Olukorrast talirapsi põldudel

Erakordselt kuumad ja kuivad ilmad on pannud meid olukorda, kus me ei saa teha talirapsidele mulla kaudu toimivate toodetega umbrohutõrjet, kuna need tooted vajavad efektiivsekt toimimiseks mullaniiskust.
vesihein22 MediumVesihein võib muutuda tülikaks umbrohuks.Kindlasti on paljudel soetatud erinevaid metasakloori sisaldavaid tooteid nagu Butisan Star, Butisan Avant, Butisan Kombi, Sultan 500 SC jne. Tuletan meelde, et neid tooteid on võimalik kasutada ka tärkamisjärgselt, vastavalt tootele isegi kuni viienda pärisleheni. Saab lisada ristõieliste ja teiste umbrohtude nt vesiheina efektiivsemaks toimimiseks Salsat. Võimalusel oodake esimene vihm ära ning peale seda saab kohe pritsida niiskele mullale, nii saate hea efektiivsuse mullakaudsest mõjust ja need umbrohud mis on pritsimise ajaks pisut suureks kasvanud on võimalus lisada mullapreparaadile kontakse toimega Salsat, et toetada mõjuefektiivsust. Suurte umbrohtude korral kasutage Salsa maksimum normi, 25 g/ha ning lisage märgaja. Butisan Star ja Salsa lubatud kasutada ka talirüpsil.

Kõikidest erinevatest umbrohutõje variantidest saad üle lugeda siit: (LINK)

maakirp LargeTalirapsil putukad kallal!

Soojad ja päikesepaistelised ilmad suurendavad maakirpude kui naeri-lehevaablaste toitumisaktiivsust, seega sõltub kahjustuse intensiivsus oluliselt ilmastikutingimustest.

Maakirbud (Phyllotreta spp) on ohtlikud eelkõige väikestele taimedele, mardikad närivad idulehtedesse lohukesi ja mulke, kuni idulehed ja kogu taim hävib. Tagajärg – külvide hõrenemine. Halvemini elavad maakirpude rünnaku üle nooremad, kuid ka viletsamad ja stressis taimed. Lisaks kimbutavad eelnevalt kahjustatud taimi taimehaigused, kuna kahjustatud kohtadest saavad haigustekitajad siseneda ja arenema hakata.

Tõrjekriteerium: Kui iga taime kohta 1...3 mardikat ja 5...10% taimedest on asustatud, pritsida insektitsiididega võimalikult päikesepaistelisel ajal, kui mardikad on aktiivselt liikumas. Tänase ilmaga tuleb jälgida temperatuure!

lehevaablane 1AntonNaeri-lehevaablase ebaröövikud toitumas talirapsil, 18.08.2022.a.Naeri-lehevaablane (Athalia colibri või A. rosae) on jätkuvalt rapsil kahjustamas, juba on avastatud esimesi tühimikke põldudel. Naeri-lehevaablasel võib olla kuni kolm põlvkonda aastas. Kolmas põlvkond võib tekkida pärast kuuma suve ja valmikute väljalend langeb kokku talirapsi kasvu algfaasiga. Munemisaktiivsus on suurem kui ilmad on üle 18 °C. Mida tugevamalt ja jõulisemalt talirapsi taimed kasvavad, seda paremini suudab taim vastu panna lehevaablaste rünnakule.

naeri lehevaablase valmi1kNaeri lehevaablase valmiik (foto: internet).Naeri-lehevaablaste valmikud on kilejate tiibadega, oranzi ja musta värvi kehaga, umbes 7-8 mm pikkused putukad. Täiskasvanud naeri-lehevaablased toituvad õietolmust ja nektarist nii, et nende olemasolu õitsvatel taimedel võib anda varajase hoiatuse peatsest rünnakust.

Emased naeri-lehevaablased munevad taime lehtedele. Munadest kooruvad ümbes nädala pärast väikesed ebaröövikud, kes algul on kahvatu hallikasroheka värvusega, hiljem muutuvad tumedamaks ja on tumerohelised kuni mustad, kahvatu triibuga külgedel. Vastsed võivad kasvada kuni 18 mm pikkuseks. Ebaröövikud roodavad ristõieliste lehti, algul lehe alumisel küljel. Suure kahjustuse korral jäävad taimedest järele vaid rootsud. Nukkuvad kookonis pinnase ülemises 1-5 cm kihis. Tuule kaasabil võib naeri-lehevaablane teha pikki rändeid. Tavaliselt võib ebaröövikuid märgata põllul lokaalselt. Viimastel aastatel on nende arvukus tõusnud ning rüüsted laiaulatuslikumad.

Vältimine ja tõrje: 
Tehke profülaktilist kontrolli. Keemilist tõrjet alustatakse, kui ühel taimel on 2–3 ebaröövikut ja asustatud on 10–15% taimedest.

Kindlasti ärge unustage nälkjate tõrjet!

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, agronoom