseadusest põllumehele (epkk.ee)

Teises osas andis Meelis ülevaate erinevate väetiste kasutamisest ning juhised kuidas planeerida konkreetse kultuuri väetamist ning millele tähelepanu pöörata.

Päeva lõpus nõukogu infominutitel võttis sõna Andres Oopkaup, kus räägiti üldistest küsimustest ja edaspidistest plaanidest.

Päev oli väga sisukas ja usun, et iga üks sai koju kaasa mõtteid, mida tulevikus veel paremini teha.

Päevakava:

09:00 – 09:30 Saabumine, tervituskohv
09:30 – 09:40 Päeva avamine – Hannes Prits, KEVILI juhataja
09:40 – 10:20 Väetamise efektiivsuse tõstmine läbi väetisekülviku seadistamise – Jaanus Põldmaa, Jatiina OÜ
10:20 – 11:00 Väetamise efektiivsuse tõstmine läbi väetisekülviku seadistamise – Urmas Lees, Dotnuva Baltic
11:00 – 11:20 Kohvipaus
11:20 – 12:00 Paul-Tech mullajaamade kasutamise kogemused – Teet Liiv, Paul-Tech OÜ
12:00 – 12:30 2022 hooaja tähelepanekud väetamisel – Meelis Värnik ja Tiiu Annuk, KEVILI agronoomid
12:30 – 13:30 Lõuna
13:30 – 15:00 Efektiivne väetamine 2023. aastaks ja soovitused – Meelis Värnik ja Tiiu Annuk, KEVILI agronoomid
15:00 – 15:30 KEVILI 2023 kevadväetiste valiku ülevaade ja selgitused – Alo Alt, KEVILI ärijuht
15:30 – 15:50 KEVILI jooksvad uudised ja meeskonna ning nõukogu infominutid
15:50 - … Kojusõit

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI agronoom
kevili logoMAK horisontaalne
Vaata galeriid siit: