Sügisene umbrohutõrje glüfosaatidega


Tänased temperatuurid pole üldiselt taimekaitsetöödeks sobilikud, küll aga saab edukalt teha umbrohutõrjet glüfosaatidega nii kõrrepõldudel, rohumaade uuendamiseks kui mujal.

20180831 104501 LargeGlüfosaat on mullasisese järelmõjuta herbitsiid ja mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ja levib sealt juurestikku. Glüfosaadi tõrjeefektiivsus sõltub pritsitavast taimikust. Vajalik on taimede aktiivne kasv ja piisav lehestik. Mida madalam on temperatuur, seda aeglasemalt toimib glüfsosaat. Enamlevinud glüfosaatide efektiivne toime umbrohtudele on 2-3 nädalat. Seega võib ebasoodsates tingimustes pikeneda glüfosaadi mõjuaeg mitmeid kordi ning sel juhul tuleks harimine jätta kevadeks. Glüfosaadid ei toimi enam siis, kui taimede kasv on peatunud.

20180904 154712 LargeGlüfosaatide toimimist mõjutab oluliselt pritsimisvee kvaliteet, toimet saab efektiivsemaks muuta, kui kasutate happelisemat vett, sobiv pH on 4,5-5,5 (max 6). Vee kvaliteedi probleeme võib leevendada lämmastikväetiste, nt. ammooniumsulfaadi lisamine, mis hapestab vett ja ergutab ühtlasi umbrohtude kasvu. Lisaks on mitmeid tooteid, mis aitavad pritsimisvee pH’d reguleerida, nt PH Power. Samuti kasutatakse praktikas äädikat vee hapestamiseks. Ettevaatlik tuleb olla suure orgaanilise aine sisaldusega vee kasutamisel, kuna orgaanilise aine osakesed vees seovad toimeaine endasse ning aktiivset toimeainet ei pruugi vette jääda ja tulemuseks on mittetoimiv toode.

20180831 104510 LargeÄra mine pritsima, kui on oodata vihma. Mõne toote puhul on vihmakindluse aeg üsna pikk, isegi kuni 6 tundi nii nagu see on Barclay Barbarian Biograde 360 kasutamisel. Samas näiteks on Ranger XL ja Roundup Ace ST vihmakindlus üheaastastel kõrrelistel 1 h, orasheinal 2 h ja mitmeaastastel umbrohtudel 4 h. Vihmakindluse tõstmiseks võib lisada märgajaid (nt Lignum) või supermärgajaid (nt Agriwet).

Raskesti tõrjutavate kõrreliste ja mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude nagu metsharakputke, kõrvenõgese ja puju esinemisel tuleb kasutada glüfosaatide kõrgemaid norme või lisada efektiivsemaks toimimiseks näiteks preparaati Banvel 4S. Tõsise põldosja probleemiga võitlemiseks on olemas spetsiaalne herbitsiid Kyleo, sisaldab 240 g/l glüfosaati ja 160 g/l 2,4-D.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, agronoom
kevili logo