Teraviljade sügisene umbrohutõrje


Taliviljade külvid käivad, seega on viimane aeg meelde tuletada sügisesed umbrohutõrjevahendid. Eriti suureks probleemiks võib osutuda talirapsi või herne varis. Kaheidulehelistest umbrohtudest talvitvad näiteks vesihein, kesalill, rukkilill, harilik hiirekõrv, põldmailane, põldkannike jt. Kõrrelistest on probleemsed talvituvad umbrohud rukki-kastehein, harilik kastehein ja murunurmikas.

umbrohi teraviljas 2018 LargeTalvituvaid umbrohtusid on hea tõrjuda juba sügisel, kuna pika sügise korral võivad nad muutuda kevadel tõsiseks probleemiks. Sügisel hakkavad umbrohud tugevalt konkureerima kultuuriga, kasutades nii valgust kui toiteaineid. Samuti loob tihe taimik soodsa mikrokliima taimehaigustele. Sügisese umbrohutõrje suureks eeliseks on kevadel lisaaja võitmine, kuna siis ei ole vaja umbrohutõrjega kiirustada, eriti kui kevad tuleb jahe ning ei lase umbrohutõrjet öökülmade tõttu teha.

Sügisel saab kasutada teraviljadel nii kontakti kaudu toimivaid, kui mulla mõjuga tooteid. Mulla mõjuga herbitsiidid on pika toimega ning sügisel kasutades on nende eeliseks, et kevadel ei pruugi olla üldse vajadust uuesti umbrohutõrjet teha. Kõikide mulla kaudu toimivate herbitsiidide toimet suurendab mulla niiskus. Oluline on, et pinnas oleks võimalikult hästi ettevalmistatud, kuna suured mullakamakad võivad takistada preparaatide mõju. Samuti kõrge huumusesisaldusega muldadel on herbitsiidide efektiivsus mõnevõrra väiksem.

Väga oluline on teada, et kes kasvatasid Clearfieldi rapsi, siis selle varise tõrjele ei mõju traditsioonilised enamkasutatavad sulfuroon-tüüpi preparaadid nagu Trimmer 500 WG TBM 75 WG, Calibre 50 SX.

Vaata herbitsiidide toimespektrit lehekülje lõpust.

Kaheiduleheliste tõrje taliviljades

Oder tàrkab LargeTalioder tärkab, 6. sept.2019.a.
Legacy 500 SC on nii kontaktne kui mulla kaudu toimiv (kuni 8 nädalat) herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks taliviljadel. Võib kasutada kohe peale külvi kuni esimese kõrresõlme ilmumiseni, kulunorm 0,06-0,25 l/ha. Parimad tulemused saadakse toote kasutamisel tärkamiseelse või varase tärkamisjärgse pritsimisega. Eeliseks on see, et ei pea ootama kuni umbrohi tärkab. Sügisel on alati risk, et kui oodata, võivad vihmad põllule saamise suhteliselt võimatuks muuta. Juhul kui, olete kindel, et jõuate peale külvi ära pritsida, enne kui teravili tärkab võib kasutada normi 0,1 l/ha. Üldiselt soovitame alates külvist kuni kahe lehe faasini kasutada normi 0,15 l/ha.

Hilisemal pritsimisel, kui umbrohul 3-4 pärislehte tuleks normi tõsta 0,2-0,25 l/ha, mis aga teeb kulu suuremaks või teha paagisegu teiste herbitsiididega. Segus kontaktse toimega herbitsiidiga saate pika mulla mõju ning koheselt tõrjuda tärganud umbrohtusid, mis muid võivad Legacy 500 SC madalama kulunormi juures jääda vähemefektiivseks. Sobiv segu: Legacy 500 SC 0,1-0,15 l/ha + 15-18 g/ha Trimmer 500 WG, lisada märgaja.

Kuna Legacy ei tõrju kõrrelisi umbrohtusid saab murunurmika ja rukki kasteheina tõsise probleemi korral kasutada koos Boxer 800 EC. Sageli piisab, kui põllul Legacy 500 SC kasutades välimisele ringile lisada Boxer 800 EC, kuna murunurmikas asustab eelkõige seda ala. Sobiv segu: Boxer 800 EC 2,0 l/ha+ Legacy 500 SC 0,1 l/ha

oa varis teraviljas 2018 LargeTrimmer 500 WG 
(metüültribenuroon 500 g/kg) kasutatakse alates taliteraviljade 2 lehe faasist. Umbrohi hävib sõltuvalt kasvutingimustest 2-4 nädala jooksul peale pritsimist. Soojades ja niisketes ilmatingimustes on mõju parim. Vähem tundlikud umbrohud otseselt ei hävi, kuid nende kasv aeglustub tunduvalt. Kõige kergemini on umbrohud tõrjutavad siis, kui nad on aktiivselt kasvavad ning 2-4 lehe faasis. Suuremate umbrohtude hävitamiseks on vaja suuremaid herbitsiidi koguseid ning sel juhul hävivad ainult Trimmer 500 WG -le tundlikud umbrohud. Sobib nii herne, talirapsi varise, kui peamiste talvituvate umbrohtude tõrjumiseks. Kõige efektiivsem on tõrje siis, kui herne varis on 3-5 cm, hilisemal tõrjel, kui hernes on suurem, tuleb kasutada suuremaid kulunorme. Kulunorm, 15-22,5 g/ha Trimmer 500 WG + märgaja nt Lignum 0,1-0,2 l/ha. Segus Legacy 500 SC võib kasutada väiksemat lubatud kulunormi (15 g/ha), kuna üks toode täiendab teineteist.

TBM 75 WG (metüültribenuroon 750 g/kg), lubatud kasutada taliteraviljadel alates esimese lehe välja arenemisest, umbrohtudel 2-4 lehte. TBM 75 WG on sama toimeainega, kui Trimmer 500 WG, kuid toimeaine sisaldus suurem, kulunorm 20 g/ha.

Calibre 50 SX (metüültiofeensulfuroon 333g/kg, metüültribenuroon 167 g/kg) kautatakse teraviljade 2 lehe faasist. Umbrohtude kasv aeglustub paar tundi peale pritsimist. Kloroos, taimede surm ja teised nähtavad muutused ilmnevad järk-järgult ühe kuni kolme nädala pärast. Ajutine öökülm ei mõjuta Calibre® 50 SX® tõhusust, kuid selle mõju peatub mitmeks päevaks. Kui roomav madar ehk virn on domineerivaks umbrohuks, tuleks Calibre 50 SX segada nt Galistop 200-ga. Kulunorm 22,5-30,0 g/ha.

Kuna Trimmer 500 WG, TBM 75 WG, Calibre 50 SX kasutamisel puudub mulla mõju tuleb kindlasti arvestada, et kevadine umbrohutõrje on igal juhul vajalik. Eeliseks aga see, et kevadel ei pea kiirustama umbrohutõrjega ning umbrohi ei konkureeri sügisel kultuuriga ega kasuta kultuuri eest valgust ja toiteaineid. Tihe taimik loob ka soodsamad tingimused taimehaiguste levikule, seega sügisel umbrohutõrjet tehes võitleme ühtlasi ka taimehaiguste vastu.


Kaheiduleheliste ja kõrreliste tõrje taliviljades


rukki kasteheinRukki kasteheinSiinkohal tahaksingi kirjutada rukki-kasteheinast (Apera spica-venti), kuna see umbrohi on muutunud järjest tõsisemaks probleemiks meie põldudel. Tegemist on kõrreliste sugukonda, rukkiheina perakonda kuuluva taimega. Taimed tärkavad sügisel, seejärel ta talvitub ning õitseb juunis juulis, kus me tavaliselt avastame oma põldudelt. Rukki-kastehein viljub teisel aastal pärast seemne idanemist. Kuna sõkalteris on väike ja kerge, siin on teda teraviljast raske eraldada. Väga oluline on kasutada puhast külvist. Üks taim annab kuni 15 000 terist, mis idanevad kuni 3 cm sügavuselt mullast. Eluvõime säilib mullas 3 aastat. Sügisene kõrrekoorimine ja kündmine vähendavad levikut. Keemilisele tõrjele allub hästi, kui kasutatakse vastavaid tooteid.

murunurmikas LargeBoxer 800 EC (800 g/l prosulfokarb) on samuti mulla mõjuga herbitsiid, kus toimeaine imendub juurte ja lehtede kaudu ning liigub kiiresti kasvukuhikutesse. Kõiki taliteravilju võib pritsida nii enne kui pärast taliviljade tärkamist, kuni võrsumise alguseni. Kõrrelistest on väga hea mõjuga mitmetele olulistele kõrrelistele ning kaheidulehelistele umbrohtudele. Mõõdukas mõju kesalillele ja põldkannikesele, peale tärkamist kasutamisel ka virnale, mailastele, vesiheinale ja rapsile. Lahenduseks paagisegu 2,0 l/ha Boxer 800 EC + 0,1 l/ha Legacy 500 SC. Ainult kontaktse tootega Boxer 800 EC segades nagu nt Trimmer 500 WG peaks olema umbrohud vähemalt idulehtede faasis, et saavutada mõlema toote efektiivne mõju. Sobiv segu: 2,0 l/ha Boxer 800 EC + 15 g/ha Trimmer 500 WG. Boxer 800 EC registreeritud kulunorm 3,0 l/ha.

Flight Forte (pendimetaliin 320 g/l, pikolinafeen 16 g/l) mõju mulla kui lehtede kaudu. Parim tõrje varajasel pritsimisel piisava mullaniiskusega. Teravilja lehtedele võivad ajutiselt ilmuda valged laigud, mis kaovad mõne nädala möödudes ja ei oma negatiivset mõju kultuurile ja saagile. Tõrjub nii kaheidulehelisi kui kõrrelisi umbrohtusid. Tugev mõju põldkannikesele, murunurmikale, põld-lõosilmale, isekülvanud rapsile, herne varisele. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Ei ole piisava toimega kõrge orgaanikaga muldadel ja suure põhumassiga pindadel. Umbrohtude tõrjeks rukkil, talinisul ja -odral. Kulunorm 1,5-2,5 l/ha, kultuuri 1-3 lehe faasis. Murunurmika probleemi korral tuleb kasutada vähemalt normi 2,0 l/ha.

teravili 2 lehe faasis umbrohud tärkavad LargeTeravili 2 lehe faasis, umbrohud tärkavad
Legacy Pro (diflufenikaan 40 g/l, pendimetaliin 300 g/l, kloortoluroon 250 g/l) on kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitsiid. Tõrjub nii kõrrelisi kui kaheidulehelisi umbrohtusid. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Parem ja kiirem mõju on Legacy Pro kasutamine enne või pärast umbrohtude idanemist, või kui need on väikesed ja aktiivse kasvu faasis. Kõrge õhuniiskus ja –temperatuur suurendavad mõju lehtede kaudu. Mõju umbrohtudele püsib soodsates kasvutingimustes kuni 8 nädalat. Umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -tritikalel. Kasutusaeg 1-3 lehe faasis, kulunorm 2,0 l/ha.

Komplet toimib tõhusalt kaua aega (diflufenikaan 280 g/l kuni 6 kuud, flufenatseet 280 g/l kuni 3 kuud) ning hävitab ka need umbrohud, mis tärkavad pärast pritsimist. Parim aeg pritsimiseks on umbrohtude tärkamise või idulehtede moodustumise ajal. Komplet-i kasutatakse varsti pärast kultuuri tärkamist kuni kolme pärislehe staadiumini. Arvestama peab, et kui umbrohi kasvab liiga suureks, siis seda halvemini preparaat toimib ning mõju võib jääda mittepiisavaks. Komplet on rukki-kasteheina ja paljude kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks.
Herbitsiidi Komplet võib kasutada talinisul, taliodral, rukkil ja tritikalel. Kulunorm 0,4-0,5 l/ha. Kõrgemat kulunormi soovitatakse kasutada suure umbrohtumuse korral, väga viljakatel ja/või raske lõimisega muldadel.

Attribut on kasutamiseks eelkõige orasheina või rukki-kasteheina probleemi lahendamiseks talinisus, rukkis või tritikales, samuti tõrjub Attribut edukalt ka odravarise. Hariliku orasheina ja rukki-kasteheina tõrje on tõhusaim, kui umbrohtudel on 4 - 5 pärislehte. Attribut’i pritsitakse teraviljakasvu algfaasis alates esimese pärislehe ilmumisest kuni hiljemalt kõrsumise alguseni. Lisaks kõrrelistele on Attribut-il mõju ka ristõielistele umbrohtudele, seega saab ka rapsi varise sellega kontrolli alla. Preparaadi mõju suurendamiseks lisage kindlasti märgajat. Kulunorm 60-100 g/ha. Odravarise tõrjel ei soovita kasutada normi alla 80 g/ha, kindlasti võiks lisada topeltkoguse märgajat või kasutada supermärgajaid.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, Agronoom
kevili logo
Taliteraviljadel kasutatavate herbitsiidid ja nende efektiivsus, vaata siit:
(Kajastab ainult toote etiketil olevat infot)