Herne ja põldoa umbrohutõrje

Herne ja põldoa külvid on tänu eelnevale soojale perioodile hoogsalt käinud ning suuremal osal on ka külvid maas. Esimesed hernedki on tärganud. Kahjuks pole ilm soosinud umbrohutöid, kuna öökülmad hoiavad seda tugevalt tagasi.

hernes tärganud umbrohud tärkavad2 02.05.23Hernes tärganud, samal ajal tärkavad ka umbrohud, 2.05.2023.a.Osa herne ja oa umbrohutõrjevahenditest on mullapreparaadid, see tähendab, et neid tuleb kasutada eelkõige peale külvi enne tärkamist. Õigel ajastamisel saate parima võimaliku tulemuse. Mullapreparaatide kasutamisel on üheks oluliseimaks faktoriks mullaniiskus, mida õnneks viimasel ajal on ka tulnud. Kindlasti tuleb arvestada temperatuuriga, kui on oodata öökülma, siis mitte pritsida! Samuti tuleb arvestada, et madalamatel temperatuuridel toimivad tooted halvemini st, et kui mullatemperatuur pindmises kihis on pikema perioodi vältel alla + 15° C ei pruugi tõrjeefekt olla nii hea. Oluline on ka mulla orgaanilise aine sisaldus. Mullapreparaate pole soovitav kasutada kui orgaanilise aine sisaldus mullas on üle 10%. Peale mullapreparaatide kasutamist ärge tehke pinnakobestamise töid nt rullimine!

Mullamärgaja lisamisel saate pikendada toote efektiivsust ning toimeaine püsib kauem mulla pinnal ning parandab pinna kattuvust. Mullamärgaja kaitseb mullaherbitsiide pinnasest väljauhtumise eest ning keskkonda kandumise risk on väiksem. Mullamärgaja vähendab pritsitud lahuse tuuletriivi ja parandab pritsimise ühtlikkust. Lisaks võivad teatud toimeained kõrge konsentratsiooni puhul (suure koguse omastamine peale vihma) tekitada nt põldoale tumedaid või heledaid laike ehk vähendab võimalikku fütotoksilisuse riski taimele. Mullamärgaja kasutamine: Grounded kulunorm 0,2-0,4 l/ha.

hernes tärganud umbrohud tärkavad3 02.05.23Hernes tärganud, Viljandimaa, 2.05.2023.a.Herne umbrohutõrje

Kasutamine pärast külvi ja enne tärkamist:
Fenix (aklonifeen 600g/l), kulunorm 3,0 l/ha
Boxer 800 EC (prosulfokarb 800 g/l), kulunorm 4,0 l/ha
Stomp CS (pendimetaliin 455 g/l), kulunorm 1,0-2,2 l/ha

Kasutamine peale tärkamist:
Corum (imasamoks 22,4 g/l, bentasoon 480 g/l), kulunorm 0,625-1,25 l/ha + Dash, hernel alates esimesest lehepaarist kuni varsumise lõpuni.
Basagran 480 (bentasoon 480 g/l), kulunorm 1,0-2,0 l/ha, hernes 3-8 cm kõrgune
Benta 480 SL (bentasoon 480 g/l), kulunorm 1,0 l/ha, pritsida umbrohu esimeste idulehtede faasis.
Nufarm MCPA 750 (MCPA 750 g/l), kulunorm 0,7-0,9 l/ha, kui hernes on 3-6 lehe faasis.
Stomp CS (pendimetaliin 455 g/l), kulunorm 1,0-2,2 l/ha. Segamisel kasutada nt Stomp CS 1,0 l/ha + MCPA 0,3 l/ha, kui hernes on 3-8 cm kõrgune.

Faas 11. Põldoal esimene leht avanenud. MediumFaas 11. Põldoal esimene leht avanenud.Põldoa umbrohutõrje

Kasutamine pärast külvi ja enne tärkamist:
Fenix (aklonifeen 600g/l), kulunorm 3,0 l/ha
Boxer 800 EC (prosulfokarb 800 g/l), kulunorm 4,0 l/ha
Stomp CS (pendimetaliin 455 g/l), kulunorm 1,0-1,45 l/ha

uba näritud hernekärsaka poolt 2022 MediumKasvufaas 12. Põldoal avanenud kaks pärislehte.Kasutamine pärast tärkamist:
Corum (imasamoks 22,4 g/l bentasoon 480 g/l), kulunorm 0,625-1,25 l/ha+ Dash, alates teise kahetise pärislehe avanemisest kuni kuni viienda kõrvalvõrse tekkimiseni.
Stomp CS (pendimetaliin 455 g/l) 1,0-1,45 l/ha, kohe pärast tärkamist
Basagran 480 (bentasoon 480 g/l) 2,0-3,0 l/ha, kuni 3. pärisleheni.

Tooteid saab vastavalt soovitud umbrohutõrjespektrile omavahel kombineerida, 


Oluline info toodete kasutamisel

Corum (imasamoks 22,4 g/l, bentasoon 480 g/l) on lubatud kasutada hernel ja põldoal tärkamisjärgselt. Corum mõjub paljudele kaheidulehelistele umbrohtudele, eriti hästi tõrjub ristõielisi umbrohtusid nagu harilik hiirekõrv, põldsinep, põld litterhein ja raps, samuti valge hanemalts, verev iminõges, roomav madar, kesalill ja vesihein. Põldkannikesele mõõdukas mõju.
umbrohud tärganud hernel MediumUmbrohud idulehtede ja esimeste pärislehtede faasis, hea aeg teha tõrjet Corumiga.Kasutatakse kas ühekordse või jagatud pritsimisena. Jagatud pritsimise korral peab töötlemiste vahe olema 1‒2 nädalat. Corum’i paagisegusse tuleb efektiivse tõrjetulemuse saavutamiseks alati lisada märgaja Dash 1:1 kulunormiga. Parima tulemuse saavutamiseks kasuta ühekordset pritsimist kulunormiga 1,25 l/ha Corum + 1,25 l/ha Dach ja umbrohud on maksimaalselt 2 pärislehe faasis. Corum on segatav insektitsiidide, leheväetiste ja teatud kõrreliste tõrje herbitsiididega.

Fenix (aklonifeen 600 g/l) kasutamisel tuleb kindlasti arvestada, et nt Fenix’i 2,0 l/ha norm ei pruugi kesalille suure arvukuse korral olla piisav. Fenix-i kasutamine on lubatud nii põldoal kui hernel ainult enne kultuuri tärkamist. Võib segada teiste mulla mõjuga toodetega nagu nt Stomp SC. Fenix tõrjub hästi kesalille, maltsa, iminõgest, kirburohtu, piimohakat, vesiheina, virna jt.

Boxer 800 EC (800 g/l prosulfokarb) on lubatud kasutada hernel ja põldoal tärkamiseelselt. tõrjub nii kõrrelisi (murunurmikas, rebashein, rukki-kastehein), kui kaheidulehelisi (ristõielised, virn, vesihein, verev-iminõges, põld-lõosilm, kare kõrvik) umbrohtusid. Boxer 800 EC on soovitav kasutada segus Stomp CS-ga, sellega suurendame mõju põld-litterheinale, põld-lõosilmale, raudnõgesele, põldkannikesele, kukemagunale, põld-piimohakale, kõrvikutele. Registreeritud kulunorm on 4,0 l/ha, kuid segudes saame vähendada kulunorme. Kasutamine: 2,0 l/ha Boxer 800 EC + l,35 l/ha Stomp CS või Sharpen 330 EC 1,8-2,0 l/ha.
hernes1 LargeStomp CS kasutamisel peale herne ja oa tärkamist peavad olema umbrohud väikesed.
Stomp CS saab kasutada põldoal ja hernel preparaati nii tärkamiseelselt kui järgselt. Eelkõige toimib paremini mullaherbitsiidina tärkamiseelselt. Stomp CS’i võib kasutada mõlemal kultuuril kuni 3 lehe faasini, hilisemal kasutamisel võib see kultuuri kahjustada. Oluline on jälgida umbrohtude kasvufaasi. Peale tärkamist on mõistlik kasutada segus, ainult lehe kaudu toimiva Basagran 480-ga.

Basagran 480 (bentasoon 480) võib kasutada ainult tärganud umbrohu tõrjeks, kuna ta on kontaktne ja mullakaudne mõju umbrohtudele puudub. Samuti ei tohiks ära ehmatada, et mõju umbrohtudele avaldub suhteliselt aeglaselt. Ei ole soovitav lisada märgajat. Basagran 480 ei ole lubatud segada kõrreliste umbrohtude tõrjeks mõeldud preparaatidega. Teiste preparaatidega võib 7 päeva pärast pritsida. Basagran’i kasutatakse hernel, kui see on 3-8 cm kõrgune ja põldoal 2. pärislehe faasis.

umbrohud tärganus suured hernel MediumSuurte umbrohtude puhul kasutage Basagran 480 suuremat kulunormi.Basagran 480ga segu kasutada kui põllul on kummelit, kesalille, roomavat madarat e. virna, harilikku punandit ja konnatatart. Suuremat kulunormi kasutage siis, kui umbrohud on suured, põllu umbrohtumus suur või pritsimistingimused halvad (kuiv või madal temperatuur).
Segamine tärkamisjärgselt:
Hernes: Basagran 480 1,0-2,0 l/ha + Stomp CS 1,0-2,0 l/ha.
Põlduba: Basagran 480 1,0-2,0 l/ha + Stomp CS 1,0 l/ha.


Benta 480 SL (bentasoon 480), lubatud kasutada ainult hernel, pritsida umbrohtude idulehtede faasis. Jaotatud pritsimise korral 0.4 l/ha+0,5 l/ha, intervall 7-10 päeva. Erinevalt Basagran 480 on Benta 480 SL vesilahus, millele tuleb kasutamisel lisada märgaja. Kuna registreeritud kulunormid on madalad jälgi, et pritsimisaegne öine õhutemperatuur ei langeks alla 7-8°C. Mitte pritsida vihma ajal ega ka siis, kui umbrohi on kastemärg. Pilves ja külm ilm vähendab Benta 480 SL mõju. Mitte pritsida öökülma ohu korral.

Nufarm MCPA 750 miinuseks on muidugi see, et ta ei tõrju kesalille, mis sageli koristamisel on probleemiks. Mitte kasutada oal, kuna uba ei talu üldse MCPA’d ja hävib! Hernel on kulunorm 0,7-0,9 l/ha, kasutades 3.-6. lehe faasis. Soovitame kasutada väiksemat lubatud kulunormi, kuna hernes tõmbub maksimum normi juures üsna kõveraks ja võib tekkida kasvuseisak, isegi kuni kaks nädalat.
20220519 132930 MediumKui umbrohud on idulehtede faasis on sobiv aeg kasutada MCPA-d
Nufarm MCPA 750 on hästi segatav Stomp SC-ga, seega vajadusel saate laiendada umbrohtude tõrjespektrit ning vähendada toodete kulunorme, kasutada kui hernes on 3-8 cm kõrgune. segu hävitab hästi valget hanemaltsa, erilehist linnurohtu, kannikesi, kõrvikuid, litterheina, hiirekõrva, põldsinepit, iminõgest, mailasi jt, kuid ei tõrju kesalille. Kasutamine: Stomp SC 1,0 l/ha + MCPA 0,3 l/ha,

Kõrreliste umbrohtude tõrjeks on põldoal ja hernel lubatud kasutada tooteid Leopard, kulunorm 1,0-2,5 l/ha, Agil 100 EC ja Zetrola kasutamise kulunorm 0,5-1,5 l/ha ja Targa Super, kulunorm 0,75-2,0 l/ha.
Kulunorm valida vastavalt umbrohuliigile ja rohkusele.Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI taimekasvatusspetsialist
kevili logo