Salsa kasutamine, kahjuritest talirapsi ja -rüpsi põllul


Salsa (750 g/kg metüületametsulfuroon) on kasutamiseks põldrõika tõrjeks talirapsil ja - rüpsil ajavahemikus alates 15.08 kuni 30.10.2023.
Põldsinep Medium
Põldsinep.
Eriloa alusel võib Salsat kasutada ainult sel juhul kui ettearvamatute ilmastikutingimuste tõttu ei pruugi olla võimalik tõrjuda põldsinepit ja põldrõigast ainsa Eestis selleks otstarbeks registreeritud taimekaitsevahendiga, milleks on Teridox 500 EC. Teridox 500 EC kasutamine põldsinepi ja põldrõika tõrjumiseks eeldab niisket mulda. Lähemalt loe Teridox 500 EC kasutamisest siit (LINK).

Eriloa alusel Salsa kasutamine põldsinepi ja põldrõika tõrjel peab kasutaja taasesitaval moel tõestatama, et Eestis põldsinepi ja põldrõika tõrjeks registreeritud mullapreparaati ei ole võimalik käesoleva aasta ilmastiku sobimatuse tõttu kasutada.

raphanusraphanistrum19 sml põldrõigas MediumPõldrõigas.Täna olemegi situatsioonis, kus juuli lõpu augusti alguse külvid said niiskesse mulda ning teoreetiliselt, mõnel ehk õnnestus ka praktiliselt, kasutada Teridox 500 EC. Augusti alguse sajud ning tugevad tormituuled ei lasknud pritsiga põllule. Tänaseks on taliraps ning -rüps varajastel külvidel tärganud. Seega kellel on ristõieliste umrohtude probleem saab täna kasutada Salsat. Pisut hiljem tehtud külvid on tänaseks jäänud piirkonniti päris kuiva kätte ning Teridox 500 EC kasutamine kuival mullal on ebaefektiivne, seega saab vajadusel kasutada Salsat.

Kasutaja peab tõrjevajaduse tõestamiseks tegema seiret ning fikseerima tulemuse põlluraamatus, kui võimalik tee põldrõikast pilte.

Salsa kasutamine ja toimepekter

Salsa´t võib kasutada talirapsil ja -rüpsil kulunormiga 15-25 g/ha. Kindlasti lisada märgaja. Salsa kasutamisel peavad umbrohud pritsimise hetkel olema tärganud. Parim efekt saadakse väikeste umbrohtude puhul ajavahemikus idulehe staadiumist kuni 2 lehe staadiumini. Kui põldsinep on juba 4 pärislehe faasis, tuleks kasutada Salsa täisnormi 25 g/ha.

raps idulehtedes MediumSalsat saab hästi kasutada minimeeritud harimisega põldudel.Salsa tõrjub eelkõige ristõielisi umbrohtusid, kuid tema toimespekter on tegelikult laiem. Kui umbrohud on idulehtede kuni 2 lehe staadiumis.
Efektiivsus üle 90% järgnevatele umbrohtudele: mets-harakputk, hiirekõrv, kurerehad, harilik kesalill, põld-lõosilm, põldrõigas, põldsinep, põld-piimohakas, vesihein, põld-litterhein, kassitapp, kare kõrvik.
Keskmine mõju, efektiivsus 80-90%: harilik rebashein, valge hanemalts, põldmadar, verev iminõges, harilik linnukapsas, teekummel, valge pusurohi, hõlmehine mailane, pärsia mailane.
Nõrk mõju efektiivsus alla 80%: rukkilill, harilik punand, roomav madar ehk virn, kukemagun, põld-konnatatar, kahar-kirburohi, põisrohi, põldkannike.

Juhul kui, aga lastakse umbrohud liiga suureks kasvada võib jääda kesalillele, piimohakale jms mõju ebapiisavaks. Efektiivsemaks tõrjeks on soovitatav kasutada esmalt Salsat ning hiljem vajadusel parandada mõju nt kesalillele, pujule, ohakale jms. Belkari või Barca 334 SL-ga või kevadel Lontrel 72 SG või Korvetto´ga, kuna kesalill ja virn võib rapsi koristamisel osutuda üsna tõsiseks probleemiks.

muld kuiv raps idulehtedes MediumTaliraps idulehtedes, muld väga kuiv, et kasutada mulla toimega tooteid 2023.a.Salsa on väga hästi segatav ka erinevate metasakloori sisaldavate toodetega nagu Butisan Star, Butisan Avant, Butisan Kombi, Sultan 500 SC jne. Tuletan meelde, et neid tooteid on võimalik kasutada ka tärkamisjärgselt, vastavalt tootele isegi kuni viienda pärisleheni. Saab lisada ristõieliste ja teiste umbrohtude nt vesiheina efektiivsemaks toimimiseks Salsat. Võimalusel oodake esimene vihm ära ning peale seda saab kohe pritsida niiskele mullale, nii saate hea efektiivsuse mullakaudsest mõjust ja need umbrohud mis on pritsimise ajaks pisut suureks kasvanud on võimalus lisada mullapreparaadile kontakse toimega Salsat, et toetada mõjuefektiivsust. Suurte umbrohtude korral kasutage Salsa maksimum normi, 25 g/ha ning lisage märgaja. Butisan Star ja Salsa on lubatud kasutada ka talirüpsil.
raps idulehtedesMediumTaliraps idulehtedes, Salsa kasutamine tuleb õige pea, 2023.a.
Salsa 15-25 g/ha + Metazamix 0,6-0,8 l/ha + märgaja Dassoil 0,5 l/ha. Umbrohud peavad pritsimise hetkel olema tärganud. Parim efekt saadakse väikeste umbrohtude puhul ajavahemikus idulehe staadiumist kuni 2 lehe staadiumini.

Salsa 15-25 g/ha + Belkar 0,25 l/ha segu tõrjub küll ristõielisi, kuid kesalillele, ohakale ja pujule võib segu jääda nõrgaks, eriti kui umbrohud on suuremad. Sel juhul tuleb kevadel uuesti umbrohutõrjet teha. Väikestele umbrohtudele on efektiivsus hea. Kasutada talirapsi 3-4 lehe faasis. Selle segu probleem on selles, et toodete kasutusajad ei pruugi klappida, enne tuleks kasutada Salsat, hiljem Belkarit.
herne varsis rapsis MediumHerne varis talirapsis.
Siinkohal on hea meelde tuletada, et kui taliraps on külvatud liblikõielise (lutsern, ristik, hernes) järgi ja varis osutub probleemiks, saab liblikõielisi tõrjuda nt Belkar 0,25l/ha, samuti sobib Barca 334 SL.

Samuti ei tasu kõrreliste tõrjega viivitada, sest massiline varise tärkamine, võib väikest samaaegselt tärganud rapsi või rüpsi hakata lämmatama. Hiljem tärganud oras pole enam nii agressiivne ja pole enam nii suur konkurent kultuurile. Kasutusaeg on üldiselt ikka selle järgi, kui suur on teraviljavaris ja see ei sõltu kultuuri kasvufaasist. Kasutamiseks sobivad tooted on nt Agil 100 EC, Zetrola (0,5- 1,0 ja 0,75-1,5 l/ha), Targa Super (0,75-1,25 ja 1,25-2,0 l/ha), Leopard (1,0-1,5 ja 2,0-2,5).

Kahjurid talirapsi ja -rüpsi põllul

nälkjate graanulid talirapsipõllul LargeNälkjate graanulid talirapsipõllul.
Kindlasti ei tohi ära unustada, et väikseid taimi tuleb kaitsta limuste (teod, nälkjad) eest. Tänaseks on juba esimesed kahjustused ilmnenud. Eelkõige tuleb kaitsta külve, mis on tehtud ristiku ja rohumaa järgi. Lisaks on limuseid rohkem nendel aladel, kus viljeldakse minimeeritud harimist ja kõrdekülvi, kuna pinnast liigutatakse vähem ja nälkjatel on paremad ellujäämisvõimalused. Soodsad varjevõimalused on eelkõige taimejäänuste all, kuna muld ei kuiva nii kiirest ära, samuti ei hävitata nende mune mullatükikeste alt. Praktika on näidanud, et ka küntud aladel pole limustest pääsu. Tigude ja nälkjate tõrjeks sobivad raudfosfaati sisaldavad preparaadid nt Ironmax Pro või Sluxx HP, kulunorm mõlemal tootel 7,0 kg/ha


naeri lehevaablane MediumNaeri-lehevaablase valmik, 2023.a.Naeri-lehevaablane (Athalia colibri või A. rosae)

Naeri-lehevaablase valmikud on juba näha rapsipõldudel lendlemas, nende olemasolu võib anda varajase hoiatuse peatsest rünnakust. Naeri-lehevaablaste valmikud on kilejate tiibadega, oranzi ja musta värvi kehaga, umbes 7-8 mm pikkused putukad. Emased naeri-lehevaablased munevad taime lehtedele. Munemisaktiivsus on suurem kui ilmad on üle 18 °C. Munadest kooruvad umbes nädala pärast väikesed ebaröövikud, kes algul on kahvatu hallikasroheka värvusega, hiljem muutuvad tumedamaks ja on tumerohelised kuni mustad, kahvatu triibuga külgedel. Vastsed võivad kasvada kuni 18 mm pikkuseks. Ebaröövikud roodavad ristõieliste lehti, algul lehe alumisel küljel. Suure kahjustuse korral jäävad taimedest järele vaid rootsud. Tuule kaasabil võib naeri-lehevaablane teha pikki rändeid. Tavaliselt võib ebaröövikuid märgata põllul lokaalselt.
lehevaablane talirapsi kahjustamas1 2022Naeri-lehevaablase ebaröövik, 2022.a.Viimastel aastatel on nende arvukus tõusnud ning rüüsted laiaulatuslikumad. Tehke profülaktilist kontrolli! Keemilist tõrjet alustatakse, kui ühel taimel on 2–3 ebaröövikut ja asustatud on 10–15% taimedest. Tõrjet on lubatud teha järgnevate toodetega: Mavrik ja Evure talirapsil ja -rüpsil kulunorm 0,2 l/ha.

Maakirbud (Phyllotreta spp)

maakirpMediumMaakirp talirapsil, 2023.a.Kahjustuse intensiivsus sõltub oluliselt ilmastikutingimustest. soojad ja päikesepaistelised ilmad suurendavad maakirpude toitumisaktiivsust. Mardikad närivad idulehtedesse lohukesi ja mulke, suure kahjustuse korral idulehed ja kogu taim võib hävida. Halvemini elavad maakirpude rünnaku üle nooremad, viletsamad ja stressis taimed.
Tõrjekriteerium: Kui iga taime kohta 1...3 mardikat ja 5...10% taimedest on asustatud, pritsida insektitsiididega võimalikult päikesepaistelisel ajal, kui mardikad on aktiivselt liikumas. Kaiso 50 EG talirapsil kulunorm 0,15 kg/ha, Decis Mega ja Matrix kulunorm talirapsil ja -rüpsil 0,125-0,15 l/ha, Karate Zeon 5 CS kulunorm talirapsil 0,15 l/ha, Mavrik ja Evure talirapsil ja -rüpsil kulunorm 0,2 l/ha

Kapsa-tuhktäi (Brevicoryne brassicae)

tuhktäi4 MediumKapsa-tuhktäi kahjustus, 2022.a.Valmikud on kollakasrohelised, umbes 2 mm pikkused tiibadega või tiivutud putukad, kaetud halli tuhkja kirmega. Kahjustavad kõik liikuvad arengujärgud, kes imevad taimemahla. Selle tagajärjel kahjustuskoht muutub kollaseks ja kortsuliseks, lehed tõmbuvad keerdu, taim muutub sinakaks. Massilise kahjustuse korral taim kängub, kolletub ja võib isegi kuivada. Kapsa-tuhktäi kolooniaid võib leida algul lehe alumiselt, kuid hiljem ka pealmiselt küljelt. Olulist kahju võib tekitada sügisel talirapsi taimedele, kui kahjurite arvukus on suur ja taimed väikesed, hilisemad kahjustused pole majanduslikult olulised. Esimesed kolooniad ilmuvad taimedele põlluservadel. Tõrjekriteeriumiks on, kui põllu äärel leitakse ühe ruutmeetri kohta kaks tuhktäi kolooniat ja 10% taimedest on asustatud üksikute kolooniatega. Tõrjet saab teha järgnevate toodetega: Kaiso 50 EG talirapsil kulunorm 0,15 kg/ha

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, taimekasvatusspetsialist
14.08.2023
kevili logo