PÜ KEVILI internetileht sisaldab nn 'küpsiseid', et parandada kasutajatele lehe funktsionaalsust ja mugavat kasutamist ning koguda anonüümseid statistilisi andmeid.

Mis on küpsised?
Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab sinu veebilehitsejale ja mis salvestatakse arvuti kõvakettale.
Tekstifail võimaldab internetilehel varasema külastaja järgmisel külastuskorral ära tunda.
Tekstifail sisaldab teavet ja selle eesmärgiks on muuta  internetilehekülje kasutamist mugavamaks. Küpsise abil ei saa kasutaja isikut tuvastada, see tuvastab ainult võrgulehekülje külastamiseks kasutatud arvutisse paigaldatud veebilehitseja. Küpsis ei sisalda viirusi.

Kuidas me küpsiseid kasutame?
Küpsiste kasutamisega ei töödelda isikuandmeid, vaid küpsiseid kasutatakse üksnes ulatuses, mis on vajalik veebilehe sisu pakkumiseks ning parema kasutamismugavuse saavutamiseks (nt seadete ja muude eelistuste salvestamine). Küpsiste kasutamine aitab meil saada informatsiooni oma veebilehe paremaks muutmiseks. Kinnitame, et me ei kasuta küpsiseid ühelgi teisel eesmärgil kui ülaltoodu ning küpsiste kasutamise eesmärk ei ole sinu identifitseerimine või isikuandmete kogumine.

Kuidas küpsiste kasutamist kontrollida?
Siin saad sina palju ära teha, nimelt enda veebilehitseja küpsiste sätete kaudu. Sätete muutmine sõltub brauserist, mida sa kasutad. Informatsiooni küpsiste sätete muutmise kohta ning küpsiste kustutamise kohta leiad siit.
Palume arvestada, et muutes küpsiste sätteid, ei garanteeri PÜ KEVILI kodulehe korrektset funktsioneerimist. Mõned funktsionaalsused võivad sätete muutmisega kaduda ja sa ei pruugi kõiki lehti näha.
Seoses 25. mail 2018 jõustunud Euroopa Liidu uue isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) 2016/679 soovime Teid täpsemalt teavitada sellest, kuidas KEVILI Teie isikuandmeid kasutab ja kaitseb.

Milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil me töötleme?
Liikmeks astudes olete esitanud meile enda nime, isikukoodi, e-posti/ postiaadressi ja telefoninumbri.

Kasutame eelnimetatud isikuandmeid ainult suhtluse eesmärgil, sealhulgas:
 • ühistu liikmete andmebaasi säilitamiseks;
 • saakide ja sisendite hindade/ hinnakirjade ning lepingute saatmiseks;
 • agronoomi ja müügijuhi info saatmiseks;
 • KEVILI ürituste ja reiside kohta info ning jõulukaartide saatmiseks;
 • mitte KEVILI poolt korraldavate erialaste koolituste kohta info saatmiseks;
 • muu PÜ KEVILI äriliseks tegevuseks vajaliku info saatmiseks.

Lisaks kasutame KEVILI üritustel ja reisidel tehtud fotosid sotsiaalmeedia kanalites (Facebook, Instagram jne) ja kodulehe sisevõrgus, kuhu pääsevad kõik ühistu liikmed personaalsete paroolidega.

Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?
Säilitame Teie isikuandmeid Ühistu liikmelisuse aja jooksul (6 kuud peale ühistu liikme lahkumist ühistust).

Teie isikuandmete kaitseks oleme kasutusele võtnud sobivad tehnilised ja korralduslikud turvameetmed, mis aitavad kaitsta Teie isikuandmeid ja takistavad volitamata isikute juurdepääsu.

Volitatud töötlejana on Teie andmetele juurdepääs meie IT-teenuse pakkujal.

Me ei müü, anna kasutusse, levita ega edasta muul viisil Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.
Tudulinna  lattu läheb ainult sööda-  ehk kirju hernes !


 • Lattu saab kaupa vastu võtta 8:00-20:00
 • Saabumisel helistada  vähemalt 1h ette telefonil 5088590
 • Helistamisel jälgida lao omaniku instruktaaže
 • Saatelehele peab olema märgitud brutokaal
 • Tühja auto kaalumist ei teostata. Tühja kaalu saame konkreetse auto keskmise näitajana KEVILI süsteemist.
 • Kui autojuht teab oma auto netokaalu, võib ta selle saatelehe kirjutada
Kunda Sadamasse veetav söödanisu läeheb lattu nr. 4
 Protsetuur on järgmine:

 • Kaalukaardid on väravas turvatöötajate käes.
 • Autojuht võtab sealt kaardi ja sõidab koormaga siisesõidu kaalule- kaalub sisse
 • Paneb kauba lattu nr4 maha ja sõidab väljasõidu kaalule-  kaalub välja
 • Annab kaardi väravasse.
Saatelehele on oluline märkida kaardi number ja kella aeg, millal auto kaalule läks.
Saatelehe paneb autojuht postkasti, mis asub laoukse siseküljel.

Ladu on lahti 8:00-18:00


Transiidikeskus on avatud  E-R 8:00 - 19:00
Värkse info ka kodulehel:  http://ang.ee/

Mahalaadimise instruktaaz:

1. Täiskoormaga auto kaalumine (kaal asub labori juures)
2. Saateleht laborisse
3. Proovi võtmine kaubast (proovivõtu masinaga)
4. Auto ootab mahalaadimist (raadio kanal nr 7)
5. Tühi kaal


Allpool ka kaardi link, kuidas sõita laborini Hoidla tee 5 (kaardil kahjuks puuduvad uued laod ja labor)
http://kaart.delfi.ee//?bookmark=925273826e114b1246e09016fbc562c2
Muuga sadamasse veetava herne mahalaadimise instruktaaž

Herne autode liikumise plaan.

1) Auto sõidab automaatproovivõtu peale (MGT võtab proovi)
2) Autojuht annab info koorma kohta  Laborisse (akna kaudu)
3) Täiskoormaga auto sõidab MGT kaalu peale (autokaal nr. 1)
4) Auto ootab mahalaadimise järjekorras. 
5) Autod kutsutakse raadiojaamast (kanal No. 9) maha valamisele
6) Tühi Auto sõidab MGT Kaalu peale (autokaal nr. 1)
7) Autojuht võtab dokumendid (juhul, kui tegemist oli pabersaatelehega)  MGT Arvestusgrupis

Allpool liiklusskeem

Muuga sadama hernes
Kunda sadamasse minevate koormate mahalaadimise kord:

 • Autojuht võtab väravast turvatöötajalt kaalukaardi (väravas 3 kaarti)
 • Edasi sõita kaalu peale kasutades kaalukaarti, et võtta brutokaal
 • Edasi sõita merepoolse lao juurde. LADU NR 4
 • Mahavalamine lattu
OLULINE !!
 • Edasi vaja kirjutada saatelehele kaardi numbri (1;2 või 3) ja kella aeg, millal auto kaalule läks.
 • Saatelehe paneb autojuht postkasti, mis asub laoukse siseküljel.
 • Edasi kaalu peale, kus toimub auto tühikaalu võtmine
LÕPUKS!
Kaalukaart kindlast anda sadama väravasse tagasi!