KEVILI Põllujalutus Pildis 8. osa

Sisu
1. Talirapsi herbitsiidide kasutamine.
2. Teraviljavarise tõrje.
3. Nälkjate tõrje.
4. Herne ja oa varise tõrje.

Vaata Põllujalutus Pildis siit (LINK)

Oma soovitusi jagab videos ka Ingrid Tamla Nordisk Aklali-st.

Juhime tähelepanu järgmistele punktidele:

Talirapsi herbitsiidide kasutamine.
raps MediumTaliraps 3-4 pärislehe faasis, sügis 2021.a.a. Mullaherbitsiidid on enamasti tehtud. Saab teha ka veel tärganud rapsi puhul, KUI UMBROHUD on väikesed (idulehtedes) või veel tärkavad.
b. Belkar või Belkar + Metazamix kasutusaeg on varajastel külvidel kohe käes. Raps peab olema 3-5 PÄRISLEHES. Ärge lugege idulehti lehtede hulka! Belkarit ei tohi kasutada stressis taimede puhul. Juhime ka tähelepanu sellele, et Belkari kasutamisel tuleb hoida vahe teiste pritsimistega 7 päeva enne ja 7 päeva pärast - nii kõrreliste tõrje, kasvuregulaator kui boori kasutamisel. Põhjus selles, et võite rapsi kahjustada. Kahjustused tulevad esile alles järgmise aasta kevadel. Ehk siis tuleb hoolikalt läbi mõelda ajaaken, kus saavad vajalikud tööd tehtud. Paaril aastal kui Belkar turul on olnud, on probleeme tekkinud kõrreliste tõrje ja kasvuregulaatori õigeaegse kasutamisega, kuna ajalist piirangut on vaja täita.
Põldsinep MediumPõldsinepc. Clearfiled tehnoloogia puhul kehtib samuti reegel, et umbrohud peavad olema tärganud, raps 3-4 pärislehes. Siis saavutate kõige parema tõrjeefektiivsuse laialehelistele umbrohtudele ja ristõielistele. Tuletan veel meelde, et Clamox ja Cleravo ei suuda tugevat teraviljavarist ära tõrjuda, mistõttu tuleb enamasti selle tõrje teha varem ära.
d. Täna on väga õige aeg üle vaadata põldsinepi ja –rõika olemasolu rapsi põldudes. Võtke minu või Tiiuga ühendust, et Salsa kasutamine eriloa alusel õige oleks.

Teravilja varise tõrje.
Tugeva odra varise puhul kasutada kiirema toimega Zetrola´t või Agil 100 EC. Nurmikat tõrjuvad ka vaid need tooted (alates normist 1,1 l/ha), mitte Leopard või Targa Super. Nurmika tõrjel kasutada kasvõi ääreringides suuremat normi ja põllu keskosas varise jaoks sobivat normi (0,6-0,7 l/ha). Nisu varist ja hilisemat või hõredamat odra varist saab tõrjuda ka Leopardi või Targa Super´iga.

Nälkjate (põllu keskel) ja tigude (kraavide, metsa ja võsa ääred) seire ja tõrje.

Herne varis talirapsi MediumHerne varis talirapsisHerne ja oa varise tõrje on kõige efektiivsem, kui peale koristust on tehtud kõrrekoorimine ja varis kasvama saadud, mille külvamise käigus või külvieelsel pindmisel harimisel mehhaaniliselt mulda ära segad. Taliteraviljades hiljem herne ja oa varist keemiliselt tõrjuda on keeruline, kuna sulfuroonid toimetavad sellega sügisel aeglaselt ja seetõttu võib põldudesse jääda palju tühimikke.


Tiiu Annuk & Mart Martis & Meelis Värnik
kevili logo